Проєкти

Наукова періодика України

Електронні версії періодичних наукових фахових видань наукових установ та навчальних закладів та повна інформація про наукові видання. Діяльність інформаційного ресурсу «Наукова періодика України» НБУВ показала, що потреба в доступі до електронних версій наукових журналів особливо велика. Наукові установи та навчальні заклади виявляють зацікавленість і активність у розміщенні в зібранні «Наукова періодика України» на веб-порталі НБУВ електронних версій своїх періодичних фахових видань, що дає можливість вести активний обмін науковою інформацією з вітчизняними та зарубіжними установами.


Наукова електронна бібліотека НБУВ

Архів електронних повнотекстових документів книжкового типу, що формується за пріоритетними напрямами науки, освіти, культури, економіки, виробництва, управління тощо, які визначаються низкою Законів України, постанов Кабінету Міністрів України,  Президії НАН України. У Науковій електронній бібліотеці НБУВ містяться електронні документи, що є: електронними  аналогами друкованих видань або електронними виданнями, наданими правовласниками: авторами та видавництвами; цифровими копіями традиційних бібліотечних документів. Основне її завдання: створення повнотекстового архіву електронних документів та централізоване наукове опрацювання суспільно-значущих  вітчизняних  та  актуальних  зарубіжних  електронних матеріалів. На веб-порталі НБУВ представлено у вільному доступі довідково-бібліографічну інформацію «Наукової електронної бібліотеки» НБУВ (бібліографіні описи та анотації документів), доступ до повних текстів «Наукової електронної бібліотеки» НБУВ є диференційованим: вільний доступ є до повних текстів документів, офіційно переданих правовласниками для розміщення на порталі НБУВ; всі інші повні тексти доступні лише у локальній мережі НБУВ – в читальних залах.


Колективні автори

Система файлів авторитетних записів (АЗ) для представлення інформації про наукові організації та вищі навчальні заклади з метою наповнення інформаційного порталу «Наука України: доступ до знань». Метою створення БД «Колективні автори» є забезпечення якості опрацювання документів, виданих установами та організаціями, з можливістю ефективного пошуку в електронному каталозі та інших інформаційних масивах. Формування й ведення БД «Колективні автори»  забезпечує уніфікацію назв колективів і організацій шляхом створення єдиної системи посилань з відповідними поясненями щодо хронології створення та перейменувань. Сформульована уніфікована назва в АЗ слугує точками доступу в бібліографічному записі.


Індивідуальні автори

Системи файлів авторитетних записів (АЗ) для представлення інформації про наукових співробітників (академіків НАНУ, докторів і кандидатів наук) та ін. з метою наповнення інформаційного порталу «Наука України: доступ до знань». Об’єктом авторитетної роботи є: науковці України, автори особливих категорій (духовні особи, правителі), автори, що використовують псевдоніми, всесвітньовідомі діячи культури, прізвища яких перекладено української мовою. АФ на особу слугує інструментом інтелектуального доступу до знаннєвих ресурсів в НБУВ. АФ дозволяє здійснювати пошук публікацій за всіма різночитаннями імені, пов’язує інформаційний ресурс НБУВ з бібліотеками світу та забезпечує доступ читачеві/користувачеві до будь-якої відкритої інформації в будь-якому місці планети завдяки посиланням на міжнародні ідентифікатори.
Репозитарій НБУВ (eVerLib) – електронний архів, що систематизує і зберігає в електронному вигляді копії документів наукового, довідкового, освітнього та методичного призначення створені науковими співробітниками, аспірантами НБУВ або у співпраці з іншими особами. Складові – електронна бібліотека «Публікації НБУВ»;  БД «Співробітники НБУВ» (представлення основних відомостей про співробітників НБУВ, їхню публікаційну активність, роботу з інформаційними ресурсами).


Репозитарій НБУВ (eVerLib)

Електронний архів, що систематизує і зберігає в електронному вигляді копії документів наукового, довідкового, освітнього та методичного призначення створені науковими співробітниками, аспірантами НБУВ або у співпраці з іншими особами. Складові – електронна бібліотека «Публікації НБУВ»;  БД «Співробітники НБУВ» (представлення основних відомостей про співробітників НБУВ, їхню публікаційну активність, роботу з інформаційними ресурсами).