Коронавірусна хвороба 2019 (COVID-19): бібліографія (2020-2022)

Представлена електронна виставка (бібліографічний список) містить літературу переважно з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Включено матеріали, що висвітлюють загальні питання щодо коронавірусної хвороби, правові, медичні аспекти, лікування захворювання. Висвітлено проблеми впливу пандемії коронавірусу на економіку і суспільство, освіту тощо. Представлено документи, опубліковані у 2020 – на початку 2022 рр. Матеріал подано за абеткою: спочатку – книжкові видання, потім – статті. Наприкінці бібліографічного запису вказано шифр зберігання у фондах НБУВ.

 

Загальні питання

1.         Комісаренко С. В. Світова коронавірусна криза / С. В. Комісаренко. – Київ : ЛАТ&K, 2020. – 119 с. : рис. – Бібліогр.: с. 94–119.

Зі змісту: Полювання вчених на коронавірус SARS-COV-2, що викликає COVID-19: наукові стратегії подолання пандемії; Шляхи інфікування SARS-COV-2 і протиепідемічні карантинні заходи; Особливості перебігу COVID-19; Діагностика SARS-COV-2 і COVID-19; Фармацевтичні преперати для лікування COVID-19; Формування імунітету проти SARS-COV-2; Вакцини проти SARS-COV-2 та COVID-19; Математичні моделі епідемічного процесу та перспективи виходу з карантину.

Шифр НБУВ: ВА845811

2.         Чорний О. В. Державна політика у галузі охорони здоров’я в період викликів пандемії COVID-19: соціально-економічні та гуманітарні аспекти : монографія / О. В. Чорний ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Дрогобич : Коло, 2021. – 319 с. : карти, табл. – Бібліогр.: с. 218–281.

Шифр НБУВ: ВА849952

3.         COVID-19 в измерениях философии, психологии и педагогики : пособие / [В. В. Байдык и др.] ; под науч. ред. В. В. Рыбалки и А. П. Самодрина. – Киев ; Днепр ; Кременчук : Щербатых О. В., 2020. – 395 с. – Бібліогр. в кінці ст.

Шифр НБУВ: ВА842541

4.         COVID-19: Психоедукаційні нотатки : пам’ятка-дорадник / авт. кол.: З. М. Мірошник, Л. О. Гапоненко, О. Ю. Горбачова [та ін.] ; упоряд. О. С. Шило ; М-во освіти і науки України, Криворіз. держ. пед. ун-т, Психол.-пед. ф-т, Каф. практ. психології. – Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2020. – 101 с. : рис., табл.

Розглядаються психологічні ускладнення, пов’язані з ситуацією самоізоляції в період пандемії. Надаються рекомендації практичних психологів для надання допомоги в умовах карантину.

Шифр НБУВ: ВА846056

5.         COVID-19 pandemic through the lens of modern humanities and law : [collective monogr.] / [D. Svyrydenko et al.] ; ed. by Denys Svyrydenko. – Maoming : Guangdong univ. of petrochemical technology ; Kyiv : Publ. house «Ludmyla», 2020. – 131 p.

Шифр НБУВ: ІВ227870

6.         Грищенко І. Причини та наслідки пандемії COVID-19: уроки для України і світу / Ірина Грищенко // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2020. – Вип. 2. – С. 89–99. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadu_2020_2_13.

7.         Дземан М. І. Актуальні аспекти пандемії COVID-19 у дискурсі глобальних еволюційно-екологічних викликів цивілізаційного поступу [Електронний ресурс] / М. І. Дземан // Практикуючий лікар. – 2021. – Т. 10, № 2. – С. 5–12 : мал. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PraktLik_2021_10_2_3.

8.         Железняк М. Г. Про коронавірусну інфекцію COVID-19 в українських та європейських енциклопедіях [Електронний ресурс] / М. Г. Железняк, О. С. Іщенко // Енциклопед. вісн. України. – 2020. – Число 12. – С. 44–57. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/entsvuk_2020_12_7.

9.         Комісаренко С. В. Дослідження коронавірусу SARS-CoV-2 та захворювання COVID-19, яке він викликає [Електронний ресурс] / Сергій Васильович Комісаренко // Вісн. НАН України. – 2021. – № 6. – С. 37–41. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2021_6_5.

Матеріал виступу під час сесії Загальних зборів НАН України – директора Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, голови робочої групи при НАН України з проблем (наслідків) поширення коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні академіка Сергія Комісаренка.

10.       Кубко А. Наукометричний вимір епідемії. Частина перша. Cвітові тренди «доковідних» часів / А. Кубко // Бібл. вісн. – 2020. – № 6. – С. 15–19. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2020_6_5.

Шифр НБУВ: Ж14595

11.       Кубко А. Наукометричний вимір епідемії. Частина друга. Корективи пандемії / А. Кубко // Бібл. вісн. – 2021. – № 1. – С. 40–47. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2021_1_7.

Шифр НБУВ: Ж14595

12.       Кубко А. Епідемія у наукометричному вимірі: частина третя. Особливості пандемії COVID-19 в Україні / А. Кубко // Бібл. вісн. – 2021. – № 2. – С. 42–50. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2021_2_6.

Шифр НБУВ: Ж14595

13.       Онищук М. COVID-19: український вимір : (за матеріалами вітчизняних і зарубіжних ЗМІ) [Електронний ресурс] / Михайло Онищук // Вісн. Кн. палати. – 2020. – № 5. – С. 31–39. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2020_5_7.

Досліджено діяльність вітчизняних і зарубіжних ЗМІ з метою встановлення причин виникнення, перебігу та можливих наслідків пандемії COVID-19, а також виявлення особливостей протидії коронавірусу в Україні.

14.       Пальян З. О. Пандемія COVID-19 в Україні : оцінювання перебігу, аналіз думок [Електронний ресурс] / З. О. Пальян, О. І. Золотенкова, А. С. Савченко // Статистика України. – 2021. – № 2. – С. 67–78 : граф. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/su_2021_2_9.

15.       Пальян З. О. Пандемія COVID-19 в Україні : оцінювання перебігу, аналіз думок [Електронний ресурс] / З. О. Пальян, О. І. Золотенкова, А. С. Савченко // Статистика України. – 2021. – № 2. – С. 67–78 : граф. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/su_2021_2_9.

16.       Терент’єва А. Механізм цивільного захисту ЄС в умовах пандемії COVID-19 / Анна Терент’єва, Олександр Твердохліб // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2020. – Вип. 2. – С. 110–117. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadu_2020_2_15.

17.       Тукало М. А. Про участь вчених НАН України в протидії COVID-19. Розроблення діагностичних систем, лікарських засобів і моніторинг небезпечних штамів : за матеріалами доп. на засіданні Президії НАН України 9 черв. 2021 р. [Електронний ресурс] / Михайло Арсентійович Тукало // Вісн. НАН України. – 2021. – № 8. – С. 56–61. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2021_8_8.

Розглянуто основні напрями робіт науковців Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, спрямованих на протидію поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема, створено першу вітчизняну тест-систему для ПЛР-діагностики SARS-CoV-2, яку згодом було суттєво вдосконалено. Розроблено комбіновану тест-систему для одночасної діагностики низки вірусів, а також маркерних генів. Тривають роботи зі створення лабораторії для пілотного виробництва генних конструктів для діагностичних тест-систем, вакцин, технологій створення лікарських засобів, імунобіологічних препаратів для лікування і профілактики COVID-19 та інших небезпечних захворювань. Інститут бере також активну участь у моніторингу нових штамів коронавірусу SARS-CoV-2.

 

Правові питання

18.       Актуальні питання розвитку юридичної науки в умовах COVID-19 : матеріали Всеукр. наук.-практичної конф., 10–11 груд. 2020 р., м. Рівне / Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. Степана Дем’янчука ; Юрид. ф-т. – Рівне : Вид. дім «Гельветика», 2020.

Ч. 1. – 139 с. – Бібліогр. в кінці ст.
Ч. 2. – 127 с. – Бібліогр. в кінці ст.

Шифр НБУВ: В358474/1-2

19.       Джужа О. М. Кримінологічна політика в умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 [Електронний ресурс] / О. М. Джужа, Р. В. Вереша, В. В. Василевич, Д. М. Тичина // Вісн. Нац. акад. прав. наук України. – 2020. – № 2. – С. 190–209. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2020_27_2_12.

20.       Ковальова С. С. Відповідальність за порушення карантину та санітарних правил і норм щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19) в Україні [Електронний ресурс] / С. С. Ковальова // Право. Людина. Довкілля. – 2020. – Vol. 11, № 2. – С. 158–168. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lHE_2020_11_2_21.

21.       Кучма О. Л. Юридичний та психологічний вплив на поведінку людини в період пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19): соціальний аспект [Електронний ресурс] / О. Л. Кучма, Л. М. Сіньова // Молодий вчений. – 2021. – № 2 (2). – С. 227–232. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2021_2(2)__28.

22.       Максименко Н. В. Вплив пандемії коронавірусу COVID-19 на правове регулювання трудових відносин в Україні [Електронний ресурс] / Н. В. Максименко, О. А. Троянський // Вісн. Ун-ту ім. Альфреда Нобеля. Серія : Право. – 2021. – № 1. – С. 90–95. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vunobpr_2021_1_14.

23.       Можаєв Д. Працівник має протипоказання до вакцинації від COVID-19: чи допускати до роботи [Електронний ресурс] / Дмитро Можаєв // Головбух: БЮДЖЕТ. – 2021. – № 42 (15 листоп.). – С. 34–36. – Режим доступу: https://ebudget.mcfr.ua/934592.

24.       Нижник Т. Нові COVID-правила: попередьте невакцинованих працівників [Електронний ресурс] / Тетяна Нижник // Головбух: БЮДЖЕТ. – 2021. – № 40 (29 жовтня). – С. 34–37 : табл. – Режим доступу: https://ebudget.mcfr.ua/931961.

25.       Попова Л. М. Особливості адміністративно-правового регулювання діяльності суб’єктів підприємництва в умовах пандемії коронавірусу COVID-19 [Електронний ресурс] / Л. М. Попова // Вісн. Луган. держ. ун-ту внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2020. – Вип. 1. – С. 172–186. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2020_1_18.

26.       Світайло П. Ю. Актуальні питання відповідальності роботодавця за незаконне звільнення працівника в умовах пандемії коронавірусу SARS-CoV-2 [Електронний ресурс] / П. Ю. Світайло // Правова держава. – 2020. – № 40. – С. 124–132. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2020_40_16.

27.       Світличний О. П. Діяльність публічної адміністрації у сфері протидії коронавірусу COVID-19 [Електронний ресурс] / О. П. Світличний // Право. Людина. Довкілля. – 2020. – Vol. 11, № 2. – С. 124–132. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lHE_2020_11_2_17.

28.       Токарєва К. О. Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-COV-2, та її наслідками: дискусійні аспекти правової природи [Електронний ресурс] / К. О. Токарєва // Право та інновац. сусп-во. – 2021. – № 1. – С. 154–160. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pric_2021_1_23.

Шифр НБУВ: Ж101090

29.       Фрончко В. В. Пандемія коронавірусу (COVID-19) як форс-мажорна обставина щодо виконання договірних зобов’язань [Електронний ресурс] / В. В. Фрончко, В. Ю. Цьомик // Актуал. проблеми правознавства. – 2020. – Вип. 2. – С. 125–130. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2020_2_23.

 

Медичні питання, лікування коронавірусної хвороби

30.       Коронавірусна хвороба: підходи до ведення пацієнтів : навч.-наук. посіб. / за ред. Л. С. Бабінець ; Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : Осадца Ю. В. [вид.], 2021. – 767 с. : рис., табл., кольор. іл. – Бібліогр. в кінці ст.

