Семінар «Довідково-бібліографічні ресурси: формування, використання, організація доступу»

Поділитися: 
Дата події: 
7-11-2018

У роботі семінару «Довідково-бібліографічні ресурси: формування, використання, організація доступу», який відбувся  під час Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського», взяли участь провідні фахівці НБУВ, Інституту енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, компанії «ЛІГА:ЗАКОН», Державної науково-педагогічної бібліотеки (ДНПБ) України   імені В. О. Сухомлинського, Національної історичної бібліотеки України, Національної наукової медичної бібліотеки України, Державної наукової установи (ДНУ) «Енциклопедичне видавництво», Національної бібліотеки України для дітей та інші.

У центрі уваги учасників семінару були базові інформаційні блоки – енциклопедистика та бібліографістика. Директор Інституту енциклопедичних досліджень НАН України, кандидат філологічних наук М. Г. Железняк представив «Енциклопедію Сучасної України» як базу знань про Україну ХХ–ХХІ століть. Завідувач відділу науково-бібліографічної інформації НБУВ, доктор наук із соціальних комунікацій Т. В. Добко висвітлила історію та сучасні тенденції формування довідково-бібліографічних ресурсів у НБУВ.

З привітанням до учасників семінару звернулась генеральний директор НБУВ, член-кореспондент НАН України Л. А. Дубровіна. Вона, зокрема, зазначила, що найважливішими підвалинами, на яких базується і без котрих взагалі неможлива наука, є саме бібліографічні та довідкові джерела інформації. Любов Андріївна подякувала всім за плідну працю на цій ниві, привітала присутніх зі 100-річчям заснування НБУВ та згадала вчених, які стояли біля її витоків – В. І. Вернадського, В. О. Кордта, М. П. Василенка та інших.

Велике зацікавлення викликав виступ керівника Інформаційного департаменту давнього партнера НБУВ – компанії «ЛІГА:ЗАКОН» І. В. Петрушкевич про актуальні інформаційно-правові продукти і сервіси. Вона зазначила, що системи «ЛІГА:ЗАКОН» є найповнішим джерелом систематизованої та достовірної правової інформації зі зручними інструментами пошуку, які дозволяють швидко знайти та проаналізувати правову інформацію на будь-який момент часу, оцінити ситуацію і прийняти правильне рішення і є доступними у сучасному хмарному веб-рішенні та офлайновому варіанті.

Активно обговорювали учасники семінару питання організації та особливості редагування онлайнового інформаційного ресурсу «Українська Вікіпедія», представленого генеральним директором Асоціації підприємств інформаційних технологій України Ю. Й. Пероганичем. Заступник директора Інституту енциклопедичних досліджень, кандидат філологічних  наук О. С. Іщенко аналізував енциклопедистику як складник книжкової культури України. Він окремо спинився на розширених можливостях онлайн версії «Енциклопедії Сучасної України». Директор ДНУ «Енциклопедичне видавництво» А. М. Киридон  розповіла про нагальні проблеми формування «Великої української енциклопедії».

Широкий спектр питань розвитку національного бібліографічного ресурсу розглянули співробітники відділу національної бібліографії НБУВ. Розлогий виступ завідувача відділу НБУВ, доктора філологічних наук, професора С. С. Кіраля про літературознавчий бібліографічний доробок Мирослава Мороза був сповнений невідомих слухачам життєвих обставин знаного бібліографа-літературознавця, з яким мав честь бути особисто знайомим доповідач. Молодший науковий співробітник НБУВ С. А. Дзюбич торкнулася питань відображення творчості Лесі Українки в українській бібліографії. Науковий співробітник НБУВ Л. С. Новосьолова висвітлила наукову діяльність відділу національної бібліографії НБУВ у контексті формування Репертуару української книги. Доповнила її виступ оглядом бібліографічних видань НБУВ науковий співробітник НБУВ, кандидат історичних наук І. Г. Лиханова. Про важливий напрям роботи відділу – бібліографічну шевченкіану НБУВ – натхненно розповідала науковий співробітник НБУВ І. Д. Войченко.

Співробітники відділу науково-бібліографічної інформації НБУВ продовжили представлення української бібліографічної продукції. Молодший науковий співробітник НБУВ В. Ю. Радченко та науковий співробітник  НБУВ А. М. Колесніченко розповіли про основні бібліографічні видання відділу за весь період його функціонування як окремого структурного підрозділу. До виступу було оформлено виставку представлених видань. Молодший науковий співробітник НБУВ А. В. Шумілова поінформувала учасників семінару про персональні бібліографічні покажчики в системі біобібліографії. Проблеми відображення України у бібліометричних системах Scopus та Web of Science висвітлив молодший науковий співробітник НБУВ А. О. Жабін. Привернула увагу слухачів інформація головного бібліотекаря НБУВ Г. А. Кузьменко та завідувача сектору НБУВ Ю. Л. Фіх про систему традиційних та електронних каталогів НБУВ.

Низка доповідей була присвячена покажчикам змісту українських періодичних видань. Науковий співробітник НБУВ В. А. Шкаріна проаналізувала покажчики змісту періодичних видань як жанр бібліографічного посібника.  Старший науковий співробітник НБУВ, кандидат історичних наук О. Я. Дуднік  доповів про відображення питань Української революції в покажчиках змісту періодичних видань. Молодший науковий співробітник НБУВ П. М. Штих розглянув покажчики змісту українських часописів як джерело вивчення життя української еміграції. Молодший науковий співробітник НБУВ Т. А. Гришина  виділила покажчики змісту періодичних видань книгознавчого циклу. Молодший науковий співробітник НБУВ А. М. Головащук спинилася на покажчику змісту журналу «Вісник Національного банку України».

Завідувач відділу міжнародної інформації та зарубіжних зв’язків НБУВ Т. І. Арсеєнко та старший науковий співробітник НБУВ, кандидат філолологічних наук В. М. Підвойний доповідали про тюркомовні джерела у фондах НБУВ та бібліографічний проект «Україна – тюркський світ». Про Архів документів австрійського опору – дослідницько-документаційний і інформаційний центр Відня розповіла молодший науковий  співробітник НБУВ Г. І. Безпала.

Змістовними були виступи колег з ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського. Основні електронні системи керування бібліографічною інформацією на допомогу науковцям представила завідувач відділу ДНПБ України Н. В. Вараксіна. Науковий співробітник ДНПБ України О. Л. Гончаренко висвітлила науково-інформаційну діяльність провідних бібліотек освітянської галузі. Про бібліографічні покажчики Бібліотеки розповіла науковий співробітник ДНПБ України А. І. Рубан.

Відомий дослідник видань української діаспори, доктор Українського Вільного Університету С. Б. Козак презентував учасникам семінару та подарував Бібліотеці свої нові праці: ґрунтовне тритомне бібліографічне дослідження «Історія української діаспори на сторінках часопису «Українські вісті» (Німеччина, 1945 – США, 2000) : систематичний покажчик змісту» (Київ, 2017) та книгу «Іван Багряний (життя і творчість в ілюстраціях)» (Київ, 2018).

Зворушливими були привітання з ювілеєм НБУВ від співробітників Національної історичної бібліотеки України Н. О. Волошінської, Д. Г. Стегній, Н. Г. Вощевської, завідувача відділу ДНПБ Л. О. Пономаренко та інших.

Актуальні й цікаві виступи доповідачів, щирі вітання, дружня атмосфера сприяли плідному спілкуванню, обміну думками і новими ідеями.

 

Тетяна Добко,

доктор наук із соціальних. комунікацій, завідувач відділу НБУВ

Віталіна Шкаріна,

науковий співробітник НБУВ

Фотоматеріали: