Заходи, присвячені Дню слов'янської писемності і культури

Поділитися: 

25-27 травня 2010 року в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського відбулися заходи, присвячені Дню слов'янської писемності і культури: науково-просвітницький захід до Дня слов'янської писемності і культури, що включає урочистості; ХІІ Міжнародна конференція Комісії зі слов'янського словотворення при Міжнародному комітеті славістів "Відображення історії та культури народу в словотворенні". Засідання Комісії зі слов'янського словотворення при Міжнародному комітеті славістів; Міжнародна наукова конференція "Славістика: образи минулого та нова історична ситуація".

учасники заходуОрганізатори:

 • Міжнародний комітет славістів;
 • Комісія зі слов'янського словотворення при Міжнародному комітеті славістів;
 • Український комітет славістів;
 • Національна академія наук України;
 • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;
 • Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського;
 • Інститут мовознавства імені О. О. Потебні;
 • Інститут української мови; Український мовно-інформаційний фонд;
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Інститут філології.

На урочистостях перед присутніми виступити: голова Міжнародного комітету славістів, голова Білоруського національного комітету славістів, директор Інституту мови та літератури імені Якуба Коласа і Янки Купали НАН Білорусі, голова Комісії зі слов'янського словотворення при Міжнародному комітеті славістів, чл.-кор. НАН Білорусі О. О. Лукашанець; академік Македонської академії наук та мистецтв Блаже Рістовскі; академік-секретар Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України, директор Інституту літератури НАН України імені Т. Г. Шевченка, академік НАН України М. Г. Жулинський; директор Інституту української мови НАН України, д-р філол. наук П. Ю. Грищенко. Науково-просвітницький захід розпочався і закінчився виступом бандуристки Г. В. Козлової, яка виконала кілька українських пісень, що створило особливо теплу і дружню атмосферу.

Міжнародна наукова конференція "Славістика: образи минулого та нова історична ситуація" працювала в пленарному та секційному режимах.

Секція 1: "Фольклор слов'янських народів як джерело словотворення" (науковий керівник — заввідділу мистецтва та народної творчості зарубіжних країн ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, канд. філол. наук Л. К. Вахніна; учений секретар — н. с. ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, канд. філол. наук В. Д. Головатюк);

Секція 2: "Духовність через призму Слова: мова, писемність, література слов'янських народів" (наук. кер. — проф. Національного економічного університету ім. В. Гетьмана, д-р іст. наук, канд. екон. наук В. А. Студінський; учений секретар — н. с. ІМФЕ НАН України, канд. філол. наук І. С. Огієнко);

Секція 3: "Бібліотеки та бібліотекарі слов'янських країн" (наук. кер. — директор Інституту бібліотекознавства НБУВ, с. н. с., канд. іст. наук О. В. Воскобойнікова-Гузєва; учений секретар — м. н. с. НБУВ Ю. В. Амонс);

Круглий стіл "Видавнича діяльність і книгорозповсюдження в слов'янських країнах" (наук. кер. — президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів О. В. Афонін; учений секретар — доц. Української академії друкарства, канд. іст. наук Н. І. Черниш).

Науковцями, зокрема, було порушені такі проблеми: лінгвістичне картографування і проблеми словотворення; питання відбиття в словотворенні явищ реального світу; сімейно-родинна лексика — спільність і національна специфіка в слов'янському словотворенні; віддзеркалення гендерних проблем у слов'янском словотворенні; деякі особливості російського менталітету, відображені в словотворенні; арго і культура: словотвірний аспект; національномовні ресурси відображення соціодинаміки; словотворення як еволютивний процес; віртуальна система загальнослов'янської лексикографії; сучасна соціокультурна динаміка східнослов'янських країн у контексті дихотомного зіставлення цивілізацій; семантика свободи в лексикографії: слов'янські паралелі та багато ін.

У конференціях взяли участь знані фахівці із Білорусі, Болгарії, Великої Британії, Канади, Македонії, Німеччини, Польщі, Росії, Сербії, Туреччини, України. Це — майже 150 відомих у світі вчених, які представляють провідні наукові центри зі слов'янознавчих досліджень у світі.

Відбулися презентації ґрунтовних наукових монографій і солідних збірників, як:

 • Мова та культури у новій Європі : контакти і самобутність: зб. наук. доп. на міжнар. наук. читаннях; Відображення історії та культури народу в словотворенні: доп. ХІІ Міжнар. конф. Комісії зі слов'янського словотворення при Міжнародному комітеті славістів;
 • Толочко А.   Краткая редакция Правды русской: происхождение текста;
 • Микитенко О. О.   Балканослов'янський текст поховального оплакування: прагматика, семантика, етнопоетика;
 • Афонін О. В., Сенченко М. І.   Книга в контексті світового книговидання;
 • Черниш Н. І.   Нариси з історії світової енциклопедичної справи;
 • періодичних видань та щорічників: "Слов'янський світ" (К., 2009. — Вип. 7); "Народна творчість і етнографія : македонська фольклористика" (2009. — № 3); Українсько-македонський збірник (К., 2009); Слов'янські обрії : зб. наук. пр. (К. : НБУВ, 2009),
 • також — презентація українсько-білоруського проекту "Цивілізаційний внесок України та Білорусі в загальноєвропейський культурний простір".

У рамках конференції розгорнуто книжкові виставки: "Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України — 80";  "Здобутки та завдання слов'янського словотворення";  "Український мовно-інформаційний фонд. 2009-2010";  "Раритетні видання Івана Федорова із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: До 500-річчя від дня народження".

Логічно розкривають тему заходу і виставки художніх творів "Думи про Київську Русь" членів Національної спілки художників України Лесі Левади  та Лариси Хіміч, які тонко і вишукано передають особливість і "аромат" тих романтичних для сучасного покоління часів; міськими пейзажами старого Києва приваблює фотовиставка "Слов'янські святині" (автор — член Національної спілки фотохудожників України О. О. Лепетун); яскравими барвами національного українського характеру вражають фотовиставка "Самобутня обрядовість українців (автор — член Національної спілки фотохудожників України Ірина Літічевська) та виставка народних промислів (Всеукраїнське громадське творче об'єднання "Ексклюзив"; керівник — Любов Моторна).Фотоматеріали: 
Голова Міжнародного комітету славістів, голова Білоруського національного комітету славістів, директор Інституту мови та літератури імені Якуба Коласа і Янки Купали НАН Білорусі, голова Комісії зі слов'янського словотворення при Міжнародному комітеті славістів, чл.-кор. НАН Білорусі О. О. Лукашанець
Академік Македонської академії наук та мистецтв Блаже Рістовскі
Академік-секретар Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України, директор Інституту літератури НАН України імені Т. Г. Шевченка, академік НАН України М. Г. Жулинський
Директор Інституту української мови НАН України, д-р філол. наук П. Ю. Грищенко
Бандуристка Г. В. Козлова
Заввідділу мистецтва та народної творчості зарубіжних країн ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, канд. філол. наук Л. К. Вахніна
Проф. Національного економічного університету ім. В. Гетьмана, д-р іст. наук, канд. екон. наук В. А. Студінський
Президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів О. В. Афонін
Книжкова виставка: "Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України — 80"
Книжкова виставка: "Здобутки та завдання слов'янського словотворення"
Книжкова виставка: "Український мовно-інформаційний фонд. 2009-2010"
Виставка художніх творів "Думи про Київську Русь" члена Національної спілки художників України Лесі Левади
Виставка художніх творів "Думи про Київську Русь" члена Національної спілки художників України Лесі Левади
Виставка художніх творів "Думи про Київську Русь" члена Національної спілки художників України Лесі Левади
Виставка художніх творів "Думи про Київську Русь" члена Національної спілки художників України Лариси Хіміч
Виставка художніх творів "Думи про Київську Русь" члена Національної спілки художників України Лариси Хіміч
Виставка художніх творів "Думи про Київську Русь" члена Національної спілки художників України Лариси Хіміч
Фотовиставка "Самобутня обрядовість українців" (автор — член Національної спілки фотохудожників України Ірина Літічевська)
Виставка народних промислів (Всеукраїнське громадське творче об'єднання "Ексклюзив"; керівник — Любов Моторна)
Виставка народних промислів (Всеукраїнське громадське творче об'єднання "Ексклюзив"; керівник — Любов Моторна)
Виставка народних промислів (Всеукраїнське громадське творче об'єднання "Ексклюзив"; керівник — Любов Моторна)