Відділ формування інформаційних ресурсів ФПУ

Відділ входить до складу Фонду Президентів України

Діяльність Відділу спрямована на формування, опрацювання та ефективне використання консолідованого науково-інформаційного ресурсу для інформаційного супроводу суспільно-політичних та науково-дослідних процесів з питань функціонування інституту президентства в Україні та за кордоном, а також дослідження зарубіжного медійного простору щодо висвітлення сучасних суспільно-політичних процесів України.


Завдання
 • Науково-дослідна та науково-організаційна діяльність в галузі методики та наукового опрацювання вітчизняних і зарубіжних електронних інформаційних ресурсів;

 • Забезпечення пошукової, науково-методичної, інформаційної та організаційної складової для створення та популяризації спеціалізованих баз даних;

 • Моніторинг суспільно значущих вітчизняних та впливових зарубіжних мережевих ресурсів щодо конституційно-правових основ становлення та розвитку інституту президентської влади в Україні та світі;

 • Формування інформаційних продуктів з проблематики ФПУ та актуальних суспільно-політичних процесів в Україні та за кордоном.

 • Здійснення науково-технічних і методичних розробок для розвитку та ефективного функціонування спеціалізованих баз даних Відділу;

 • Вивчення, аналіз і впровадження в роботу Відділу передового вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо наукового опрацювання мережевих інформаційних ресурсів з метою забезпечення інформаційно-аналітичного супроводу процесів трансформації українського суспільства та діяльності органів державної влади.


Діяльність
 • Науково-дослідна діяльністьє
  • вивчає вітчизняний та зарубіжний досвід щодо ролі інституту президентства в глобалізаційних процесах сучасності шляхом моніторингу вітчизняних та світових інтернет-ЗМІ;
  • проводить дослідження науково-обґрунтованих методик та технологій для формування інформаційних ресурсів, їхнього наукового опрацювання, вивчення, узагальнення, впровадження досвіду роботи вітчизняних та зарубіжних бібліотек.
  • аналізує та узагальнює наукові основи інформаційних технологій інтелектуальної обробки мережевих ресурсів з проблематики ФПУ;
  • здійснює наукове дослідження теоретичних і прикладних проблем змістовного та кількісно-якісного аналізу інформаційних масивів суспільно-політичного спрямування згідно з профілем ФПУ.
    
 • Науково-практична робота
  • створює консолідований електронний інформаційний ресурс з питань інституту президентської влади в Україні та світі;
  • формує електронний репозитарій прямої мови Президентів України;
  • займається підготовкою аналітичних, інформаційно-бібліографічних продуктів на основі аналітико-синтетичного опрацювання матеріалів мережевих ресурсів з проблематики інституту президентства, державотворення та конституціоналізму;
  • продукує синтезовану інформаційну продукцію, що характеризує сучасні суспільно-політичні процеси України через призму світового медіапростору;
  • бере участь у впровадженні нових інноваційних технологій у сфері формування науково-інформаційних ресурсів;
  • забезпечує оперативний доступ користувачів до науково-інформаційних ресурсів Відділу.
 • Науково-методична робота
  • розробляє інструктивно-методичні та організаційні документи з питань діяльності Відділу та ФПУ;
  • здійснює організаційно-методичний супровід процесу формування науково-інформаційних ресурсів та науково-дослідних робіт;
  • співпрацює з структурними підрозділами НБУВ та ФПУ щодо вдосконалення міжвідділівських технологічних процесів і розробки нормативних документів;
  • аналізує і впроваджує досвід вітчизняних та зарубіжних бібліотек відповідно до тематики діяльності Відділу, обмінюється досвідом;
  • здійснює заходи щодо використанням різних форм і методів підвищення професійної та наукової кваліфікації співробітників Відділу.

Резльтати діяльності

Забезпечення оперативного науково-інформаційного обслуговування читачів НБУВ і віддалених користувачів повнотекстовими електронними ресурсами та інформаційно-бібліографічними продуктами з актуальних питань суспільно-політичного життя сучасного українського суспільства.


Завідувач відділу формування інформаційних ресурсів ФПУ Світлана Польовик.