Пам’ятка щодо підготовки електронної версії періодичного видання до публікації

Пам’ятка щодо підготовки електронної версії періодичного видання до публікації

 • Створити папку з назвою «JRN»
 • У папці «JRN» Створити засобами стандартної програми Windows «Блокнот» («Notepad») файл з назвою «ZMIST.TXT».
 • Програма «Блокнот» розташована в меню «Пуск» - > «Стандартні» - > «Блокнот».

Файл ZMIST.TXT повинен мати таке наповнення див.

ФайлПриклад оформлення архіву для надсилання електронною поштою

 

 • Перший рядок: Назва періодичного видання, рік, том, номер або випуск:

- Вісник Національної академії наук України, 2012, № 11

- Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2006, випуск 34

 Далі наводиться інформація про титул і зміст.

Якщо титул і зміст знаходяться у різних файлах, то:

 • Другий рядок: Титул

[Титул]

 • Третій рядок: Зміст (навіть якщо у журналі він знаходиться в кінці)

[Зміст]

Інформація про першу публікацію наводиться у четвертому рядку.

Якщо титул та зміст знаходяться в одному файлі, то:

 • Другий рядок:

[Титул, зміст]

Інформація про першу публікацію наводиться у третьому рядку.

Лапки в назві статті повинні бути прямими - "   " :

Силованюк В. П., Галазюк О. В. [Розрахункова модель тіла із тріщиною, "залікованою" в результаті ін’єктування] 88-92

Для авторів обов'язково вказувати "скорочені" ініціали авторів (ім'я, по-батькові) - "Силованюк В. П."

Журнали в яких ініциали будуть представлені лише скороченим Ім'ям автора - "Силованюк В.", будуть вважатися, як не вірно оформлені і будуть повертатися на доопрацювання!

 • Далі розташовуються рядки, що містять інформацію про всі публікації .
 • Назви розділів і підрозділів у змісті не наводяться.
 • Список змісту має відповідати оригінальним назвам публікацій та комплекту повнотекстових файлів у форматі PDF.
 • Інформація про статтю наводиться мовою, якою вона опублікована.
 • Інформація про кожну публікацію наводиться з нового рядка. Рядки не нумеруються:
  • Автори (якщо більше одного, то через кому та проміжок !). Ініціали авторів розташовуються після прізвища, кожен ініціал відокремлюється один від одного проміжком !. Після кожного ініціала стоїть крапка. Повні імена авторів не наводяться.
  • Оригінальна назва публікації. Обов’язково укладається у квадратні дужки [ ].
  • Переклад назви публікації англійською мовою. Обов’язково укладається у фігурні дужки { }.
  • Сторінки розташування публікації (пагінація). Наводиться лише діапазон сторінок без позначення. Для видань, які мають тільки електронні версії,  діапазон сторінок не обов’зково.

Не набирати імена авторів та назви публікацій великими літерами (лише скорочення, абревіатури та власні імена).

Не розривати назву публікації переносом її на новий рядок.

Перед та після дужок не ставити зайві проміжки.

Не ставити нерозривні проміжки між прізвищем та ініціалами !

Файл із списком змісту випуску не повинен містити пустих рядків.

Приклади опису публікацій:

[Титул]{Title}

[Зміст]{Content}

Лобузіна К. В. [Інформаційні технології створення національних бібліографічних ресурсів]{Informational technologies for creation of national bibliography resources} 9-14

Вовканич С. В. [Стратегічні виклики на шляху українського державотворення] 12-21

Галиця І. О., Галиця О. М. [Креативні механізми оцінення результатів інтелектуальної діяльності] 22-24

[80-річчя академіка НАН України В. Д. Романенка] 64

 • Файл ZMIST.TXT необхідно зберегти у кодуванні «UTF-8».

 • Повні тексти публікацій розміщуються постатейно. Всередині папки «JRN» створити папку «PDF» для розміщення повних текстів публікацій. В папці «PDF» розмістити файли у форматі PDF окремих публікацій з назвами 1.pdf, 2.pdf, 3.pdf, …, N.pdf, в порядку, який відповідає розташуванню публікацій у змісті з урахуванням титулу і змісту (список файлу «ZMIST.TXT»)
 • Розмір окремого  PDF-файлу публікації не повинен перевищувати 2 Мб.
 • Всі авторські повідомлення мають розміщуватися в окремих файлах (у тому числі матеріали семінарів та конференцій), це необхідно для коректного індексування авторських матеріалів Google Scholar та коректного цитування.
 • До комплекту повних текстів файлів в папці PDF обов'язково включаються файли титульної сторінки і змісту у форматі PDF.
 • Укомплектовану папку «JRN» заархівувати архіватором та надіслати електронною поштою e-journals@nbuv.gov.ua.
 • Якщо архів занадто великий для пересилання поштою, можна розрізати його на томи меншого розміру або переслати за допомогою файлового сервера wetransfer.com (до 2 Гб інформації).
 • За бажанням редакції додатково можна розмістити повний текст випуску періодичного видання у форматі PDF.

Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам будуть повертатися на доопрацювання.

Додаткові матеріали: