Міжнародна наукова конференція "Слов'янознавство та міжкультурний діалог"

Поділитися: 
(Київ, 22 травня 2008 р.)

22 травня 2008 року у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського до Дня слов'янської писемності і культури відбулася Міжнародна наукова конференція "Слов'янознавство та міжкультурний діалог".

    Організатори:
  • Національна академія наук України;
  • Український комітет славістів;
  • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

Конференція працювала в пленарному та секційному режимах (програма).

Перед учасниками конференції виступили: директор Інституту археології НАН України, акад. НАН України П. П. Толочко; директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, чл.-кор. НАН України В. А. Широков; зав. кафедри Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д-р філол. наук Л. І. Шевченко та ін.

На конференції було порушено такі проблеми: Проект універсальної системи слов'янської лексикографії "Лексика-Славіка"; створення "Етимологічного словника української мови"; українсько-південнослов'янські лексичні паралелі як джерело реконструкції ранньої історії слов'янських племен; чеська пареміологія, її концептуальний простір і культурні домінанти; масова культура як елемент модернізації в слов'янських літературах; новітні англомовні запозичення в українській, російській і чеській мовах; гідронімікон Правобережної України та проблема слов'янської прабатьківщини; активні процеси в розмовному стилі української мови як вербалізація слов'янського культурного простору і мовної свідомості соціуму; українська університетська славістика в контексті національної історії; рукописи південнослов'янського походження в зібранні Одеської державної наукової бібліотеки ім. О. М. Горького; болгарсько-українські музичні зв'язки ХVI-XVII ст. (болгарський наспів в українських нотолінійних ірмолоях); православ'я і слов'янство: до проблеми етнічної ідентифікації; головні етапи та особливості розвитку української історичної славістики нового часу та багато ін.

    Відбулися презентації нових наукових видань:
  • Толочко П. П. Київ і Русь: Вибрані твори. 1998-2008 рр. — К.: Академперіодика, 2008. — 345 с.;
  • Моця А. П. Южная "Русская земля". Изд. 2-е. — Киев; Сумы: МакДен, 2008. — 243 с.;
  • Українсько-македонський науковий збірник. Вип. 3 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Макед. акад. науки і мистецтв. — К., 2008. — 300 с.: іл., табл. — Укр., рос., макед., англ.

У форматі конференції було розгорнуті такі книжково-інформаційні виставки з фондів НБУВ: "Українське слов'янознавство: історія та сучасність"; "Пам'ятки української мови та літератури: 210 років від часу створення "Енеїди" Івана Котляревського"; "Варвара Адріанова-Перетц (1888-1972)".

До 1020-річчя від Хрещення Київської Русі відбулася виставка робіт Всеукраїнського громадського творчого об'єднання "Ексклюзив" та фотовиставка членів Національної спілки фотохудожників України Л. Моторної та Ю. Штанька.Фотоматеріали: 
Учасники заходу
Учасники заходу
Учасники заходу
Учасники заходу
Учасники заходу
Учасники заходу
Учасники заходу