Пакет супровідних документів

Пакет супровідних документів для передавання електронних копій періодичних друкованих наукових видань на зберігання до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Лист-клопотання (без зазначення конкретних номерів і років) - лише для реєстрації нових періодичних видань.
Скановане свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації у форматі jpg.
Фото обкладинки Видання у форматі jpg ( розмір: 140 Х 200 ppi).

Анкета – «Інформація для титульного файлу»

(Інформацію розмістити у вигляді таблиці тектового редактора Word)

Рік заснування:
Тематика:
Реферативні бази даних:
назва БД, назва видання у БД, Інтернет-посилання
ISSN:
Свідоцтво про державну реєстрацію:
Фахова реєстрація у ДАК України:
Спеціальність ДАК:
Періодичність:
Мова видання:
Засновник:
Головний редактор:
Заступники головного редактора:
Відповідальний секретар:

Члени редакційної ради: (з розкриттям вчених звань, ступеня та посад)
Члени редколегії: (з розкриттям вчених звань, ступеня та посад)
Адреса редакції:
Телефон:
E-mail:
Адреса сайту видання (URL):

 

Англійський варіант титульного файлу

(для зарубіжних аналітичних баз даних)

Деякі рекомендації з підготовки журналів для зарубіжної аналітичної бази даних SCOPUS

Serial title (transliterated):
English title:

Subject areas: SCOPUS Subject Area categories
Аbstract databases: назва БД, назва видання у БД, Інтернет-посилання
Founders(s):
Founded in:
ISSN:
Editor-in-Chief:
Deputies of Editor-in-Chief:
Executive Secretary:
Editorial Board:
Address:
E-mail:
Telefon:

Кожен випуск електронної версії періодичного видання має бути оформлений за відповідними правилами (див. «Пам’ятка щодо підготовки електронної версії періодичного видання до публікації»)

Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам, після 01.09.2013 р. будуть повертатися на доопрацювання.

Процедура надання довідок:

1.Перевірити наявність періодичного видання на сайті НБУВ, інформаційний ресурс «Наукова періодика України»

пошук ведеться за алфавітним покажчиком назв періодичних видань.

2. Нові або відсутні на порталі НБУВ випуски періодичного видання, надіслати за новими вимогами (див. Зміна правил подання електронних версій періодичних фахових видань), на таку електрону адресу:

 e-journals@nbuv.gov.ua.

Для подальшого опрацювання відсутні номери необхідно надати обов'язково !

3. Зателефонувати за т. 524-15-86, уточнити назву періодичного видання та його наявність на сайті, зробити замовлення на довідку, уточнити дату виконання.

(або зробити запит на отримання довідки за допомогою електронної пошти, в темі листа указати повну назву періодичного видання).

Наприклад :

Тема листа : Довідка для "Бібліотечний вісник"

Лист: Просимо надати довідку для "Бібліотечного вісника" на ____________ дата.

4. Довідка складається лише для наявних випусків видання на порталі НБУВ у "Наукова періодика України" та надається кур'єру видавництва періодичного видання.

Розсилка довідок поштою не здійснюється.

Щодо строків опрацювання електронних версій наукових періодичних видань !

Контакти

просп. Голосіївський пр., 3
+38 (044) 525-81-17
vfeir@nbuv.gov.ua
для електронних періодичних видань: e-journals@nbuv.gov.ua
к. 208
+38 (044) 524-15-86
3-78 (внутрішній)
для електронних книжок: e-books@nbuv.gov.ua
к. 303/1
+38 (044) 525-81-17
2-31 (внутрішній)