Схвалено до друку рукописи наукових праць Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Поділитися: 

На засіданні вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського 7 липня 2015 року схвалено до друку ряд рукописів, що репрезентують результати наукових досліджень фахівців бібліотеки.

Бондар Н. Вільнюські Євангелія 1575–1644 рр. з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: дослідження, попримірниковий опис, альбом ілюстрацій / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2015.

Пропонований каталог репрезентує дослідження, бібліографічний опис та альбом ілюстрацій 32-х примірників 4-х вільнюських видань Євангелій – друку Мамоничів та П. Мстиславця 1575 р., Євангелій без сигнатур та з сигнатурами Друкарні Мамоничів 1600 р. і Друкарні Святодухівського братства 1644 р., а також фрагментів невідомого в бібліографії вільнюського друку 20–30-х рр. XVII ст.

Видання містить ґрунтовний науково-довідковий апарат, зображення варіантів друку, власницьких записів та філіграней описаних примірників.

Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2014 році : інформ.-аналіт. огляд / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; авт.: О. В. Полякова, Н. І. Смаглова, О. Л. Сокур, Г. І. Солоіденко ; відп. ред. Г. І. Солоіденко, Н. В. Стрішенець. – К., 2015. – Вип. 20.

До чергового випуску ввійшли аналітичні матеріали, статистичні таблиці та довідкова інформація про діяльність бібліотечно-інформаційних підрозділів 94-х НДУ НАН України, нові законодавчі та нормативно-правові документи в галузі бібліотечної справи та науково-інформаційної діяльності, консультації з питань використання світових наукових е-ресурсів та організації роботи з обмінним фондом, положення про роботу з дарами. Для фахівців бібліотек НДУ, що знаходяться в інших містах України, представлено інформацію про семінар «Основні тенденції розвитку бібліотек в новому електронному середовищі» та список нових надходжень до читального залу бібліотекознавства НБУВ.

Симон Петлюра на сторінках українських газет 1917–1920 рр.: матеріали до біобібліографії / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; ред. кол.: О.С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К. : НБУВ, 2015.

Матеріали до біобібліографії містять 2 704 бібліографічних анотованих описи публікацій зі 155-ти газетних видань різного політичного спрямування, в яких згадується ім’я С. Петлюри.

Прес-служба НБУВ

Контактна інформація

Корпус по вул. Володимирська 62, 2-й поверх, к. 207.
+38 (044) 288-1419
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 1-й поверх, к. 114.
+38 (044) 288-1385
vsrv@nbuv.gov.ua
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)