Відомі лауреати III Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного рейтингу»

Поділитися: 
Дата події: 
16-05-2020

 

Відомі лауреати

III Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного рейтингу»

Щорічний Всеукраїнський бібліотечний «Біографічний рейтинг» започатковано 2018 р. Інститутом біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського із нагоди її 100-річного ювілею та 25-річчя Інституту – з метою виявлення й популяризація доробку в галузі біографіки й біографістики вчених, краєзнавців та бібліологів України, а також оприлюднення регіональних і краєзнавчих праць, котрі залишаються поза увагою попри часто високий науковий рівень виконання.

Підбиття підсумків «Біографічного рейтингу» зазвичай приурочується до Дня біографа (Biographer´s Day), що традиційно відзначається у світі 16 травня.

Із об’єктивних причин, пов’язаних із низкою обмежень через пандемію COVID-19, церемонія відзначення переможців цьогоріч трансформується в on-line проект Biographer UA.

 

«Довгий список» Рейтингу за 2019 р. було сформовано на основі пропозицій провідних бібліотечних установ із 32 міст України за номінаціями: «Життєпис», «Персональний покажчик», «Колективний портрет», «Збірник біобібліографічних матеріалів», «Довідкові біографічні видання», «Джерела біографії», «Дослідження з теорії та методики біографістики».

Відбір видань-переможців рейтингу здійснили 34 авторитетних експерти з числа провідних вітчизняних дослідників-біографістів, актуальна діяльність яких прямо пов’язана зі створенням, аналізом, рецензуванням біографічної літератури, поширенням біографічного знання. Серед експертів рейтингу – 20 докторів наук із різних галузей гуманітаристики (історики, філологи, філософи, педагоги, фахівці з соціальних комунікацій), 13 професорів, які представляють наукові та освітні центри 10 міст (Бердянська, Дрогобича, Запоріжжя, Києва, Львова, Одеси, Острога, Тернополя, Харкова, Чернігова).

Спеціальні відзнаки видавців, котрі фахово та постійно працюють із біографічною літературою, отримали «Парламентське видавництво» («За визначний внесок у видання біографічної літератури») та видавництво «Кліо» («За визначний внесок у видання літератури про видатних діячів історії»).

ЖИТТІЄПИС

Диплом 1 ступеня

 • Ушкалов, Л. Чарівність енергії: Михайло Драгоманов. – Київ: Дух і Літера, 2019. – 600 с.
 • Нахлік, Є. Віражі Франкового духу : Світогляд. Ідеологія. Література. – Київ : Наукова думка, 2019. – 638 (1) с., іл.

Диплом 2 ступеня

 • Кульчицький, С.  Володимир Винниченко: «Бути чесним з собою…». – Київ : Парлам. вид-во, 2019. – 512 с.,  іл.

Диплом 3 ступеня

 • Даниленко, В. Володимир Вернадський: Життя в політиці й політика в житті. –  Київ : Парлам. вид-во, 2019. – 512 с.
 • Гусарчук, Т.  Артемій Ведель. Постать митця у контексті епох. – Київ : Музична Україна, 2019. – 768 с., іл.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ ПОКАЖЧИК

Диплом 1 ступеня

 • Омелян Пріцак. Біобібліографічний покажчик, 1937–2018 / Ред. кол.: Ю. М. Кочубей (голова), О. В. Богомолов, О. Б. Бубенок, О. Д. Василюк, І. М. Дрига, В. О. Кіктенко, О. С. Мавріна, І. В. Отрощенко, Д. А. Радівілов, М. О. Тарасенко, О. О. Хамрай ; Упоряд. : О. Д. Василюк, Ю. М. Кочубей. Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. – Київ, 2019. – 108 с.
 • Григорій Сковорода: філософія життя і творчості «українського Сократа» : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; уклад. Т. І. Неудачина ; відп. ред. О. Г. Коробкіна. – Харків : ХНПУ, 2019. – 128 с.

Диплом 2 ступеня

 • Олександр Довженко – кінорежисер, письменник, кінодраматург : науково-допом. бібліогр. покажч. / Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка ; Наукова бібліотека ; [уклад. А. Книш, Н. Тюльпа, Л. Цуканова ; наук. ред. А. Печена ; бібліогр. ред. І. Рулькова ; літ. ред. І. Безкоровайна ; рец. А. Новиков; відп. за вип. А. Книш ]. – Глухів, 2019. – 88 с.

