Фонд Президентів України

Документні колекції Фонду Президентів України (ФПУ) поділяються на:

 • бібліотечний фонд;
 • архівний фонд;
 • колекцію «Подарунки президентам України»;
 • фонд електронних науково-інформаційних ресурсів.

Бібліотечний фонд (обсяг 8000 прим. книг) складається з двох колекцій:

стенд виставки«Інститут президентства» (поч. ХХ ст. – 2018 р.) – документні матеріали, які відображають державну, суспільно-політичну діяльність, життя та творчість президентів України та іноземних держав, матеріали про досвід функціонування інституту президентства, довідкові видання, енциклопедії, словники, що можуть стати в нагоді під час роботи з виданнями, а також видання на електронних носіях інформації.

До колекції належать також видання зі вступним словом або вітанням президентів України безпосередньо цьому виданню або з нагоди події, якій присвячено видання. Особливе місце посідають видання виступів та промов президентів України. Окремо слід зазначити місце в фонді авторських видань президентів України Л.М. Кравчука, Л.Д. Кучми, В.А. Ющенка, В.Ф. Януковича. Найдавнішими виданнями колекції є роботи М. C. Грушевського 1905–1921 рр. (31 прим.).

Видання з дарчими написами (70-ті рр. ХХ ст. – 2018 р.) визначальною ознакою для формування колекції є наявність дарчого напису або автографу, зробленого:

 • на ім’я Президента України від: 1) вітчизняних адресатів, а саме: державних та політичних діячів, діячів культури та спорту, науковців, істориків та правознавців, а також пересічних громадян; 2) зарубіжних адресатів, зокрема, президентів інших держав, глав держав, відомих діячів політики, культури, науки, представників української діаспори, пересічних громадян і т.д.; 
 • на ім’я осіб, причетних до виконання Президентом України його державних обов’язків; 
 • на ім'я Фонду Президентів України від президентів України, інших державних та політичних діячів, науковців, істориків та правознавців, діячів культури та спорту, а також пересічних громадян.

Документи колекції видань з дарчими написами є універсальними за своєю тематикою. 

стенд виставкиАрхівний фонд (1992 – 2018 рр.) (обсяг фонду 1500 справ) – спеціальне колекційне зібрання документів на всіх видах носіїв інформації (паперові, машинозчитувані, кіно-, фото-, фоно-, відеодокументи) з особистих архівів Президентів України, що перебували у їхній приватній власності (і не входять до номенклатури справ державного архіву Президентів України) та інших осіб, до повноважень яких належить допомога Президентам України у виконанні їх державних обов’язків.

До складу архівного фонду увійшли документи, отримані від Адміністрації Президента України, поздоровчі документи – листи, листівки, телеграми, вітальні адреси тощо, надіслані президентам України закордонними та вітчизняними кореспондентами з нагоди міжнародних, державних свят України та особистих подій в житті президента; звернення до Президента України громадян з найважливіших життєвих проблем і відгуки на їх вирішення тощо.

За складом документи згруповані в архівні справи (листи, листівки та телеграми), вітальні адреси, документи на електронних носіях (CD та DVD), відеокасети, аудіокасети, грамплатівки та фотоальбоми, фотопозитиви та фотонегативи.

стенд виставки - килимКолекція «Подарунки президентам України» (обсяг фонду близько 1900 документів) – документи, пов’язані з життям та діяльністю президентів України, інших державних високопосадовців. Серед експонатів різноманітні твори мистецтва, як, наприклад: предмети народних промислів (вишиванки, дерев’яні скриньки, килими, вази, посуд тощо), музичні інструменти, декоративна зброя (шаблі, мечі, булави тощо), картини (виконані різними техніками на полотні, шовку, папірусі, з використанням каміння, гаптовані тощо), предмети одягу (мантії, національний одяг тощо), макети військової техніки, почесні нагороди та відзнаки президентів України, скульптури та нумізматичні експонати тощо.

Музейна колекція є не просто зібранням документів, а свого роду об’ємною панорамою діяльності найвищих керівників України. Серед експонатів у Фонді представлені подарунки президентам України з різних куточків світу: США, Великобританія, Італія, Іспанія, Аргентина, Литва, Естонія, Польща, Грузія, Казахстан, Таджикистан, країни Азії та Далекого Сходу тощо. Зазвичай у якості подарунку виступають предмети, що найбільшою мірою виражають національний колорит країни, або ж є символами міст, організацій, установ і т.п.

