Деякі рекомендації з підготовки журналів для зарубіжної аналітичної бази даних SCOPUS

Поділитися: 

За підсумками другої Міжнародної науково-практичної конференції “Научное издание международного уровня: проблемы, решения, подготовка и включение в индексы цитирования и реферативные базы данных”, яка проходила 24-26 вересня 2013 року у Москві (РФ) та у зв'язку з новими вимогами ДАК МОН України до фахових періодичних видань наводимо "Деякі рекомендації з підготовки журналів для зарубіжної аналітичної бази даних SCOPUS", які було  підготовлено співробітниками групи з науково-методичного забезпечення видавничої діяльності НАН України за матеріалами видання "Подготовка российских журналов для зарубежной аналитической базы данных SCOPUS: рекомендации и комментарии", авт. – О.В. Кирилова, к. т. н. завідувач відділенням ВІНІТІ РАН, член Експертної ради (CSAB) БД SCOPUS, та опубліковані у Збірнику нормативних документів з питань упорядкування видавничої діяльності установ НАН України (К. : Академперіодика, 2013).

Матеріал підготовлено Науково-видавничою радою НАН України

20 вересня 2013 року

Інформацію та додаткові матеріали підготовлено відділом програмно-технологічного забезпечення комп'ютерних мереж

З метою покращення представлення наукових видань України у зарубіжних аналітичних базах даних Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського в рамках проекту "Наукова періодика України"  найближчим часом буде надавати можливість видавництвам наукових журналів України:

(див. зміни у  "Пакет супровідних документів для передавання електронних копій періодичних друкованих наукових видань" та "Пам’ятка щодо підготовки електронної версії періодичного видання до публікації").

Новини:

Наукометрія проти інсинуацій

Список рекомендованих інформаційних джерел: