Відділ формування інформаційних ресурсів

Відділ входить до складу Фонду Президентів України

Діяльність Відділу спрямована на формування, опрацювання та ефективне використання науково-інформаційних ресурсів з питань функціонування інституту президентства в Україні та за кордоном.


Завдання
 • Науково-дослідна та науково-організаційна діяльність в галузі методики та наукового опрацювання вітчизняних і зарубіжних електронних інформаційних ресурсів;
 • Забезпечення пошукової, науково-методичної, інформаційної та організаційної складової для створення та популяризації спеціалізованих баз даних;
 • Моніторинг суспільно значущих вітчизняних та впливових зарубіжних мережевих ресурсів щодо конституційно-правових основ становлення та розвитку інституту президентської влади в Україні та світі;
 • Формування інформаційних продуктів з проблематики ФПУ та актуальних суспільно-політичних процесів в Україні та за кордоном.
 • Здійснення науково-технічних і методичних розробок для розвитку та ефективного функціонування спеціалізованих баз даних Відділу;
 • Вивчення, аналіз і впровадження в роботу Відділу передового вітчизняного та зарубіжного досвіду наукового опрацювання мережевих інформаційних ресурсів з метою забезпечення інформаційно-аналітичного супроводу процесів трансформації українського суспільства та діяльності органів державної влади.

Діяльність
 • Науково-дослідна діяльність
  • вивчає вітчизняний та зарубіжний досвід щодо ролі інституту президентства в глобалізаційних процесах сучасності шляхом моніторингу вітчизняних та світових інтернет-ЗМІ;
  • проводить дослідження наукових основ інформаційних технологій інтелектуальної обробки мережевих ресурсів з проблематики ФПУ;
  • здійснює наукове дослідження теоретичних і прикладних проблем змістовного та кількісно-якісного аналізу інформаційних масивів суспільно-політичного спрямування згідно з профілем ФПУ.
 • Науково-практична робота
  • створює консолідований електронний інформаційний ресурс з питань інституту президентської влади в Україні та світі;
  • формує електронний репозитарій прямої мови Президентів України;
  • займається підготовкою аналітичних, інформаційно-бібліографічних та інформаційно-реферативних продуктів на основі аналітико-синтетичного опрацювання матеріалів мережевих ресурсів з проблематики інституту президентства, державотворення та конституціоналізму.
  • У напрямі науково-методичної роботи:
  • розробляє інструктивно-методичні та організаційні документи з питань діяльності Відділу та ФПУ;
  • співпрацює з структурними підрозділами НБУВ та ФПУ щодо вдосконалення міжвідділівських технологічних процесів і розробки нормативних документів;
  • аналізує і впроваджує досвід вітчизняних та зарубіжних бібліотек відповідно до тематики діяльності Відділу, обмінюється досвідом;
  • здійснює заходи з використанням різних форм і методів щодо підвищення професійної та наукової кваліфікації співробітників Відділу.

Резльтати діяльності

Забезпечення науково-інформаційного обслуговування читачів НБУВ і віддалених користувачів повнотекстовими електронними ресурсами та інформаційно-бібліографічними продуктами з суспільно-політичної проблематики.


Завідувач відділу формування інформаційних ресурсів ФПУ Світлана Польовик.

Контактна інформація

Корпус по вул. Володимирська, 62,
кім. 209
+38 (044)288-14-13
9.00 - 17.30 (понеділок - п’ятниця)
Фонд президентів України