Диплом 3 ступеня

 • Курас Іван Федорович: доктор історичних наук, професор, академік НАН України : біобібліогр. покажч. : до 80-річчя з дня народження. – вид. 2-е, доп. та перероб. / уклад.: О. З. Силка, Л. І. Синявська; авт. вступної статті: С. Б. Буравченкова, Н. М. Левицька. – Черкаси : ФОП Гордієнко Є. І., 2019. – 114 с.

КОЛЕКТИВНИЙ ПОРТРЕТ

Диплом 1 ступеня

 • Вронська, Т. Повторники: приречені бранці ГУЛАГу (1948–1953 рр.). – Київ : Темпора, 2019. – 420 с.

Диплом 2 ступеня

 • Пересунько, Т. Культурна дипломатія Симона Петлюри: «Щедрик проти «руського мира». Місія капели Олександра Кошиця. – Київ: Інститут української історіографії НАНУ, АртЕк, 2019. –  308 с.
 • Тарнашинська, Л. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління.  – Київ : Смолоскип, 2019. – 592 с.

Диплом 3 ступеня

 • Літературний ландшафт України. XX століття : 50 "слайдів" . – Київ : Ярославів Вал, 2019. – 523 с. : фотоіл., портр.
 • Матяш, І. Б. Іноземні представництва в Україні (1917–1919 рр.): державна місія та повсякденність : монографія. – Київ : Ін-т історії України НАНУ , 2019. – 555 с.

ЗБІРНИК БІОБІБЛІОГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Диплом 1 ступеня

 • Куліш Пантелеймон Олександрович : до 200-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. б-ка України імені Ярослава Мудрого ; [упоряд.: О. Білик та ін ; наук. ред. В. Кононенко]. – Київ : Нац. б-ка України імені Ярослава Мудрого, 2019. – 288 с.

Диплом 2 ступеня

 • Степан Бандера (1 січня 1909 – 15 жовтня 1959) : біобібліогр. покаж. / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Бібліотека ; уклад. Р.Д. Кивацька ; редактор Н.М. Рішаві ; рецензенти: В.І. Ільницький, М.В. Романюк ; відп. за випуск І.М. Розлуцький. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2019. – 152 с.

Диплом 3 ступеня

 • Олександр Петрович Реєнт: член-кореспондент НАН України : біобібліографічний покажчик / уклад.: Л. І. Синявська, О. З. Силка, В. В. Шевченко ; авт. вступ. статті О. Є. Лисенко. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2019. – 208 с.
 • УГКЦ. Історія. Відродження. Ісповідники віри: до 30-річчя виходу з підпілля Української Греко-Католицької Церкви : бібліографічний покажчик / Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; від. красзн. літ. ; уклад. О. Шаран, С. Джоголик ; ред. Г. Горбань ; відп. за вип. Л. Бабій. - Івано- Франківськ, 2019. – 76 с.

ДОВІДКОВІ БІОГРАФІЧНІ ВИДАННЯ

Диплом 1 ступеня

 • Водотика C., Водотика, Т. Українці в арміях світу. – Xарків : Віват, 2019. – 256 с.
 • Червяк, П. Медицина України в персоналіях [у 3 т.]. – Київ : Фенікс. – 2019. Т. 1 : А-Ж. – 2019. – 1078, [1] с. : фот. – Бібліогр. в кінці ст.  Т. 2 : З-О. – 2019. – 1114, [1] с. : фот. – Бібліогр. в кінці ст.  Т. 3 : П-Я. – 2019. – 1219 с. : фот.

Диплом 2 ступеня

 • Пилипчук, О. Творці української науки: біогр. довідник: у 2 томах. Т. 1. –  Київ : Талком, 2019. – 229 с.
 • Шендеровський, В. Вчені України у світовій науці : [близько 200 нарисів]. – Київ : Простір, 2019. – 971, [3] c. : портр.

Диплом 3 ступеня

 • Грабовський, С. Генії проти ідіотів. Алгоритми української історії [Текст] / Сергій Грабовський. – Вид. 3-тє, перероб. й допов. – Київ : Стилос, 2019. – 446 с.; іл.
 • Коли кривавивсь і хитався світ : українські літератори на сторінках одеської преси періоду національно-визвольних змагань 1917–1919 років : біобібліогр. довід. / упоряд. Л. М. Бур’ян , наук. керівник С. А. Гальченко , відп. за вип. І.О. Бірюкова , авт. вступ. ст.: С. А. Гальченко, О. Є. Музичко , ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 2019. – 298 с.

ДЖЕРЕЛА БІОГРАФІЇ

Диплом 1 ступеня

 • Лисяк-Рудницький, І. Щоденники. –  Київ : Дух і Літера,2019. –  690 с.

Диплом 2 ступеня

 •  Справа Василя Стуса : зб. док. з архіву колиш. КДБ УРСР / уклад. Вахтанга Кіпіані. – Харків : Віват, 2019. – 686, [1] с. : іл. – (Історія та політика) (Історична правда. Бібліотека «Історичної правди») (Розсекречено). : зб. док. з архіву колиш. КДБ УРСР / уклад. Вахтанга Кіпіані. – Харків : Віват, 2019. – 686, [1] с. : іл. – (Історія та політика) (Історична правда. Бібліотека «Історичної правди») (Розсекречено).

Диплом 3 ступеня

 • Архів українського історика Олени Компан у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Біографічне дослідження. Науковий каталог [Текст] / Марина Філіпович, Ірина Клименко ; [редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2019. – 199 с. : іл., фот. 

ДОСЛІДЖЕННЯ З ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ БІОГРАФІСТИКИ

Диплом 1 ступеня

 • Михайло Грушевський: Студії та джерела / Ред. кол.: Г. Бурлака, І. Гирич (голова), В. Кавунник (секретар), М. Капраль, С. Панькова, Г. Папакін, В. Піскун, В. Тельвак, О. Юркова. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Київ, 2019. – Кн. 1. – 512 с.; Кн. 2. – 488 с.

Диплом 2 ступеня

 • Ляшко, С. М.  Автобіографічні джерела Постійної комісії для складання Біографічного словника діячів України (1918-1933) Всеукраїнської академії наук. : До 100-річчя Національної академії наук України / С. М. Ляшко. – Київ: НБУВ, 2018. – 532 c

Диплом 3 ступеня

 • Історична біографіка в Україні: проблеми, завдання і перспективи розвитку досліджень, видавничої та інформаційної роботи : колективна монографія / НАН України, Нац. біб-ка України ім. В. І. Вернадського; редкол. : В. І. Попик (голов. ред.) [та ін.]. – Київ, 2019. – 364 с. 

Окремо відзначене видання – лідер відкритого голосування у спільноті українських біографістів у Facebook:

Окрилення ОЗОНом : книга пам'яті / [упоряд.: І. В. Кондратець, І. В. Красуцька, О. В. Гаврилюк]. – Житомир : Рута, 2019. – 659 с. (Присвячується світлій пам'яті Анатолія Миколайовича Фасолі).

ТОП-10 кращих біографічних видань України за 2019 р.

ЖИТТІЄПИС (обрані з 85 позицій)

 1. Ушкалов, Л. Чарівність енергії: Михайло Драгоманов. – Київ: Дух і Літера, 2019. – 600 с.
 2. Нахлік, Є. Віражі Франкового духу : Світогляд. Ідеологія. Література. – Київ : Наукова думка, 2019. – 638 (1) с.
 3. Кульчицький, С.  Володимир Винниченко: «Бути чесним з собою…». – Київ : Парлам. вид-во, 2019. – 512 с.
 4. Даниленко, В. Володимир Вернадський: Життя в політиці й політика в житті. –  Київ : Парлам. вид-во, 2019. – 512 с.
 5. Гусарчук, Т.  Артемій Ведель. Постать митця у контексті епох. – Київ : Музична Україна, 2019. – 768 с.  
 6. Марочко, В. Олександр Довженко: Зачарований Десною.  – Київ : Парлам.вид-во, 2019. – 576 с.
 7. Зайцев, О. Націоналіст у добі фашизму. Львівський період Дмитра Донцова. 1922–1939 роки. Начерк інтелектуальної біографії. – Київ: Критика, 2019. – 344 с.
 8. Гай-Нижник, П.  Павло Скоропадський і Власний Штаб гетьмана всієї України: боротьба за владу і державність. – Київ : Крок, 2019. – 626 с.
 9. Граб, У. Мирослав Антонович: інтелектуальна біографія : еміграційне музикознавство в українському культуротворенні повоєнних десятиліть. – Львів, 2019. – 456 с.
 10. Горобець, В. Гетьман Брюховецький. Життя у славі, владі та ганьбі. – Київ : Парлам. вид-во, 2019. – 440 с.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ ПОКАЖЧИК (обрані з 35 позицій)

 1. Омелян Пріцак. Біобібліографічний покажчик, 1937–2018 / Ред. кол.: Ю. М. Кочубей (голова), О. В. Богомолов, О. Б. Бубенок, О. Д. Василюк, І. М. Дрига, В. О. Кіктенко, О. С. Мавріна, І. В. Отрощенко, Д. А. Радівілов, М. О. Тарасенко, О. О. Хамрай ; Упоряд. : О. Д. Василюк, Ю. М. Кочубей. Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. – Київ, 2019. – 108 с.
 2. Григорій Сковорода: філософія життя і творчості «українського Сократа» : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; уклад. Т. І. Неудачина ; відп. ред. О. Г. Коробкіна. – Харків : ХНПУ, 2019. – 128 с.
 3. Олександр Довженко – кінорежисер, письменник, кінодраматург : науково-допом. бібліогр. покажч. / Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка ; Наукова бібліотека ; [уклад. А. Книш, Н. Тюльпа, Л. Цуканова ; наук. ред. А. Печена ; бібліогр. ред. І. Рулькова ; літ. ред. І. Безкоровайна ; рец. А. Новиков; відп. за вип. А. Книш ]. – Глухів, 2019. – 88 с.
 4. Курас Іван Федорович: доктор історичних наук, професор, академік НАН України : біобібліогр. покажч. : до 80-річчя з дня народження. – вид. 2-е, доп. та перероб. / уклад.: О. З. Силка, Л. І. Синявська; авт. вступної статті: С. Б. Буравченкова, Н. М. Левицька. – Черкаси : ФОП Гордієнко Є. І., 2019. – 114 с.
 5. Гальчевський-Орел Яків  – герой-повстанець (До 125-річчя від дня народження Якова Васильовича Гальчевського) : довідково-бібліографічне видання. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2019. – 48 с.
 6. Іван Іванович Левинський: біобібліографічний покажчик / Нац. ун-т «Львівська політехніка»; Наук.-тех. б-ка; упоряд. кат. С. Лінда, Т. Клименюк, С. Понкало та ін.; за ред. Т.Клименюк. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 148 с. – (Біобібліографія Львівської політехніки).
 7. Афанасій Федорович Луньов – засновник Пархомівського художнього музею : (до 100-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. Наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: В. Р. Антонова, С. О. Бикова]. – Харків, 2019. – 72 с.
 8. Родіон Скалецький – видатний культурний діяч Поділля : біобібліогр. покажч. / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. О. І. Кізян ; ред. С. В. Лавренюк ; дизайн обкладинки Н. В. Спиця ; опрацювання фотоматеріалів О. А. Пашкова ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Вінниця, 2019.
 9. Володимир Теодорович Полєк (1924–1999) : біобібліографічний покажчик (до 95-річчя від дня народження) / упоряд. О. М. Блинчук ; відп. ред. П. М. Гаврилишин ; наук. ред. О. Б. Гуцуляк. – Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2019. – 72 с. – (Серія «Вчені Прикарпатського національного університету»).
 10. Володимир БорисовичЄвтух : біобібліографічний покажчик / М-во освіти і науки України ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, наук. ред. Л. В. Савенкова, упорядник Н. І. Тарасова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – 99 с., портрети. – (Серія: “Вчені НПУ ім. М. П. Драгоманова”).

КОЛЕКТИВНИЙ ПОРТРЕТ (обрані з 40 позицій)

 1. Вронська, Т. Повторники: приречені бранці ГУЛАГу (1948–1953 рр.). – Київ: Темпора, 2019. – 420 с.
 2. Пересунько, Т. Культурна дипломатія Симона Петлюри: «Щедрик проти «руського мира». Місія капели Олександра Кошиця. – Київ: Інститут української історіографії НАНУ, АртЕк, 2019. –  308 с.
 3. Тарнашинська, Л. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління.  – Київ: Смолоскип, 2019. – 592 с.
 4. Літературний ландшафт України. XX століття : 50 "слайдів" . – Київ : Ярославів Вал, 2019. – 523 с. : фотоіл., портр.
 5. Матяш, І. Б. Іноземні представництва в Україні (1917-1919 рр.): державна місія та повсякденність : монографія. – Київ : Ін-т історії України НАНУ , 2019. – 555 с.
 6. Касьянов, Г. В. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-1980-х років. – Київ: Кліо, 2019. – 258 с.
 7. Таїрова-Яковлева, Т. Г. Гетьмани України. Історії про славу, трагедії та мужність. – Київ : Кліо, 2019. – 422, [1] с. :
 8. Підгайний, С.  Українська інтелігенція на Соловках. Недостріляні. – Київ : Кліо, 2019. – 328 с.
 9. Третьяков, А. П. Старий Хрещатик і його домовласники. – Київ : Сучасний письменник, 2019. – 328 с.
 10. Ковалевська, О. Таємниці козацьких портретів. – Київ : Кліо, 2019. – 288 с.

ЗБІРНИК БІОБІБЛІОГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ (обрані з 25 позицій)

 1. Куліш Пантелеймон Олександрович : до 200-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. б-ка України імені Ярослава Мудрого ; [упоряд.: О. Білик та ін ; наук. ред. В. Кононенко]. – Київ : Нац. б-ка України імені Ярослава Мудрого, 2019. – 288 с.
 2. Степан Бандера (1 січня 1909 – 15 жовтня 1959) : біобібліогр. покаж. / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Бібліотека ; уклад. Р.Д. Кивацька ; редактор Н.М. Рішаві ; рецензенти: В.І. Ільницький, М.В. Романюк ; відп. за випуск І.М. Розлуцький. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2019. – 152 с.
 3. Олександр Петрович Реєнт: член-кореспондент НАН України : біобібліографічний покажчик / уклад.: Л. І. Синявська, О. З. Силка, В. В. Шевченко ; авт. вступ. статті О. Є. Лисенко. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2019. – 208 с.
 4. УГКЦ. Історія. Відродження. Ісповідники віри: до 30-річчя виходу з підпілля Української Греко-Католицької Церкви : бібліографічний покажчик / Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; від. красзн. літ. ; уклад. О. Шаран, С. Джоголик ; ред. Г. Горбань ; відп. за вип. Л. Бабій. - Івано- Франківськ, 2019. – 76 с.
 5. Наєнко Михайло Кузьмович, доктор філологічних наук, профессор : біобібліографічний довідник. – Київ : Освіта України, 2019. – 680 с.
 6. Фаріон Ірина Дмитрівна. Доктор філологічних наук, професор : біобібліогр. покажч. / упоряд. Оксана Микитюк, Лілія Харчук, Ірина Ментинська ; [авт. вступ. ст.: Микола Тимошик, Михайло Слабошпицький, Оксана Микитюк] ; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2019. – 166 с. : іл., фот.
 7. Внесок чернігівців у розвиток космонавтики : біобібліогр. покажч. / Черніг. ОУНБ ім. В. Г. Короленка ; уклад. О. М. Плаунова ; ред. О. І. Іваненко ; від. За вип. І. М. Аліференко. – Чернігів : [б. в.], 2019. – 68 с.
 8. о.Михайло Жеплинський: служіння Богу та Україні / упорядн. Жеплинський Б.М., Ковальчук Д.Б. о. Жеплинський Т.Б., Жеплинський Ю.Р., Ковальчук М.М. –  Львів РАСТР-7, 2019. – 356 с.
 9. Ректор Червінський : до 100-річчя від дня народж. К. О. Червінського / [упоряд. О. В. Червінська]. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича : Рута, 2019. – 235 с. : іл., фот. – (Діячі науки).
 10. Ігор Якович Лосієвський: український документознавець, книгознавець, літературознавець, поет : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. наук б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. О. В. Непочатова ; наук. ред Л. В. Глазунова, ред. С. М. Миценко, відп. за вип. В. Д. Ракитянська]. – Харків, 2019. – 173 с. – (Бібліотечні діячі Слобожанщини ; вип. 2) (Науковці України ; вип. 3).

ДОВІДКОВІ БІОГРАФІЧНІ ВИДАННЯ (обрані з 19 позицій)

 1. Водотика C., Водотика Т. Українці в арміях світу. – Xарків : Віват, 2019. – 256 с.
 2. Червяк, П. Медицина України в персоналіях [у 3 т.]. – Київ : Фенікс. – 2019. Т. 1 : А-Ж. – 2019. – 1078, [1] с. : фот. – Бібліогр. в кінці ст.  Т. 2 : З-О. – 2019. – 1114, [1] с. : фот. – Бібліогр. в кінці ст.  Т. 3 : П-Я. – 2019. – 1219 с.
 3. Пилипчук, О. Творці української науки: біогр. Довідник: у 2 томах. Т.1. –  Київ : Талком, 2019. – 229 с.
 4. Шендеровський, В. Вчені України у світовій науці : [близько 200 нарисів]. – Київ : Простір, 2019. – 971, [3] c.
 5. Грабовський, С. Генії проти ідіотів. Алгоритми української історії [Текст] / Сергій Грабовський. – Вид. 3-тє, перероб. й допов. – Київ : Стилос, 2019. – 446 с.; іл.
 6. Коли кривавивсь і хитався світ : українські літератори на сторінках одеської преси періоду національно-визвольних змагань 1917–1919 років : біобібліогр. довід. / упоряд. Л. М. Бур’ян , наук. керівник С. А. Гальченко , відп. за вип. І.О. Бірюкова , авт. вступ. ст.: С. А. Гальченко, О. Є. Музичко , ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 2019. – 298 с.
 7. Біля джерел державотворення: чернігівці – учасники української революції 1917–1921 рр. : біобібліогр. покажч. / Черніг. ОУНБ ім. В. Г. Короленка ; уклад. І. В. Розумій ; ред. Ю. М. Самойленко ; відповідальна за випуск І. М. Аліференко. – Чернігів : ЧОУНБ,2019. – Ч. 1. – 112 с.
 8. Випускники Одеського національного університету імені І. І. Мечникова : енциклопед. слов. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка , редкол.: В. В. Глєбов [та ін.] , упоряд.: В. П. Пружина, В. В. Самодурова , наук. ред. І. М. Коваль , відп. ред. М. О. Подрезова , бібліогр. ред. О. С. Мурашко. – Одеса : ОНУ, 2019. – 685 с.
 9. Підлуцький, О. Г. Лідери націй / Олекса Підлуцький , [передм. С. Віднянський]. – Харків : Фоліо, 2019. – 507 с. – (Бібліотека газети «Дзеркало тижня»).
 10. Березюк Н. М. Вчений і бібліографія. ХІХ – середина ХХ століття : Нариси. Бібліографія бібліографії : [біобібліогр. слов.] / Н. М. Березюк. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – 205 с.

ДЖЕРЕЛА БІОГРАФІЇ (обрані з 85 позицій)

 1. Лисяк-Рудницький, І. Щоденники. –  Київ : Дух і Літера,2019. –  690 с.
 2.  : зб. док. з архіву колиш. КДБ УРСР / уклад. Вахтанга Кіпіані. – Харків : Віват, 2019. – 686, [1] с. : іл. – (Історія та політика) (Історична правда. Бібліотека «Історичної правди») (Розсекречено).
 3. Архів українського історика Олени Компан у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Біографічне дослідження. Науковий каталог. – Київ, 2019. – 200 с.
 4. Зіненко, Р. Війна, якої не було. Хроніка Іловайської трагедії. – Харків : Фоліо, 2019. – (Хроніка). – Ч. 1 : 7 – 24 серпня 2014 року. – 2019. – 444, [2] с. : фот. , Ч. 2 : 25 – 31 серпня 2014 року. – 2019. – 474, [6] с. : фот., іл.
 5. Барвінський, О. Спомини з мого життя. Том третій, частина п'ята. –  Київ : Інститут літератури НАНУ, 2019. – 728 с.
 6. Сверстюк, Є. Листування / Євген Сверстюк, Валерія Андрієвська. – Київ : Дух і Літера, 2019. – Т. 1 : 1973–1978. кн. 2 : 1976–1978. – 709 с.; Т. 2 : 1979–1983. – 671 с.
 7. Шевельов Юрій і Луцький Юрій. Листування (1950–2000 рр.). Кн. 1: 1950–1984 рр. / Публікація, текстологічне опрацювання, передмова і коментарі Ольги Лучук. – Харків : Акта, 2018. –  632 с.
 8. Ми віїхали з Сокиринців...: тревелоги родини Ґалаґанів / Ін-т рукопису Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Центр. держ. іст. архів України у м. Києві , упоряд.: М. М. Будзар, Є. А. Ковальов. – Київ : StreamARLine, 2019. – 516 с.– (З Ґалаґанівського архіву).
 9. Майдан. Пряма мова. – Кн. 1 / Розшифр., упоряд. та прим. О. Ю. Чебанюк, О. Ю. Ковальової. Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. M. Т. Рильського НАН України. –  Київ : Національний музей Революції Гідності, 2019. – 448 с. – (Усна історія Майдану).
 10. Яцюк, В. Тарас Шевченко і світ фотографії. Альбом-монографія. –  Київ : Критика, 2019. – 232 с.

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ!

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, к.125.
+38 (044) 288-1384
ibd@nbuv.gov.ua
9:15 до 18:00 (понеділок - п’ятниця)