Національна академія наук України вшанувала пам'ять свого другого Президента

Поділитися: 

19 лютого в Президії НАН України відбулась ювілейна сесія загальних зборів Секції суспільних і гуманітарних наук, присвячена 150-річчю від дня народження академіка Миколи Прокоповича Василенка (1866–1935).

Вітальне слово Президента НАН України акад. Бориса Патона зачитав учасникам сесії віце-президент НАН України, голова Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України акад. Сергій Пирожков. Також він повідомив присутніх про заходи із вшанування пам’яті другого Президента Української академії наук Миколи Василенка, які мають відбутись цьогоріч в Україні. Сергій Пирожков зазначив, що у постанові Президії НАН України від 03.02.2016 р. № 21 «Про відзначення 150-річчя від дня народження академіка М.П. Василенка» йдеться, зокрема про: проведення ювілейної сесії, присвяченої видатному вченому, та наукових досліджень його творчої спадщини; опублікування статей, матеріалів і документів про його життя та діяльність; організацію книжкових виставок; випуск ювілейних марки та конверта.

Основна наукова доповідь директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України акад. Юрія Шемшученка була присвячена життєвому шляху і творчості академіка М.П. Василенка.

Співдоповідачі розкрили багатогранну наукову і громадську діяльність академіка Миколи Василенка, зокрема:

  • як основоположника української історико-правової науки (завідувач відділу Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, канд. юрид. наук, проф. Ігор Усенко);
  • як урядовця (завідувач відділу Інституту історії України НАН України д-ра іст. наук, проф. Владислав Верстюк);
  • як археографа (директор Інституту української археографії і джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України, д-р іст. наук Георгій Папакін);
  • як члена наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка (доцент Львівського національного університету імені Івана Франка Тарас Андрусяк);
  • як педагога в галузі права (ректор Київського університету права НАН України, канд. юрид. наук, проф. Юрій Бошицький та доцент Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, канд. юрид. наук Людмила Міхневич).

Зацікавлення учасників ювілейної сесії викликала виставка документів із особового фонду Миколи Василенка (Ф 40), підготовлена співробітниками відділу джерелознавства Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Серед експонатів виставки: біографічні матеріали (метрична виписка, відомість про успішність навчання в гімназії, програма магістерського іспиту, робочі посвідчення, охоронні листи, дозвільні документи, довідки); документи, що репрезентують наукову та громадську діяльність (статті, нариси, промови, формулярні списки, протоколи засідань в комісіях); епістолярна спадщина (офіційні листи та повідомлення).

Прес-служба НБУВ

Фотоматеріали: 

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62 3-й поверх, к.307; 4-й поверх,
к. 403.
+38 (044) 288-1418
irnbuv@gmail.com
9:15 до 17:30 (понеділок - субота)
Відділ фонду юдаїки:
9:15 до 18:00 (понеділок - п’ятниця)