Фонд Президентів України

Документний фонд Фонду Президентів України поділяється на бібліотечний, архівний фонди та колекцію «Подарунки президентам України».

Бібліотечний фонд (обсяг фонду 6 678 прим. книг) складається з двох колекцій:

стенд виставки«Інститут президентства» (поч. ХХ ст. – 2010 р.) – документні матеріали, які відображають державну, суспільно-політичну діяльність, життя та творчість президентів України та іноземних держав, матеріали про досвід функціонування інституту президентства, довідкові видання, енциклопедії, словники, що можуть стати в нагоді під час роботи з виданнями, а також видання на електронних носіях інформації.

До колекції належать також видання зі вступним словом або вітанням президентів України безпосередньо цьому виданню або з нагоди події, якій присвячено видання. Особливе місце посідають видання виступів та промов президентів України. Окремо слід зазначити місце в фонді авторських видань президентів України Л.М. Кравчука, Л.Д. Кучми, В.А. Ющенка, В.Ф. Януковича. Найдавнішими виданнями колекції є роботи М. C. Грушевського 1905–1921 рр. (31 прим.).

Видання з дарчими написами (70-ті рр. ХХ ст. – 2010 р.) визначальною ознакою для формування колекції є наявність дарчого напису або автографу, зробленого:

  • на ім’я Президента України від: 1) вітчизняних адресатів, а саме: державних та політичних діячів, діячів культури та спорту, науковців, істориків та правознавців, а також пересічних громадян; 2) зарубіжних адресатів, зокрема, президентів інших держав, глав держав, відомих діячів політики, культури, науки, представників української діаспори, пересічних громадян і т.д.; 
  • на ім’я осіб, причетних до виконання Президентом України його державних обов’язків (Глави Адміністрації Президента України і т.д.); 
  • Фонду Президентів України від президентів України та презентовані Фонду.

Документи колекції видань з дарчими написами є універсальними за своєю тематикою.

стенд виставкиАрхівний фонд (1992 – 2010 рр.) (обсяг фонду 750 справ) – спеціальне колекційне зібрання документів на всіх видах носіїв інформації (паперові, машинозчитувані, кіно-, фото-, фоно-, відеодокументи) з особистих архівів Президентів України, що перебували у їхній приватній власності (і не входять до номенклатури справ державного архіву Президентів України) та інших осіб, до повноважень яких належить допомога Президентам України у виконанні їх державних обов’язків.

До складу архівного фонду увійшли документи, отримані від Адміністрації Президента України, поздоровчі документи – листи, листівки, телеграми, вітальні адреси тощо, надіслані президентам України закордонними та вітчизняними кореспондентами з нагоди міжнародних, державних свят України та особистих подій в житті президента; звернення до Президента України громадян з найважливіших життєвих проблем і відгуки на їх вирішення тощо.

За складом документи згруповані в архівні справи (листи, листівки та телеграми), вітальні адреси, документи на електронних носіях (CD та DVD), відеокасети, аудіокасети, грамплатівки та фотоальбоми, фотопозитиви та фотонегативи.

стенд виставки - килимКолекція «Подарунки президентам України» (обсяг фонду близько 1500 документів) – документи, пов’язані з життям та діяльністю президентів України, інших державних високопосадовців. Серед експонатів різноманітні твори мистецтва, як, наприклад: предмети народних промислів (вишиванки, дерев’яні скриньки, килими, вази, посуд тощо), музичні інструменти, декоративна зброя (шаблі, мечі, булави тощо), картини (виконані різними техніками на полотні, шовку, папірусі, з використанням каміння, гаптовані тощо), предмети одягу (мантії, національний одяг тощо), макети військової техніки, почесні нагороди та відзнаки президентів України, скульптури та нумізматичні експонати тощо.

Дана колекція є не просто зібранням документів, а свого роду об’ємною панорамою діяльності найвищих керівників України. Серед експонатів у Фонді представлені подарунки президентам України з різних куточків світу: США, Великобританія, Італія, Іспанія, Аргентина, Литва, Естонія, Польща, Грузія, Казахстан, Таджикистан, країни Азії та Далекого Сходу тощо. Зазвичай у якості подарунку виступають предмети, що найбільшою мірою виражають національний колорит країни, або ж є символами міст, організацій, установ і т.п.

З метою популяризації та більш широкого запровадження в науковий, освітній та культурний обіг документальних матеріалів про президентів України та функціонування інституту президентства загалом, Фонд займається також формуванням та інформаційною підтримкою таких електронних науково-інформаційних баз даних:

  • бібліографічна база даних;
  • повнотекстова база даних;
  • фактографічна база даних;
  • база даних газетних публікацій;
  • мультимедійна база даних;

Бібліографічна база даних «Інститут президентства» (понад 25 тис. записів) включає бібліографічний опис книг, статей, дисертацій та авторефератів дисертацій за період 1990-2010 рр. з тематики інституту президентства в Україні та зарубіжних країнах.

Повнотекстова база даних «Президент України: послання звернення, доповіді, виступи, заяви, прес-конференції, привітання, статті, листи, інтерв’ю, співчуття» (близько 3 тис. записів) формується шляхом відбору з газетних публікацій, книжкових видань та інтернет-ресурсів, представлених на веб-сайтах президентів України повнотекстових матеріалів. Також до складу електронного фонду входить повнотекстова база даних «Інститут президентства» (3 230 записів), яка формується за рахунок електронних інформаційних ресурсів (книги, наукові статті, аналітичні записки) з питань державотворення, конституціоналізму та інституту президентства в Україні та за кордоном.

До фактографічної бази даних входять інформаційна довідка по країнах з президентською формою правління (географічні, демографічні, політичні та ін. показники, що дає змогу отримати більш цілісне уявлення не лише про специфіку функціонування президентської влади в тій чи іншій країні, а й про країну загалом), а також інформація про президентські виборчі кампанії та конституційні референдуми в країнах світу, яка постійно оновлюється інформаційно-довідковими матеріалами з питань проведення президентських виборчих кампаній в країнах світу та найбільш актуальними подіями в політичній сфері зарубіжних країн.

Базу даних газетних публікацій складають: контент-аналіз газетних публікацій «Преса про політичних діячів України» за 1994–2009 рр. (142 489 записів); спеціалізована БД «Імідж політичної еліти України в пресі», яка нараховує понад 9700 записів з повними тестами газетних публікацій. Сьогодні активно формується й мультимедійна база ФПУ (620 файлів).

Контактна інформація

проспект 40-річчя Жовтня, 3,
2-й поверх, к. 307.
+38 (044) 525-5470
9.15 - 18.00 (понеділок - п'ятниця)

Президенти України

Порошенко
Петро Олексійович

07.06.2014 -

Турчинов Олександр Валентинович

Турчинов
Олександр Валентинович

в.о. Президента України
(23.02.2014-06.06.2014)

Янукович Віктор Федорович

Янукович
Віктор Федорович

2010—2014

Ющенко Віктор Андрійович

Ющенко
Віктор Андрійович

2005—2010

Кучма Леонід Данилович

Кучма
Леонід Данилович

1994—2004

Кравчук Леонід Макарович

Кравчук
Леонід Макарович

1991—1994