Фонд Президентів України

Завдання
Адміністрація Президента України

Адміністрація
Президента України

Фонд Президентів України (далі — Фонд) є структурним підрозділом Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі — Бібліотека), заснованим Указом Президента України від 5 квітня 1996 року N 244 (244/96) "Про надання Центральній науковій бібліотеці імені В. І. Вернадського статусу національної". Фонд діє на правах науково-дослідного інституту. Фонд як спеціальна бібліотечно-архівна колекція є основним центром, що забезпечує збирання, збереження та запровадження в науковий і культурний обіг документальних матеріалів, які відображають державну, суспільно-політичну діяльність, творчість та життя президентів України.

 


Діяльність

Фонд Президентів України (далі — Фонд) — перше в Україні зібрання документів на всіх видах носіїв інформації (видань, архівних документів, кіно-відео-фотоматеріалів, електронних видань, баз даних, тощо), які відображають:

 • історичні форми організації державної влади на території України;

 • процеси становлення та функціонування інституту президентства в Україні;

 • вибори Президента України;

 • державну, суспільно-політичну діяльність, творчість та життя Президентів України;

 • діяльність громадських організацій і осіб, які так чи інакше пов'язані з реалізацією ідеї президентської влади в Україні, у тому числі Президентів України, обраних політичними об'єднанями діаспори, президентів Західноукраїнської Народної Республіки, Карпато-Української республіки, кандидатів у Президенти України;

 • функціонування інституту президентства за кордоном;

 • діяльність президентів іноземних держав.


Фонд забезпечує:
 • збирання, збереження документальних матеріалів та створення необхідних умов для користування ними;

 • наукове опрацювання документів і створення науково-довідкового та довідково-пошукового апарату;

 • формування системи електронних інформаційних ресурсів;

 • інформування про систему електронних інформаційних ресурсів органів державної влади в Україні, електронних інформаційних ресурсів президентів держав світу та інформаційних ресурсів бібліотек президентів США;

 • запровадження матеріалів у науковий, освітній, культурний обіг.

Для належного виконання своєї роботи Фонд одержує від Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, громадян відомості про наявність документів та інших матеріалів, пов'язаних з життям і діяльністю Президентів України; розробляє, за погодженням з Головархівом України та Бібліотекою, нормативно-методичні документи, що стосуються роботи Фонду; скликає конференції, наради, семінари з питань роботи з документальними матеріалами Фонду; визначає, відповідно до законодавства, порядок користування документами та іншими матеріалами, що знаходяться на зберіганні.


Структура

 

Директор Фонду Президентів України Володимир Удовик.

+38 (044) 525-54-70