Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інтеграція у міжнародний бібліотечний простір»

Поділитися: 
Дата події: 
8-10-2024 до 10-10-2024

Місце проведення:

 

Україна, 03039, м. Київ, Голосіївський просп., 3

 

Початок форуму:

Вівторок, 08 жовтня 2024 р.

 

Міжнародна наукова конференція

«БІБЛІОТЕКА.  НАУКА.  КОМУНІКАЦІЯ. ІНТЕГРАЦІЯ У МІЖНАРОДНИЙ
БІБЛІОТЕЧНИЙ ПРОСТІР»

м. Київ, 8–10 жовтня 2024 року.

 

Шановні колеги!

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського запрошує Вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інтеграція у міжнародний бібліотечний простір», м. Київ, 8-10 жовтня 2024 року.

 

Організатори конференції:

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;

Інформаційно-бібліотечна рада НАН України;

Асоціація бібліотек України.

 

Метою науково-комунікативного заходу є об’єднання зусиль науковців і практиків у розв’язанні актуальних питань щодо розвитку бібліотечно-інформаційного потенціалу в сучасних умовах, виокремлення найбільш гострих проблем у бібліотечній сфері та визначення шляхів їх подолання, оприлюднення результатів актуальних наукових пошуків, розробка рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення діяльності сучасних бібліотек.

 

До участі в роботі конференції запрошуються науковці та спеціалісти бібліотек, архівів, музеїв, видавництв, інформаційних підрозділів установ і громадських організацій, представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, аспіранти.

 

Пленарне засідання.


Секція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: організація та управління
в умовах сучасних викликів.


 

Наукові керівники: Василенко Ольга Миколаївна, директорка Інституту бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидатка історичних наук.

e-mail: libres@nbuv.gov.ua, vasilenko@nbuv.gov.ua, (044) 524-23-14

Кунанець Наталія Едуардівна, професорка кафедри інформаційних систем і мереж Національного університету «Львівська політехніка», докторка наук із соціальних комунікацій.

e-mail: neklviv@gmail.com

Учені секретарі: Клименко Оксана Зіновіївна, завідувачка відділу наукових видань Інституту бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидатка історичних наук, доцентка.

e-mail: klymenkooz@nbuv.gov.ua, klimenko_oz@ukr.net, (044) 524-43-50

Кулаковська Тетяна Леонтіївна, старша наукова співробітниця відділу науково-методичної роботи Інституту бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидатка історичних наук.

e-mail: kulakovska_2019@ukr.net

Модератор: Сокур Олена Леонідівна, завідувачка відділу науково-методичної роботи Інституту бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидатка наук із соціальних комунікацій.

e-mail: sokurol@ukr.net

 


Секція 2. Інформаційні ресурси та сервіси бібліотек: потенціал міжнародної інтеграції.


 

Науковий керівник: Симоненко Тетяна Василівна, в.о. директора Інституту інформаційних технологій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидат наук із соціальних комунікацій.

e-mail: simonenkotv@nbuv.gov.ua, (044) 524-95-01

Учені секретарі: Гарагуля Сергій Сергійович, старший науковий співробітник відділу інформаційно-комунікаційних технологій Інституту інформаційних технологій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидат наук із соціальних комунікацій.

e-mail: garagulia@nbuv.gov.ua, (044) 524-31-16

Коновал Людмила Володимирівна, завідувачка відділу технологій електронного науково-інформаційного обслуговування Інституту інформаційних технологій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидатка наук із соціальних комунікацій.

e-mail: konoval@nbuv.gov.ua, (044) 524-11-19

 


Секція 3. Бібліотечно-інформаційні продукти і послуги в галузі політичного і соціально-правового інформування.


 

Наукові керівники: Половинчак Юлія Миколаївна, керівниця Національної юридичної бібліотеки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, докторка наук із соціальних комунікацій.

e-mail: nub.naukovipratci@gmail.com

Закіров Марат Борисович, завідувач відділу політологічного аналізу Служби інформаційно-аналітичного забезпечення Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, доктор політичних наук, доцент.

e-mail: siaz2014@ukr.net, zakirovmarat65@gmail.com

Учені секретарі: Желай Оксана Петрівна, старша наукова співробітниця відділу оперативної інформації Служби інформаційно-аналітичного забезпечення Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидатка наук із соціальних комунікацій.

e-mail: siaz2014@ukr.net

Беззуб Ірина Олександрівна, наукова співробітниця аналітично-прогностичного відділу Національної юридичної бібліотеки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

e-mail: nub.naukovipratci@gmail.com, (044) 524-17-70

 


Секція 4. Збереження та популяризація рукописної спадщини України
у вітчизняному та світовому просторі.


 

Наукові керівники: Степченко Ольга Петрівна, директорка Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця.

e-mail: olg.stepchenko@gmail.com

Коваль Тетяна Володимирівна, завідувачка відділу джерелознавства Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидатка історичних наук.

e-mail: KovalTV@nbuv.gov.ua, ktvbon@ukr.net, (044) 288-14-18

Учений секретар: Сукало Алевтина Миколаївна, старша наукова співробітниця відділу фондів рукописної спадщини Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидатка історичних наук.

e-mail: alevtinasukalo@gmail.com, (067) 238-07-59

 


Секція 5. Українська біографіка воєнної доби: класичні/новітні підходи
та інтеграція в міжнародний простір.


