Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек»

Поділитися: 
Дата події: 
3-10-2023 до 5-10-2023

Місце проведення:

 

Україна, 03039, м. Київ, Голосіївський просп., 3

 

Початок форуму:

 

Вівторок, 03 жовтня 2023 р.

 

Міжнародна наукова конференція

 


«БІБЛІОТЕКА.  НАУКА.  КОМУНІКАЦІЯ. АКТУАЛЬНІ  ПИТАННЯ

ЗБЕРЕЖЕННЯ  ТА  ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  НАУКОВИХ  БІБЛІОТЕК»

м. Київ, 3–5 жовтня 2023 року.


Шановні колеги!

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського запрошує Вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек», м. Київ, 3–5 жовтня 2023 року.

Організатори конференції:

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;

Інформаційно-бібліотечна рада НАН України;

Асоціація бібліотек України.

Метою науково-комунікативного заходу є об’єднання зусиль науковців і практиків у розв’язанні актуальних питань щодо розвитку бібліотечно-інформаційного потенціалу в сучасних умовах, виокремлення найбільш гострих проблем у бібліотечній сфері та визначення шляхів їх подолання, оприлюднення результатів актуальних наукових пошуків, розробка рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення діяльності сучасних бібліотек.

До участі в роботі конференції запрошуються науковці та спеціалісти бібліотек, архівів, музеїв, видавництв, інформаційних підрозділів установ і громадських організацій, представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, аспіранти.

 

Пленарне засідання.


Секція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс:

сучасні пріоритети організації та управління.


Науковий керівник: Василенко Ольга Миколаївна, директорка Інституту бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидатка історичних наук.

e-mail: libres@nbuv.gov.ua, vasilenko@nbuv.gov.ua, (044) 524-23-14

Учений секретар: Клименко Оксана Зіновіївна, завідувачка відділу наукових видань Інституту бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидатка історичних наук, доцентка.

e-mail: klymenkooz@nbuv.gov.ua, (044) 524-43-50


Секція 2. Цифрові ресурси та сервіси

наукової бібліотеки.


Науковий керівник: Лобузіна Катерина Вілентіївна, директорка Інституту інформаційних технологій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, докторка наук із соціальних комунікацій, старша наукова співробітниця.

e-mail: loboozina@nbuv.gov.ua, its@nbuv.gov.ua, (044) 525-36-24

Учені секретарі: Гарагуля Сергій Сергійович, завідувач відділу наукового формування національних реферативних ресурсів Інституту інформаційних технологій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидат наук із соціальних комунікацій.

e-mail: garagulia@nbuv.gov.ua, (044) 524-31-16

Коновал Людмила Володимирівна, завідувачка відділу технологій електронного науково-інформаційного обслуговування Інституту інформаційних технологій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидатка наук із соціальних комунікацій.

e-mail: konoval@nbuv.gov.ua, (044) 524-11-19


Секція 3. Науково-інформаційні ресурси наукових бібліотек

в системі соціально-правових комунікацій.


Науковий керівник: Горовий Валерій Микитович, заступник генерального директора з наукової роботи Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, керівник Служби інформаційно-аналітичного забезпечення Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

e-mail: valnihor@ukr.net, (044) 525-57-84

Учені секретарі: Іванова Наталія Георгіївна, завідувачка аналітично-прогностичного відділу Національної юридичної бібліотеки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидатка історичних наук.

e-mail: nub.naukovipratci@gmail.com, (044) 524-17-70

Дем’яненко Михайло Миколайович, науковий співробітник відділу політологічного аналізу Служби інформаційно-аналітичного забезпечення Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидат політичних наук.

e-mail: demjanm@ukr.net, (066) 423-98-19


Секція 4. Актуальні питання збереження

бібліотечних та архівних фондів,

що становлять культурне надбання України.


Науковий керівник: Ковтанюк Юрій Славович, заступник генерального директора з наукової роботи Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидат історичних наук.

e-mail: kovtaniuk@nbuv.gov.ua, (044) 288-13-86, (044) 234-69-90

Учений секретар: Затока Любов Петрівна, наукова співробітниця відділу наукових технологій збереження фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

e-mail: zatoka@nbuv.gov.ua, (044) 235-50-13


Секція 5. Українська книгознавча періодика:

до 100-річчя журналу «Бібліологічні вісті».


Науковий керівник: Ковальчук Галина Іванівна, директорка Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, докторка історичних наук, професорка.

e-mail: kovalchuk@nbuv.gov.ua, (044) 234-73-49

Учений секретар: Мяскова Тетяна Євгенівна, старша наукова співробітниця відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидатка історичних наук.

e-mail: myaskova@nbuv.gov.ua, (044) 234-02-45


Секція 6. Сучасні тенденції формування,

збереження, дослідження рукописних фондів.


 

Наукові керівники: Степченко Ольга Петрівна, директорка Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця.

e-mail: stepchenkoo@nbuv.gov.ua, (044) 288-14-18

Коваль Тетяна Володимирівна, завідувачка відділу джерелознавства Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидатка історичних наук.

e-mail: KovalTV@nbuv.gov.ua, (044) 288-14-18

Учений секретар: Сукало Алевтина Миколаївна, старша наукова співробітниця відділу фондів рукописної спадщини Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидатка історичних наук.

e-mail: sukalo@nbuv.gov.ua, (067) 238-07-59


Секція 7. Українська біографіка в контексті

наукових і культурних зв’язків

країн і народів Центрально-Східної Європи.


Науковий керівник: Попик Володимир Іванович, директор Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України.

e-mail: popyk@nbuv.gov.ua, (044) 288-13-84

Учений секретар: Плющик Оксана Валентинівна, учена секретарка Інституту біографічних досліджень, старша наукова співробітниця відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидатка філологічних наук, доцентка.

e-mail: ibd@nbuv.gov.ua, pliushchyk@nbuv.gov.ua, (096) 499-20-79, (044) 288-13-84


Секція 8. Архіви і наука:

потенціал, інновації, професійні компетенції.


Наукові керівники: Яременко Лідія Миколаївна, директорка Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця, заслужений працівник культури України.

e-mail: yaremenko@nbuv.gov.ua, (044) 288-14-31

Січова Оксана Василівна, завідувачка відділу архівознавства і документознавства Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидатка історичних наук.

e-mail: sichova@nbuv.gov.ua, (044) 234-73-60

Учений секретар: Загорецька Олена Михайлівна, старша наукова співробітниця відділу архівознавства і документознавства Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця.

e-mail: archivesnanu@nbuv.gov.ua, (044) 234-73-60


Секція 9. Музична культура і музичні фонди бібліотек та архівів

в умовах сьогодення: до 100-річчя журналу «Музика».


Науковий керівник: Івченко Лариса Василівна, завідувачка відділу музичних фондів Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидатка мистецтвознавства.

e-mail: ivchenko@nbuv.gov.ua, (044) 234-93-06

Учений секретар: Руденко Людмила Григорівна, старша наукова співробітниця відділу музичних фондів Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидатка мистецтвознавства.

e-mail: rudenkol@nbuv.gov.ua, (067) 296-34-95, (044) 234-93-06


Секція 10. Преса в контексті бібліотекознавчих,

бібліографознавчих і джерелознавчих досліджень.


Наукові керівники: Вакульчук Ольга Анатоліївна, завідувачка відділу пресознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, докторка історичних наук.

e-mail: vakulchuk@nbuv.gov.ua, (066)-558-23-90, (044) 234-73-88

Рудий Григорій Якович, учений секретар сектору з координації наукових досліджень науково-організаційного відділу Президії Національної академії наук України, доктор історичних наук, старший науковий співробітник.

e-mail: Rud@nas.gov.ua, (044) 239-67-12

Учений секретар: Залізнюк Олена Сергіївна, наукова співробітниця відділу пресознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

e-mail: vakulchuk@nbuv.gov.ua, (044) 234-73-88, (044) 288-14-19


Круглий стіл.  Ґарет Джонс: Постать журналіста у дослідженні історії голодомору в Україні.


Наукові керівники: Дубровіна Любов Андріївна, генеральна директорка Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, докторка історичних наук, професорка, член кореспондентка Національної академії наук України, заслужена діячка науки і техніки України.

e-mail: dubrovina@nbuv.gov.ua

Луцюк Любомир, доктор, професор Королівського військового коледжу Канади (The Royal Military College of Canada).

e-mail: lyluciuk@gmail.com

Учений секретар: Дем'янюк Людмила Миколаївна, тимчасово виконуюча обов’язки завідувачки відділу міжнародної інформації та зарубіжних зв'язків Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, старша наукова співробітниця, кандидатка історичних наук.

e-mail: international@nbuv.gov.ua, (044) 525 86 42

Модератор: Безпала Галина Іванівна, молодша наукова співробітниця відділу міжнародної інформації та зарубіжних зв'язків Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

e-mail: austria@nbuv.gov.ua, (044) 525 86 42

У межах заходу:

  • урочисте передавання електронного архіву Ґарета Джонса до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського;
  • відкриття меморіальної дошки Ґарету Джонсу у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського;
  • презентація книги Мартіна Шіптона, головного політичного редактора Media Wales Ltd, газети Уельса «Western Mail, Newspaper» «Mr. ones - The Man Who Knew Too Much: The Life and Death of Gareth Jones»Містер Джонс, людина, яка знала надто багато: Життя та смерть Гарета Джонса» (Welsh Academic Press, 2022).

Круглий стіл.  Давнє українське книговидання в оптиці сьогодення:

до 450-ліття заснування першої української друкарні Івана Федоровича у Львові.


Науковий керівник: Бондар Наталія Петрівна, завідувачка відділу стародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця.

e-mail: bondar@nbuv.gov.ua (097) 343-74-97, (044) 288-13-85

Учений секретар: Рудакова Юлія Костянтинівна, старша наукова співробітниця відділу стародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидатка історичних наук.

e-mail: rudakova@nbuv.gov.ua, (044)288-13-85, (066) 819-90-03


Круглий стіл. Роль інституту президентства у кризові часи:

український та зарубіжний досвід.


Науковий керівник: Удовик Володимир Миколайович, директор Фонду Президентів України Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник.

e-mail: fpu@nbuv.gov.ua, udovyk@nbuv.gov.ua, (044) 525-54-70

Учений секретар: Дем’яненко Людмила Григорівна, старша наукова співробітниця інформаційно аналітичного відділу Фонду Президентів України Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидатка філологічних наук.

e-mail: fpu@nbuv.gov.ua, (044) 525-54-70


Семінар. Юдаїка в бібліотеках, архівах і музеях України.


Науковий керівник: Черноіваненко Віталій Віталійович, старший науковий співробітник відділу фонду юдаїки Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидат історичних наук.

e-mail: chernoivanenko@nbuv.gov.ua, (044) 234-82-56

Учений секретар: Батанова Тетяна Олександрівна, наукова співробітниця відділу фонду юдаїки Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

e-mail: batanova@nbuv.gov.ua, (044) 234-82-56

 

Під час конференції відбудуться: тематичні виставки.

Місце та час проведення конференції:

03039, Україна, Київ, Голосіївський проспект, 3, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 3–5 жовтня 2023 р.

Конференція проходитиме в змішаному форматі, про проведення заходів конференції учасників буде поінформовано додатково.

Участь у роботі конференції:

Для участі у роботі Міжнародної наукової конференції потрібно зареєструватися на Порталі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. http://conference.nbuv.gov.ua/site/registration

Занесені відомості зберігатимуться у реєстраційній базі даних і можуть бути Вами використані та оновлені при реєстрації для участі у наступних форумах, які організовуються Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського. Якщо, Ви вже зареєстровані, заповніть форму для авторизації на Порталі, та увійдіть у свій особистий кабінет. http://conference.nbuv.gov.ua/site/login

В особистому кабінеті Вам необхідно провести реєстрацію на форум конференції та додати свої матеріали доповіді. Якщо у Вас виникли запитання, або Ви не можете зареєструватися, звертайтеся до оргкомітету Конференції Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. conference@nbuv.gov.ua

Інструкція реєстрації учасників та розміщення доповідей на Порталі «Конференції НБУВ» http://nbuv.gov.ua/node/4737

Термін подання рукописів ученим секретарям секцій, круглих столів, семінарів для опублікування у збірнику матеріалів конференції до 01 серпня 2023 р.

Завершення реєстрації учасників на Порталі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського без опублікування у збірнику матеріалів конференції до 18 вересня 2023 р.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

До розгляду приймаються

Матеріали, які раніше не публікувалися, оформлені відповідно до вимог.

Тези наукової доповіді:

  • обсяг до чотирьох сторінок,
  • анотація – 250 знаків,
  • ключові слова – 5-8 слів,
  • без списку використаних джерел.

Матеріали, які не відповідають вимогам, до розгляду не приймаються. Приймаються тільки ті матеріали, які повністю відповідають тематиці конференції, мають наукове та прикладне значення. Роботи, які надіслані після закінчення встановленого терміну, оргкомітет залишає без розгляду. Оргкомітет залишає за собою право кінцевого відбору доповідей на конференцію відповідно до оголошеної тематики та за якісними критеріями.

Автори зобов’язані дотримуватися принципів академічної доброчесності, у тому числі в частині забезпечення наукового рівня тексту доповідей, обґрунтованості висновків, достовірності результатів. Відповідальність за зміст матеріалів тез доповідей несуть автори.

У разі відхилення надісланих матеріалів, автору буде про це повідомлено ученим секретарем заходу конференції електронною поштою упродовж 10 робочих днів із дня реєстрації. Матеріали не рецензуються і не повертаються.

Матеріали не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно підготовлені.

Вимоги до оформлення тез

Формат А4 (297х210 мм); орієнтація – книжкова; текстовий редактор – Microsoft Word, версія не нижче 6.0; всі береги – 20 мм; шрифт (гарнітура) – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; стиль – Normal (звичайний); сторінки – без нумерації; не використовувати примусові переноси та зайві пробіли.

Контакти:

Учений секретар оргкомітету Конференції: Іванова Майя Вікторівна, наукова співробітниця Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

e-mail: conference@nbuv.gov.ua, ivanova@nbuv.gov.ua (067) 934-8-944

Оргкомітет Конференції e-mail: conference@nbuv.gov.ua 

(044) 524-23-14, (044) 524-35-92

Детальна інформація – на Порталі НБУВ

www.nbuv.gov.ua