Нові надходження до відділу стародруків

Поділитися: 

До підручного фонду відділу стародруків надійшов 20-й випуск збірника статей «Україна ХХ століття: культура, ідеологія, політика», що вийшов друком у 2015 р. Збірник подарований до фонду відомим українським науковцем, дослідницею стародрукованих видань, співробітницею відділу рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника Іриною Качур, яку пов’язують з Національної бібліотекою України імені В. І. Вернадського давні тісні наукові контакти.

Україна ХХ століття: культура, ідеологія, політика : [збірник статей] / НАН України, Ін-т історії України ; [відп. ред. В. Даниленко]. – Львів : Растр-7, 1997–. Вип. 20 / [ред.-упоряд.: Л. Головата, К. Кебузинська]. – 2015. – 417 с.

У складі збірника вміщено статтю І. Б. Качур «Проблема і сучасні методи ідентифікації стародрукованих контрафактних видань», в якій розглянуто поняття контрафактних видань, висвітлено історичні обставини їх виникнення, описано книгознавчі методи їх атрибуції та ідентифікації. Проблематика досліджується на прикладах книжкової продукції ХVІІІ ст. латинським шрифтом.

Качур І. Б. Проблема і сучасні методи ідентифікації стародрукованих контрафактних видань / І. Качур // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – 2015. – Вип. 20. – С. 13–26.

У збірнику розміщено й інші статті, тематично пов’язані з різними аспектами книгознавчої тематики:

Кот С. Проблема повернення і реституції культурних цінностей, втрачених унаслідок Другої світової війни, в сучасних українсько-польських міждержавних відносинах / С. Кот // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – 2015. – Вип. 20. – С. 54–63.

Голик Р. Й. Через соцреалізм до постмодерну: радянський і пострадянський етапи історії читання в Галичині / Р. Голик // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – 2015. – Вип. 20. – С. 118–129.

Русначенко А. М. Книжки бажані й небажані в УРСР у 1950–1980-ті роки / А. Русначенко // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – 2015. – Вип. 20. – С. 130–139.

Зубко Н. Н. Ринок навчальної книги в Україні: тенденції розвитку в роки незалежності / Н. Зубко // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – Вип. 20. – С. 140–158.

Марціняк Н. В. Книжкова торгівля України в умовах перебудови: від кризи до реформ / Н. Марціняк // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – 2015. – Вип. 20. – С. 159–165.

Микитин Т. І. Книжкові виставки-ярмарки у контексті міжнародного культурного обміну / Т. Микитин // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – 2015. – Вип. 20. – С. 166–172.

Карліна О. М. Спроба реконструкції фонду бібліотеки Луцького єзуїтського колеґіуму (за матеріалами Державного архіву Волинської області) / О. Карліна // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – 2015. – Вип. 20. – С. 173–181.

Прищепа О. П. Шляхи поширення книги в культурному просторі міст Правобережної України (ХІХ – початок ХХ століття) / О. Прищепа // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – 2015. – Вип. 20. – С. 229–235.

Заболотна І. М. Джерелознавчі студії Івана Крип'якевича / І. Заболотна // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – 2015. – Вип. 20. – С. 326–338.

Денисенко Г. Г. Культурна спадщина про Першу світову війну у формуванні історичної пам'яті в сучасній Україні / Г. Денисенко, О. Денисенко // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – 2015. – Вип. 20. – С. 372–381.

Ковпаненко Н. Г. Дослідження історико-художньої спадщини в Україні в 1917–1920-ті роки / Н. Ковпаненко // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – 2015. – Вип. 20. – С. 382–391.

Matwijów M. Sprawy ukraińskie w działalności Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w latach 1827-1945 / M. Matwijów // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – 2015. – Вип. 20. – С. 206–216.

Konopka M. Lwowskie wydania na czarnej liście rosyjskiej cenzury w latach 1865–1904 / M. Konopka // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – 2015. – Вип. 20. – С. 278–292.

Wójcik E. Produkcja wydawnicza w wielonarodowym Lwowie – postulaty badawcze / E. Wójcik // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – 2015. – Вип. 20. – С. 293–307.