До 150-річчя від дня народження історика, громадського і політичного діяча Михайла Грушевського (1866–1934)

Поділитися: 

З нагоди 150-річчя від дня народження видатного  українського історика, громадського і політичного діяча Михайла Грушевського в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського розгорнуто цикл книжково-документних виставок.

Масштабність наукової та суспільно-політичної діяльності Михайла Грушевського перетворила його ім’я на символ українства кінця ХІХ – першої третини ХХ ст.

Значна кількість видань, представлених на виставках, присвячена осмисленню творчої спадщини Михайла Грушевського сучасниками вченого, зокрема «Науковий збірник, присвячений професору Михайлу Грушевському з нагоди його десятилітньої наукової праці в Галичині», а також нинішніми дослідниками. Серед них праці таких науковців, як Любомир Винар («Грушевськознавство. Генеза й історичний розвиток», «Михайло Грушевський. Історик і будівничий нації»), Юрій Шаповал («Михайло Грушевський»), Віталій Масненко («Історичні концепції М.С. Грушевського та В.К. Липинського»), Данило Яневський («Проект "Україна". Грушевський. Скоропадський. Петлюра»), Ярослав Малик («Михайло Грушевський в умовах більшовицького режиму») та ін.

Чільне місце в грушевськіані посідає 50-томне  зібрання опублікованих і неопублікованих творів видатного вченого і громадського діяча, його епістолярна та мемуарна спадщина, архів.

На виставках широко репрезентовано листування Михайла Грушевського з Д. Багалієм, О. Кулішовою, С. Єфремовим, а також  прижиттєві видання творів ученого. Це, насамперед, історичні дослідження («Історія України-Руси», «История украинского казачества», «Національний вопросъ и автономія», «З історії релігійної думки на Україні», «Иллюстрированная история украинского народа»), територіально-історичні дослідження («Барское староство. Исторические очерки», «Волынский вопрос»), археографічні та етнографічні дослідження («Спірні питання староруської етнографії», «Етнографічні категорії й культурно-археологічні типи в сучасних студіях східньої Європи»), універсали Української Центральної Ради та окремі статті в газетах того часу, що висвітлюють діяльність Михайла Грушевського як політичного і громадського діяча.

Окремі видання, представлені на виставках, відтворюють постать Михайла Грушевського як видавця української періодики («Літературно-Науковий Вістник», «Село», «Засів») і редактора наукових збірників («Етнографічний збірник», «Записки Українського Наукового Товариства в Київі», «Київський збірник історії й археології побуту й мистецтва»).

Ознайомитися з книжками, газетами і архівними матеріалами можна у виставковому холі (Голосіївський просп., 3, 3-й поверх), відділі газетних фондів і відділі стародруків і рідкісних видань (вул. Володимирська, 62).

Прес-служба НБУВ

Фото: Кирило Леванюк

Фотоматеріали: 

Контактна інформація

Корпус по вул. Володимирська 62, 2-й поверх, к. 207.
+38 (044) 288-1419
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 1-й поверх, к. 114.
+38 (044) 288-1385
vsrv@nbuv.gov.ua
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)