 

Науковий керівник: Попик Володимир Іванович, директор Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України.

e-mail: volodymyrpopyk317@ukr.net, (044) 288-13-84

Учений секретар: Плющик Оксана Валентинівна, учена секретарка Інституту біографічних досліджень, старша наукова співробітниця відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидатка філологічних наук, доцентка.

e-mail: o.pliushchyk@gmail.com (096) 499-20-79, (044) 288-13-84

 


Секція 6. Архівна наукова спадщина України: шляхи інтеграції в європейський інтелектуальний простір.


 

Наукові керівники: Яременко Лідія Миколаївна, директорка Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця, заслужений працівник культури України.

e-mail: arhivnanu@ukr.net, (044) 288-14-31

Шаповал Андрій Іванович, завідувач відділу археографії Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, доктор історичних наук, старший науковий співробітник.

e-mail: shai196@ukr.net

Учений секретар: Майстренко Анжела Андріївна, старша наукова співробітниця відділу археографії Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидатка історичних наук.

e-mail: a_maistrenko@ukr.net, +38 (044) 288-14-31

 


Секція 7. Дослідження музичної культури
в умовах сьогодення.


 

Науковий керівник: Івченко Лариса Василівна, завідувачка відділу музичних фондів Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидатка мистецтвознавства.

e-mail: lar.ivchenko@gmail.com

Учений секретар: Руденко Людмила Григорівна, старша наукова співробітниця відділу музичних фондів Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидатка мистецтвознавства.

e-mail: lrudenko777@gmail.com, (067) 296-34-95, (044) 234-93-06

 


Секція 8. Пресові джерела
історико-культурної спадщини України.


 

Наукові керівники: Вакульчук Ольга Анатоліївна, завідувачка відділу пресознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, докторка історичних наук.

e-mail: vakulchuk@nbuv.gov.ua, o-vakulchuk@ukr.net, (066) 558-23-90, (044) 234-73-88

Рудий Григорій Якович, учений секретар сектору з координації наукових досліджень науково-організаційного відділу Президії Національної академії наук України, доктор історичних наук, старший науковий співробітник.

e-mail: Rud@nas.gov.ua, (044) 239-67-12

Учений секретар: Залізнюк Олена Сергіївна, наукова співробітниця відділу пресознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

(044) 234-73-88, (044) 288-14-19

 


Секція 9. Українське книговидання
ХVІ–ХІХ ст. в європейському контексті:
450 років сталої традиції
«духовні зерна по світу розсівати».


 

Наукові керівники: Бондар Наталія Петрівна, завідувачка відділу стародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця.

e-mail: bondar@nbuv.gov.ua, bondarnat@ukr.net, (097) 343-74-97, (044) 288-13-85

Римарович Ірина Олегівна, старша наукова співробітниця відділу стародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидатка історичних наук.

e-mail: rimarovich@nbuv.gov.ua, ciborirena@ukr.net, (099) 284-79-74

Учений секретар: Рудакова Юлія Костянтинівна, старша наукова співробітниця відділу стародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидатка історичних наук.

e-mail: rudakova@nbuv.gov.ua, rudakovaj@email.ua, (066) 819-90-03

 


Круглий стіл Діяльність інституту президентства в умовах війни:
виклики та особливості комунікації.


 

Науковий керівник: Удовик Володимир Миколайович, директор Фонду Президентів України Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник.

e-mail: fpu@nbuv.gov.ua, udovyk@nbuv.gov.ua, (044) 525-54-70

Учений секретар: Дем’яненко Людмила Григорівна, старша наукова співробітниця інформаційно аналітичного відділу Фонду Президентів України Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидатка філологічних наук.

e-mail: fpu@nbuv.gov.ua, demjanenkol@ukr.net, (044) 525-54-70

 


Круглий стіл. Рецепція творчості Франца Кафки у бібліотечних зібраннях
(до 100-річчя від дня смерті).


 

Науковий керівник: Мегела Іван Петрович, науковий керівник Австрійської бібліотеки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, доктор філологічних наук, професор.

e-mail: imegela@ukr.net, (098) 277-35-30

Учені секретарі: Безпала Галина Іванівна, наукова співробітниця відділу міжнародної інформації та зарубіжних зв'язків Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

e-mail: internationalnbuv@ukr.net, galinabezpala@ukr.net, (097) 057-26-01, (044) 525-86-42

Філімончук Леся Олександрівна, молодша наукова співробітниця відділу міжнародної інформації та зарубіжних зв'язків Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

e-mail: internationalnbuv@ukr.net, (063) 714-20-48

 


Круглий стіл. Актуальні проблеми збереження бібліотечних та архівних фондів,
що становлять культурне надбання України.

 


Наукові керівники: Власюк Тарас Іванович, т.в.о. завідувача відділу наукових технологій збереження фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидат технічних наук.

e-mail: taras518@gmail.com, (067) 506-12-14

Савчук Ярослав Ігоревич, в.о. завідувача відділу фізіології і систематики мікроміцетів Інституту мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного Національної академії наук України, кандидат біологічних наук.

e-mail: majka42@ukr.net, (098) 327-71-59

Учений секретар: Затока Любов Петрівна, наукова співробітниця відділу наукових технологій збереження фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

e-mail: lubsat@ukr.net, (093) 415-50-25

 


Круглий стіл. Дослідники української діаспори.


 

Науковий керівник: Дзира Олеся Іванівна, завідувачка відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І Вернадського, кандидатка історичних наук.

e-mail: vzunbuv@ukr.net, dzyraolesya@gmail.com, (044) 235-05-24

Учений секретар: Антонова Вікторія Дмитрівна, молодша наукова співробітниця відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

e-mail: vzunbuv@ukr.net, (096) 770-11-81

 


Семінар. Українська Юдаїка: історія збереження та вивчення бібліотечних, архівних, музейних фондів і пам’яток України.


 

Науковий керівник: Черноіваненко Віталій Віталійович, старший науковий співробітник відділу фонду юдаїки Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидат історичних наук.

e-mail: chernoivanenko@nbuv.gov.ua, chernoivanenko@gmail.com

Учений секретар: Батанова Тетяна Олександрівна, наукова співробітниця відділу фонду юдаїки Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

e-mail: batanova@nbuv.gov.ua, taniabatanova@gmail.com, (044) 234-82-56

 

Під час конференції відбудуться

Презентації, тематичні виставки.

Місце та час проведення конференції

03039, Україна, Київ, Голосіївський проспект, 3, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 8–10 жовтня 2024 року.

Конференція проходитиме в змішаному форматі, про проведення заходів конференції учасників буде поінформовано додатково.

Участь у роботі конференції

Для участі у роботі конференції потрібно зареєструватися на веб-порталі НБУВ. http://conference.nbuv.gov.ua/site/registration Занесені відомості зберігатимуться у реєстраційній базі даних і можуть бути Вами використані та оновлені при реєстрації для участі у наступних форумах, які організовуються НБУВ.

Якщо, Ви вже зареєстровані, заповніть форму для авторизації на веб-порталі, та увійдіть у свій особистий кабінет. http://conference.nbuv.gov.ua/site/login

В особистому кабінеті Вам необхідно провести реєстрацію на форум конференції та додати свої матеріали доповіді. Інструкція реєстрації учасників та розміщення доповідей на веб-порталі «Конференції НБУВ» http://nbuv.gov.ua/node/4737

Термін подання рукописів

До 04 серпня 2024 р., для опублікування у збірнику матеріалів конференції, подання рукописів ученим секретарям секцій, круглих столів, семінарів.

24 вересня 2024 р. завершення реєстрації учасників на веб-порталі НБУВ без опублікування у збірнику матеріалів конференції.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, німецька.

До розгляду приймаються

Матеріали, які раніше не публікувалися та оформлені відповідно до вимог.

 

Тези наукової доповіді:

  • обсяг до чотирьох сторінок,
  • анотація – 250 знаків,
  • ключові слова – 5-8 слів,
  • без списку використаних джерел.

 

Матеріали, які не відповідають вимогам, до розгляду не приймаються. Приймаються тільки ті матеріали, які повністю відповідають тематиці конференції, мають наукове та прикладне значення. Роботи, які надіслані після закінчення встановленого терміну, оргкомітет залишає без розгляду. Оргкомітет залишає за собою право кінцевого відбору доповідей на конференцію відповідно до оголошеної тематики та за якісними критеріями, у випадку, не тематичного спрямування тез доповідей, оргкомітет має право перенесення їх до іншої секції, круглого столу, семінару.

Автори зобов’язані дотримуватися принципів академічної доброчесності, у тому числі в частині забезпечення наукового рівня тексту доповідей, обґрунтованості висновків, достовірності результатів. Відповідальність за зміст матеріалів тез доповідей несуть автори.

У разі відхилення надісланих матеріалів, автору буде про це повідомлено ученим секретарем заходу конференції електронною поштою упродовж 10 робочих днів із дня реєстрації.

Матеріали не рецензуються і не повертаються, не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно підготовлені.

Вимоги до оформлення тез

Формат А4 (297х210 мм); орієнтація – книжкова; текстовий редактор – Microsoft Word, версія не нижче 6.0; всі береги – 20 мм; шрифт (гарнітура) – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; стиль – Normal (звичайний); сторінки – без нумерації; не використовувати примусові переноси та зайві пробіли.

Контакти

e-mail: conference@nbuv.gov.ua

 

Учений секретар Конференції: Іванова Майя Вікторівна, наукова співробітниця організаційного відділу Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

e-mail: ivanova@nbuv.gov.ua, ivanova_maya_nbuv@ukr.net, (099) 76-88-058

 

 

Детальна інформація – на веб-порталі НБУВ

www.nbuv.gov.ua