Зберегти пам’ятки для майбутнього

Поділитися: 
Дата події: 
9-10-2019

9 жовтня 2019 року в рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху»  відбулося засідання секції «Атрибуція й опис книжкових та інших документних пам’яток як складник наукових досліджень». Дослідження пам’яток історико-культурної спадщини, насамперед книжкових, образотворчих, нотних, картографічних, що зберігаються переважно в ретроспективних фондах спеціалізованих відділів великих бібліотек, є актуальним напрямом повернення до наукового обігу національного та загальноєвропейського надбання, а атрибуція, науковий опис, експертиза цінності є важливими складовими таких досліджень.

 Тема, запропонована для обговорення на секції, викликала зацікавлення спеціалістів. У програмі секції було заявлено 30 доповідей, взяло участь понад 50 осіб – книгознавців, провідних фахівців наукових бібліотек України та інших установ – музеїв, Книжкової палати України імені Івана Федорова. У доповідях розкривалися такі питання, як атрибуція замаскованих видань українського зарубіжжя; атрибуція та науковий опис українських видових поштових листівок кінця ХІХ – першої третини ХХ століть; професійні вимоги до кваліфікації експертів книжкових пам’яток; проблеми літературної атрибуції епіграм барокових видань, встановлення вихідних відомостей видання за художнім оформленням; ідентифікація книг з бібліотеки П. П. Потоцького; атрибуція видань творів композиторів-однофамільців; атрибуція історичних бібліотек.

Низка доповідей була присвячена рідкісним виданням у фондах, зокрема примірникам віденського видавця нотних видань К. Торричелла, виданням В. І. Даля до 1917 р., збірникам «За державність» (1929–1966), виданням фольклорних текстів 1917–1918 рр. Увага була приділена також цифровим ресурсам, зокрема картографічного фонду НБУВ.

Інформація, виголошена на засіданні секції, викликала зацікавлення присутніх, що спонукатиме спеціалістів до нових досліджень.

Фотоматеріали: