Фонд Президентів України

Документні колекції Фонду Президентів України (ФПУ) поділяються на:

 • бібліотечний фонд;
 • архівний фонд;
 • колекцію «Подарунки президентам України»;
 • фонд електронних науково-інформаційних ресурсів.

Бібліотечний фонд 

(обсяг 8000 прим. книг) складається з двох колекцій:

стенд виставки«Інститут президентства» (поч. ХХ ст. – 2018 р.) – документні матеріали, які відображають державну, суспільно-політичну діяльність, життя та творчість президентів України та іноземних держав, матеріали про досвід функціонування інституту президентства, довідкові видання, енциклопедії, словники, що можуть стати в нагоді під час роботи з виданнями, а також видання на електронних носіях інформації.

До колекції належать також видання зі вступним словом або вітанням президентів України безпосередньо цьому виданню або з нагоди події, якій присвячено видання. Особливе місце посідають видання виступів та промов президентів України. Окремо слід зазначити місце в фонді авторських видань президентів України Л.М. Кравчука, Л.Д. Кучми, В.А. Ющенка, В.Ф. Януковича. Найдавнішими виданнями колекції є роботи М. C. Грушевського 1905–1921 рр. (31 прим.).

Видання з дарчими написами (70-ті рр. ХХ ст. – 2018 р.) визначальною ознакою для формування колекції є наявність дарчого напису або автографу, зробленого:

 • на ім’я Президента України від: 1) вітчизняних адресатів, а саме: державних та політичних діячів, діячів культури та спорту, науковців, істориків та правознавців, а також пересічних громадян; 2) зарубіжних адресатів, зокрема, президентів інших держав, глав держав, відомих діячів політики, культури, науки, представників української діаспори, пересічних громадян і т.д.; 
 • на ім’я осіб, причетних до виконання Президентом України його державних обов’язків; 
 • на ім'я Фонду Президентів України від президентів України, інших державних та політичних діячів, науковців, істориків та правознавців, діячів культури та спорту, а також пересічних громадян.

Документи колекції видань з дарчими написами є універсальними за своєю тематикою. 


Архівний фонд

(1992 – 2018 рр.) (обсяг фонду 1500 справ)

стенд виставки

Спеціальне колекційне зібрання документів на всіх видах носіїв інформації (паперові, машинозчитувані, кіно-, фото-, фоно-, відеодокументи) з особистих архівів Президентів України, що перебували у їхній приватній власності (і не входять до номенклатури справ державного архіву Президентів України) та інших осіб, до повноважень яких належить допомога Президентам України у виконанні їх державних обов’язків.

До складу архівного фонду увійшли документи, отримані від Адміністрації Президента України, поздоровчі документи – листи, листівки, телеграми, вітальні адреси тощо, надіслані президентам України закордонними та вітчизняними кореспондентами з нагоди міжнародних, державних свят України та особистих подій в житті президента; звернення до Президента України громадян з найважливіших життєвих проблем і відгуки на їх вирішення тощо.

За складом документи згруповані в архівні справи (листи, листівки та телеграми), вітальні адреси, документи на електронних носіях (CD та DVD), відеокасети, аудіокасети, грамплатівки та фотоальбоми, фотопозитиви та фотонегативи.


Колекція «Подарунки президентам України»

(обсяг фонду близько 1900 документів)

стенд виставки - килим Документи, пов’язані з життям та діяльністю президентів України, інших державних високопосадовців. Серед експонатів різноманітні твори мистецтва, як, наприклад: предмети народних промислів (вишиванки, дерев’яні скриньки, килими, вази, посуд тощо), музичні інструменти, декоративна зброя (шаблі, мечі, булави тощо), картини (виконані різними техніками на полотні, шовку, папірусі, з використанням каміння, гаптовані тощо), предмети одягу (мантії, національний одяг тощо), макети військової техніки, почесні нагороди та відзнаки президентів України, скульптури та нумізматичні експонати тощо.

Музейна колекція є не просто зібранням документів, а свого роду об’ємною панорамою діяльності найвищих керівників України. Серед експонатів у Фонді представлені подарунки президентам України з різних куточків світу: США, Великобританія, Італія, Іспанія, Аргентина, Литва, Естонія, Польща, Грузія, Казахстан, Таджикистан, країни Азії та Далекого Сходу тощо. Зазвичай у якості подарунку виступають предмети, що найбільшою мірою виражають національний колорит країни, або ж є символами міст, організацій, установ і т.п.


Фонд електронних науково-інформаційних ресурсів

(7 електронних баз даних)

З метою популяризації та більш широкого запровадження в науковий, освітній та культурний обіг документальних матеріалів про президентів України та функціонування інституту президентства загалом, ФПУ займається також формуванням та інформаційною підтримкою фонду електронних науково-інформаційних ресурсів, що об’єднує 7 електронних баз даних:

 • бібліографічна база даних «Інститут президентства» (понад 30 000 записів);
 • повнотекстові бази даних: «Інститут президентства України в пресі» (50 000 записів), «Інститут президентства» (понад 5 000 записів), «Україна у відгуках зарубіжної преси» (близько 30 000 записів); «Пряма мова президентів України (близько 3 000 записів);
 • база даних «Подарунки Президентам України» (близько 1300 записів);
 • мультимедійна база даних (понад 2 000 записів).

З метою акумулювання інформаційно-аналітичного потенціалу структурних підрозділів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, Фонд Президентів України разом із Службою інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ) та Національною юридичною бібліотекою (НЮБ) об’єднано у Центр досліджень соціальних комунікацій – науково-дослідний підрозділ НБУВ, фахівці якого досліджують інформаційно-технологічні особливості формування національного інформаційного простору в період інформаційного протистояння; особливості функціонування національних бібліотек як суб’єктів національного інформаційного ресурсу, спрямованого на зміцнення інформаційного суверенітету та забезпечення інформаційної безпеки; проблеми використання інформаційного ресурсу соціальних мереж в інтересах розвитку інформатизації та соціально-економічного і культурного розвитку.


ФПУ систематично публікує:
 • щотижневий огляд матеріалів ЗМІ «Стратегія – 2020»: практика суспільних перетворень», що формується на основі моніторингу реалізації представленої Президентом України Петром Порошенком «Стратегії реформ–2020», а саме на аналізі основних напрямів втілення ключових реформ як в регіональному, так і в загальнодержавному масштабах, питань мирного врегулювання воєнно-політичної ситуації на Сході України та відновлення інфраструктури Донбасу. Окремий розділ досліджень складає моніторинг соціальних медіа з питань постмайданівського політичного розвитку держави, проявів сепаратизму на Сході України, міждержавних векторів розвитку щодо окупованих територій, а також зовнішніх чинників впливу на Україну.
 • огляд матеріалів ЗМІ «Стратегія – 2020»: інформаційні технології в державному управлінні», що відображає моніторинг кращих практик електронного урядування у країнах світу, функціонування систем інформаційного забезпечення вищих органів державної влади, втілення основних засад е-демократії. Вагомим аспектом даного напряму досліджень визначено актуальні питання реалізації ініціатив Президента України та президентських структур у сфері інформатизації, електронного урядування, ефективних методів протидії корупції тощо, а також думки експертів та прогнози щодо специфіки застосування ініційованих проектів у практиці державного регулювання суспільних процесів.
 • інформаційно-бібліографічний бюлетень «Україна у відгуках зарубіжної преси», в якому подається оперативна інформація про Україну, опублікована на сторінках зарубіжних ЗМІ. Здійснюючи на постійній основі моніторинг зарубіжної преси (80 Інтернет-версій періодичних видань іноземною мовою з усього світу) ФПУ аналізує та узагальнює інформацію щодо висвітлення державної політики України та реакції на українські актуальні події за кордоном.
 • та інші спеціальні видання згідно з потребами замовників.

Продукція ФПУ в електронному та друкованому вигляді розповсюджується у бібліотеки України через Мережу пунктів доступу громадян до офіційної інформації (членом якої є ФПУ) та надходить до: вищих органів державної влади, обласних облдержадміністрацій, спеціалізованих навчальних закладів і у президентські бібліотеки за кордоном. Підготовлені матеріали використовуються Інститутом законодавства Верховної Ради України, Комітетом з питань освіти і науки Верховної Ради України, Національним інститутом стратегічних досліджень та ін. установами у науково-дослідній роботі та при підготовці аналітичних записок для вищого керівництва держави.

З документними колекціями Фонду Президентів України можна ознайомитись в читальному залі ФПУ (к. 307).