Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів

АРМВідділ створено у 2010 р.

Загальні положення

Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів є науково-дослідним підрозділом Інституту інформаційних технологій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, діяльність якого спрямована на наукову організацію, централізоване наукове опрацювання та забезпечення використання науково-інформаційних повнотекстових електронних ресурсів.

Основні завдання

Науково-дослідна та науково-організаційна діяльність у галузі методики та технології організації вітчизняних та зарубіжних повнотекстових електронних інформаційних ресурсів. Організація та централізоване наукове опрацювання електронних документів як складової частини бібліотечно-інформаційних ресурсів НБУВ, створення системи авторитетних файлів, індексація фахових наукових видань НБУВ у міжнародних інформаційно-аналітичних та пошукових системах для популяризації наукових здобутків співробітників. Забезпечення науково-інформаційного обслуговування читачів НБУВ та віддалених користувачів повнотекстовими електронними документами.

Основні функції

У галузі науково-дослідної, науково-методичної та науково-організаційної роботи:

- здійснення комплексу досліджень щодо організації та централізованого наукового опрацювання повнотекстових електронних інформаційних ресурсів, вивчення особливостей та проблем створення зібрань електронних документів, ефективності використання електронних ресурсів;

- узагальнення результатів досліджень за профілем діяльності Відділу, розробка рекомендацій щодо їх упровадження в практику роботи НБУВ та провідних бібліотек України;

- вивчення, узагальнення, впровадження досвіду роботи вітчизняних та зарубіжних електронних бібліотек;

- створення системи авторитетних файлів групою формування національних баз даних авторитетних записів в рамках інформаційного порталу «Наука України: доступ до знань»;

- представлення фахових наукових видань НБУВ в міжнародних інформаційно-аналітичних та пошукових системах;

- розробка інструктивно-методичних документів щодо організації та обліку електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів;

- підготовка інформаційних довідок для ДАК МОН України про прийняття на депозитарне зберігання та представлення на порталі НБУВ електронних версій наукових фахових видань;

- надання методичної допомоги науковим установам, навчальним закладам України з питань формування повнотекстових електронних ресурсів.

У галузі формування зібрань електронних інформаційних ресурсів:

- моніторинг науково-інформаційних суспільно-значущих вітчизняних та актуальних зарубіжних інтернет-ресурсів;

- вироблення стратегії та профілю комплектування електронних документів як складової частини бібліотечно-інформаційних ресурсів НБУВ;

- поповнення повнотекстових електронних інформаційних ресурсів такими документами:

- електронними аналогами друкованих видань або електронними виданнями, наданими правовласниками;

- цифровими копіями традиційних бібліотечних документів;

- забезпечення технологічних процесів централізованого наукового опрацювання повнотекстових електронних документів;

- ведення документації та облік повнотекстових електронних інформаційних ресурсів централізованого опрацювання.

У галузі організаційно-виробничої діяльності:

- листування з авторами, видавничими організаціями, науковими установами, навчальними закладами, бібліотеками з питань організації електронних інформаційних ресурсів НБУВ;

- участь у процесі заключення договорів з власниками авторських прав.

 

Контакти

просп. Голосіївський пр., 3
+38 (044) 525-81-17
vfeir@nbuv.gov.ua
для електронних періодичних видань: e-journals@nbuv.gov.ua
к. 208
+38 (044) 524-15-86
3-78 (внутрішній)
для електронних книжок: e-books@nbuv.gov.ua
к. 303/1
+38 (044) 525-81-17
2-31 (внутрішній)