З метою популяризації та більш широкого запровадження в науковий, освітній та культурний обіг документальних матеріалів про президентів України та функціонування інституту президентства загалом, ФПУ займається також формуванням та інформаційною підтримкою фонду електронних науково-інформаційних ресурсів, що об’єднує 7 електронних баз даних:

 • бібліографічна база даних «Інститут президентства» (понад 30 000 записів);
 • повнотекстові бази даних: «Інститут президентства України в пресі» (50 000 записів), «Інститут президентства» (понад 5 000 записів), «Україна у відгуках зарубіжної преси» (близько 30 000 записів); «Пряма мова президентів України (близько 3 000 записів);
 • база даних «Подарунки Президентам України» (близько 1300 записів);
 • мультимедійна база даних (понад 2 000 записів).

З метою акумулювання інформаційно-аналітичного потенціалу структурних підрозділів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, Фонд Президентів України разом із Службою інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ) та Національною юридичною бібліотекою (НЮБ) об’єднано у Центр досліджень соціальних комунікацій – науково-дослідний підрозділ НБУВ, фахівці якого досліджують інформаційно-технологічні особливості формування національного інформаційного простору в період інформаційного протистояння; особливості функціонування національних бібліотек як суб’єктів національного інформаційного ресурсу, спрямованого на зміцнення інформаційного суверенітету та забезпечення інформаційної безпеки; проблеми використання інформаційного ресурсу соціальних мереж в інтересах розвитку інформатизації та соціально-економічного і культурного розвитку.

ФПУ систематично публікує:

 • щотижневий огляд матеріалів ЗМІ «Стратегія – 2020»: практика суспільних перетворень», що формується на основі моніторингу реалізації представленої Президентом України Петром Порошенком «Стратегії реформ–2020», а саме на аналізі основних напрямів втілення ключових реформ як в регіональному, так і в загальнодержавному масштабах, питань мирного врегулювання воєнно-політичної ситуації на Сході України та відновлення інфраструктури Донбасу. Окремий розділ досліджень складає моніторинг соціальних медіа з питань постмайданівського політичного розвитку держави, проявів сепаратизму на Сході України, міждержавних векторів розвитку щодо окупованих територій, а також зовнішніх чинників впливу на Україну.
 • огляд матеріалів ЗМІ «Стратегія – 2020»: інформаційні технології в державному управлінні», що відображає моніторинг кращих практик електронного урядування у країнах світу, функціонування систем інформаційного забезпечення вищих органів державної влади, втілення основних засад е-демократії. Вагомим аспектом даного напряму досліджень визначено актуальні питання реалізації ініціатив Президента України та президентських структур у сфері інформатизації, електронного урядування, ефективних методів протидії корупції тощо, а також думки експертів та прогнози щодо специфіки застосування ініційованих проектів у практиці державного регулювання суспільних процесів.
 • інформаційно-бібліографічний бюлетень «Україна у відгуках зарубіжної преси», в якому подається оперативна інформація про Україну, опублікована на сторінках зарубіжних ЗМІ. Здійснюючи на постійній основі моніторинг зарубіжної преси (80 Інтернет-версій періодичних видань іноземною мовою з усього світу) ФПУ аналізує та узагальнює інформацію щодо висвітлення державної політики України та реакції на українські актуальні події за кордоном.
 • та інші спеціальні видання згідно з потребами замовників.

Продукція ФПУ в електронному та друкованому вигляді розповсюджується у бібліотеки України через Мережу пунктів доступу громадян до офіційної інформації (членом якої є ФПУ) та надходить до: вищих органів державної влади, обласних облдержадміністрацій, спеціалізованих навчальних закладів і у президентські бібліотеки за кордоном. Підготовлені матеріали використовуються Інститутом законодавства Верховної Ради України, Комітетом з питань освіти і науки Верховної Ради України, Національним інститутом стратегічних досліджень та ін. установами у науково-дослідній роботі та при підготовці аналітичних записок для вищого керівництва держави.

З документними колекціями Фонду Президентів України можна ознайомитись в читальному залі ФПУ (к. 307).

 

 

Контактна інформація

Голосіївський пр., 3,
2-й поверх, к. 307.
+38 (044) 525-5470
9.15 - 18.00 (понеділок - п'ятниця)