Нові видання книгознавчої літератури у фонді відділу стародруків та рідкісних видань

Поділитися: 

До фонду книгознавчої та довідкової літератури відділу стародруків та рідкісних видань надійшов примірник нещодавно виданого друком дослідження «Шукач слов’янських скарбів В. І. Григорович», авторами-укладачами якого є доктор історичних наук, професор О. Б. Дьомін та заввідділу рідкісної книги М. В. Алєксєєнко. Серед рецензентів публікації – директор Інституту книгознавства НБУВ, доктор історичних наук, професор Г. І. Ковальчук.

Бібліографічний опис: Дьомін, Олег Борисович. Шукач слов’янських скарбів В. І. Григорович / О. Б. Дьомін, М. В. Алєксєєнко ; [відп. ред. М. О. Подрезова] ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : ОНУ, 2015. – 480, [24] с. : іл. – (Серія «Розвиток науки в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова». Вип.: «Славістика»). – ISBN 978-617-689-134-5.

Видання присвячене відомому вченому, одному з фундаторів вітчизняної славістики, першому декану історико-філологічного факультету Імператорського Новоросійського (Одеського) університету Віктору Івановичу Григоровичу (1815–1876). Книжка висвітлює різні аспекти багатогранної діяльності В. І. Григоровича як відомого філолога, історика, книгознавця, педагога та освітнього діяча. Складовою частиною видання є каталог іменного книжкового фонду В. І. Григоровича, що зараз зберігається у Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
Видання призначене для істориків, філологів, книгознавців, культурознавців, та всіх хто цікавиться історією вітчизняної культури.

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 1-й поверх, к. 114.
+38 (044) 288-1385
vsrv@nbuv.gov.ua
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)