Відкриваємо європейський гравірований портрет минувшини

Поділитися: 
Дата події: 
22-05-2023

Нещодавно у Видавничому домі «Академперіодика»  Національної академії наук України  побачила світ перша книга Каталогу «Європейський гравірований портрет XVI – XIX cт. з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського». Її авторами є співробітники відділу образотворчих мистецтв Інституту книгознавства НБУВ: Гліб Юхимець, Діна Фоменко, Ірина Цинковська, Петро Скрипник. Згідно з планами видавництва  друга книга стане доступною для читачів наприкінці 2023 року.

Презентована праця  висвітлює історію й  розвиток європейського гравірованого портрета XVI – ХІХ століть. Окрім ілюстрованого каталогу, який містить інформацію про понад 360 портретованих осіб, у виданні вміщено ґрунтовну статтю кандидата мистецтвознавства Гліба Юхимця про розвиток європейської гравюри (зокрема портретного жанру) зазначеного періоду, подається оцінка творчості мистців (граверів, літографів, рисувальників) у цьому розрізі. При висвітленні діяльності портретованих осіб автори  Каталогу звернули увагу на інформацію про маловідомих авторів портретів, які відіграли суттєву роль у розвитку гравюри країн Європи.

Книга виглядає вишукано й презентаційно. Адресований каталог дослідникам європейської історії та культури, європейської біографістики та широкому колу шанувальників мистецтва.

Фотоматеріали: