Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів

АРМ

Відділ створено у листопаді 2010 р.

Входить до складу Інституту інформаційних технологій

 

Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів є науково-дослідним підрозділом Інституту інформаційних технологій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, діяльність якого спрямована на наукову організацію, централізоване наукове опрацювання та забезпечення використання науково-інформаційних повнотекстових електронних ресурсів.

 

Завдання

Науково-дослідна та науково-організаційна діяльність у галузі методики та технології організації вітчизняних та зарубіжних повнотекстових електронних інформаційних ресурсів. Організація та централізоване наукове опрацювання електронних документів як складової частини бібліотечно-інформаційних ресурсів НБУВ, створення системи авторитетних файлів, індексація фахових наукових видань НБУВ у міжнародних інформаційно-аналітичних та пошукових системах для популяризації наукових здобутків співробітників. Забезпечення науково-інформаційного обслуговування читачів НБУВ та віддалених користувачів повнотекстовими електронними документами.


Діяльність
 • Науково-дослідна, науково-методична та науково-організаційна діяльність:
  • здійснення комплексу досліджень щодо організації та централізованого наукового опрацювання повнотекстових електронних інформаційних ресурсів, вивчення особливостей та проблем створення зібрань електронних документів, ефективності використання електронних ресурсів;
  • узагальнення результатів досліджень за профілем діяльності Відділу, розробка рекомендацій щодо їх упровадження в практику роботи НБУВ та провідних бібліотек України;
  • вивчення, узагальнення, впровадження досвіду роботи вітчизняних та зарубіжних електронних бібліотек;
  • створення системи авторитетних файлів групою формування національних баз даних авторитетних записів в рамках інформаційного порталу «Наука України: доступ до знань»;
  • представлення фахових наукових видань НБУВ в міжнародних інформаційно-аналітичних та пошукових системах;
  • отримання цифрових ідентифікаторів DOI для наукових видань НБУВ та статей журналів, включення DOI в бібліографічні описи в списках літератури в журналах;
  • розробка інструктивно-методичних документів щодо організації та обліку електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів;
  • підготовка інформаційних довідок для ДАК МОН України про прийняття на депозитарне зберігання та представлення на порталі НБУВ електронних версій наукових фахових видань;
  • надання методичної допомоги науковим установам, навчальним закладам України з питань формування повнотекстових електронних ресурсів.
 • Формування зібрань електронних інформаційних ресурсів:
  • моніторинг науково-інформаційних суспільно-значущих вітчизняних та актуальних зарубіжних інтернет-ресурсів;
  • вироблення стратегії та профілю комплектування електронних документів як складової частини бібліотечно-інформаційних ресурсів НБУВ;
  • поповнення повнотекстових електронних інформаційних ресурсів такими документами:
  • електронними аналогами друкованих видань або електронними виданнями, наданими правовласниками;
  • цифровими копіями традиційних бібліотечних документів;
  • забезпечення технологічних процесів централізованого наукового опрацювання повнотекстових електронних документів;
  • ведення документації та облік повнотекстових електронних інформаційних ресурсів централізованого опрацювання.
 • Організаційно-виробнича діяльності:
  • листування з авторами, видавничими організаціями, науковими установами, навчальними закладами, бібліотеками з питань організації електронних інформаційних ресурсів НБУВ;
  • участь у процесі заключення договорів з власниками авторських прав.

Структура

Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів включає чотири групи:

 • організації електронних наукових періодичних видань;

Здійснює наповнення та наукове опрацювання інформаційного ресурсу «Наукова періодика України», який вміщує електронні версії періодичних фахових видань наукових установ та навчальних закладів.

 • організації наукової електронної бібліотеки та репозитарію НБУВ;

Здійснює накопичення та наукове опрацювання електронних книжкових інформаційних матеріалів, що складають «Наукову електронну бібліотеку», а також наповнення баз даних «Співробітники НБУВ» та «Публікації співробітників НБУВ».

 • формування національних баз даних авторитетних записів;

Створює систему авторитетних файлів в рамках інформаційного порталу «Наука України: доступ до знань».

 • реєстрації видань в міжнародних інформаційно-аналітичних та пошукових системах.

Індексує фахові наукові видання НБУВ в світових наукометричних базах даних.


Завідувач відділу наукової організації електронних інформаційних ресурсів Наталія Самохіна.

+38(044) 525-81-17