Шифр НБУВ: ВА849939

31.       Мультидисциплінарний підхід до ведення хворих на COVID-19 : навч. посіб. для лікарів лікув. профілю, лікарів-інтернів, студентів мед. закл. освіти / [О. В. Більченко та ін.] ; за заг. ред. проф. В. Г. Марченко ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2021. – 239 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 227–239.

Шифр НБУВ: ВА848925

32.       Практичний посібник для медичного закладу при організації допомоги госпіталізованим хворим на COVID-19 (санітарно-епідеміологічні та психологічні аспекти) / О. А. Шевченко, Н. І. Рублевська, І. А. Андрєєва [та ін.] ; [Дніпропетров. мед. акад., USAID from the american people]. – Дніпро : Акцент ПП, 2020. – 171 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці розд.

Шифр НБУВ: ВА846682

33.       Романовська Д. Д. Гармонізація психічного здоров’я, розвиток життєстійкості, стресостійкостці участників освітнього процессу. : метод. комплекс для подолання наслідків пандемії COVID-19 працівниками психол. служби в закладі освіти / Д. Д. Романовська, Р. А. Швачій ; Наук.-метод. центр практ. психології та соц. роботи Ін-ту післядиплом. пед. освіти Чернівец. обл. – Чернівці : Технодрук, 2021. – 112 с.

Шифр НБУВ: ВА850067

34.       Аналіз причин ускладненого перебігу COVID-19 у пацієнтів із цукровим діабетом [Електронний ресурс] / О. А. Галушко, О. А. Лоскутов, М. А. Тріщинська [та ін.] // Медицина невідкладних станів. – 2021. – № 4. – С. 23–31 : табл. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Medns_2021_17_4_6.

35.       Батушкін В. В. Фактори смертності хворих на серцево-судинну патологiю з коронавірусною інфекцією [Електронний ресурс] / В. В. Батушкін, Д. С. Дакалов // Кардиология: от науки к практике. – 2020. – № 1. – С. 91–107. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Konkp_2020_1_7.

36.       Білоус М. В. Аналіз захворюваності фармацевтичних працівників в умовах пандемії коронавірусу COVID-19 [Електронний ресурс] / М. В. Білоус, М. М. Білинська // Запорож. мед. журн. – 2021. – Т. 23, № 6. – С. 839–844. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zmzh_2021_23_6_16.

37.       Боброва О. В. Основні предиктори прогнозування тяжкості перебігу коронавірусної хвороби [Електронний ресурс] / О. В. Боброва, Н. Г. Міхановська, К. А. Кривонос, С. М. Воробйов // Міжнар. мед. журн. – 2020. – Т. 26, № 4. – С. 76–82. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mmzh_2020_26_4_16.

38.       Боженко Н. Л. Особливості головного болю при COVID-19 [Електронний ресурс] / Н. Л. Боженко, М. І. Боженко, О. Б. Боженко // Журн. неврології ім. Б. М. Маньковського. – 2021. – № 1/2. – С. 92–93. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jorn_2021_9_1-2_12.

39.       Бондар М. В. COVID-19: цитокіновий шторм й антицитокінова терапія [Електронний ресурс] / М. В. Бондар, М. М. Пилипенко, О. А. Лоскутов // Медицина невідкладних станів. – 2021. – № 2. – С. 6–13. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Medns_2021_17_2_4.

40.       Брюханова Т. О. Патофізіологічні механізми прогресування та фатальних ускладнень коронавірусної хвороби (COVID-19) у пацієнтів із цукровим діабетом [Електронний ресурс] / Т. О. Брюханова, А. Л. Загайко, Д. В. Литкін // Патологія. – 2020. – Т. 17, № 2. – С. 256–263. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pathology_2020_17_2_19.

41.       Бугерук В. В. Запальне ураження міокарда у хворих на коронавірусну хворобу 2019 (COVID-19) [Електронний ресурс] / В. В. Бугерук, О. Б. Волошина, І. В. Балашова // Запорож. мед. журн. – 2021. – Т. 23, № 4. – С. 555–565. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zmzh_2021_23_4_17.

42.       Гасанов А. Г. Показатели витамина D при коронавирусной инфекции COVID-19 у детей [Електронний ресурс] / А. Г. Гасанов, И. E. Гусейнова // Сучасна педіатрія. Україна. – 2021. – № 7. – С. 34–39. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sped_2021_7_7.

43.       Грицко Р. Ю. Що насправді означає тестування на коронавірус для пацієнта? [Електронний ресурс] / Р. Ю. Грицко, Г. І. Біла, Р. О. Білий // Інфекційні хвороби. – 2020. – № 2. – С. 65–72. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/InfKhvor_2020_2_10.

44.       Дземан М. І. Пандемія COVID-19: український контекст проблеми з точки зору пересічного лікаря загальної практики [Електронний ресурс] / М. І. Дземан // Практикуючий лікар. – 2020. – № 2. – С. 25–43 : мал., табл. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PraktLik_2020_9_2_6.

Шифр НБУВ: Ж100796

45.       Допомога новонародженим від матерів з підозрюваною або підтвердженою COVID-19. Рекомендації Королівського коледжу Педіатрії та Дитячого здоров’я, Асоціації перинатальної медицини Великої Британії, ВГО «Асоціація неонатологів України» [Електронний ресурс] // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2020. – Т. 10, № 2. – С. 5–11. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nkhpm_2020_10_2_3.

46.       Журавльова Л. В. Нова проблема: цукровий діабет та COVID-19 [Електронний ресурс] / Л. В. Журавльова, О. В. Огнєва // Ліки України. – 2020. – № 5. – С. 21–24. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/likukr_2020_5_6 ; № 9/10. – С. 13–16. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/likukr_2020_9-10_4.

Шифр НБУВ: Ж16999

47.       Застосування ліків при COVID-19 [Електронний ресурс] // Практикуючий лікар. – 2021. – № 2. – С. 78–90. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PraktLik_2021_10_2_13.

Шифр НБУВ: Ж100796

48.       Зміни з боку органів травлення в гострий період коронавірусної хвороби [Електронний ресурс] / В. Г. Міщук, І. Г. Купновицька, Н. В. Губіна [та ін.] // Актуал. проблеми сучасної медицини. – 2020. – Т. 20, Вип. 3. – С. 138–142. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apsm_2020_20_3_29.

49.       Казмирчук В. Е. Опыт профилактики и эффективности лечения коронавирусной инфекции на догоспитальном этапе [Електронний ресурс] / В. Е. Казмирчук, Н. В. Дендерук, В. Ф. Орлик // Лікарська справа. – 2020. – № 7/8. – С. 3–7. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/LiSp_2020_7-8_3.

Шифр НБУВ: Жс20661

50.       Карпенко П. Харчування при коронавірусній інфекції COVID-19 [Електронний ресурс] / П. Карпенко, Н. Притульська, Д. Федорова // Товари і ринки. – 2020. – № 2. – С. 5–21. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tovary_2020_2_3.

51.       Клініко-лабораторні прояви в тяжкохворих із COVID-19 та померлих [Електронний ресурс] / В. І. Трихліб, Т. І. Лисенко, А. О. Єрошенко [та ін.] // Медицина невідкладних станів. – 2021. – № 4. – С. 51–64 : мал., табл. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Medns_2021_17_4_10.

52.       Коваленко В. Н. Пандемия COVID-19 и сердечно-сосудистые заболевания [Електронний ресурс] / В. Н. Коваленко, Е. Г. Несукай, Т. М. Корниенко, Н. С. Титова // Укр. кардіол. журн. – 2020. – № 2. – С. 10–17. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukzh_2020_27_2_6.

53.       Коронавірусна хвороба (COVID-19): особливості перебігу та лікування інфаркта міокарда і серцевої недостатності [Електронний ресурс] / Н. М. Середюк, В. Н. Середюк, О. З. Скакун [та ін.] // Art of medicine. – 2020. – № 3. – С. 182–188. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/artmed_2020_3_33.

54.       Костюк О. О. Мама та дитина в умовах світової пандемії коронавірусної інфекції. Нові виклики для системи охорони здоров’я [Електронний ресурс] / О. О. Костюк, Є. Є. Шунько // Укр. журн. Перинатологія і Педіатрія. – 2020. – № 2. – С. 17–26. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/perynatology_2020_2_4.

55.       Кузнєцов В. В. Коронавірусна хвороба 2019: неврологічні аспекти (огляд літератури та власні дослідження) [Електронний ресурс] / В. В. Кузнєцов, Н. О. Скачкова // Журн. неврології ім. Б. М. Маньковського. – 2021. – № 1/2. – С. 7–14. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jorn_2021_9_1-2_3.

56.       Лабораторні показники у хворих із нетяжкою новою коронавірусною інфекцією COVID-19 / В. І. Трихліб, Н. Р. Цюрак, К. П. Бєляєва [та ін.] // Актуальна інфектологія. – 2021. – № 3. – С. 5–11 : табл. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/akinf_2021_9_3_3.

Шифр НБУВ: Ж101103

57.       Малий В. П. Повторні випадки інфікування SARS-COV-2 [Електронний ресурс] / В. П. Малий, В. С. Копча // Інфекційні хвороби. – 2021. – № 3. – С. 63–67. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/InfKhvor_2021_3_11.

58.       Математична модель прогнозування тяжкості перебігу коронавірусної інфекції та основні протиепідемічні заходи в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Боброва, Н. Г. Міхановська, П. В. Нартов [та ін.] // Міжнар. мед. журн. – 2020. – Т. 26, № 2. – С. 57–65. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mmzh_2020_26_2_14.

59.       Особливості перебігу коронавірусної інфекції COVID-19 у дітей України [Електронний ресурс] / О. К. Колоскова, С. О. Крамарьов, Т. М. Білоус [та ін.] // Актуальна інфектологія. – 2021. – № 2. – С. 10–18 : табл., рис. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/akinf_2021_9_2_4.

Шифр НБУВ: Ж101103

60.       Особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування пневмонії, спричиненої SARS-CoV-2 [Електронний ресурс] / В. І. Петренко, С. Б. Норейко, Т. В. Мостепан [та ін.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2020. – № 2. – С. 29–36 : мал., табл. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tlkhvil_2020_2_5.

Шифр НБУВ: Ж100471

61.       Особливості клінічних проявів нової коронавірусної інфекції COVID-19 у хворих при їх госпіталізації під час епідемії залежно від віку [Електронний ресурс] / В. І. Трихліб, Н. Р. Цюрак, К. П. Бєляєва [та ін.] // Медицина невідкладних станів. – 2021. – № 7. – С. 32–36. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Medns_2021_17_7_9.

62.       Oсобливості ураження легень при COVID-19 [Електронний ресурс] / Ю. І. Фещенко, О. А. Голубовська, О. Я. Дзюблик [та ін.] // Укр. пульмонол. журн. – 2021. – Т. 29, № 1. – С. 5–14. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Upj_2021_29_1_3.

63.       Особливості формування імунної відповіді на SARS-CoV-2 у пацієнтів, які перехворіли на COVID-19 [Електронний ресурс] / Г. Л. Кисельова, І. А. Анастасій, О. Б. Тонковид [та ін.] // Актуальна інфектологія. – 2021. – № 3. – С. 12–19 : табл., рис. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/akinf_2021_9_3_4.

Шифр НБУВ: Ж101103

64.       Панченко О. А. Діагностика коронавірусної інфекції як актуальна проблема державного рівня [Електронний ресурс] / О. А. Панченко, А. Р. Заварзіна // Укр. журн. медицини, біології та спорту. – 2020. – № 5. – С. 278–284. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujmbs_2020_5_5_38.

Шифр НБУВ: Ж101426

65.       Пікуль К. К. Коронавірусна інфекція SARS-COV-2 у дітей [Електронний ресурс] / К. В. Пікуль, В. І. Ільченко, Л. М. Сизова // Актуал. проблеми сучас. медицини. – 2021. – Т. 21, Вип. 1. – С. 198–202. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apsm_2021_21_1_41.

66.       Потокій Н. Й. Коронавірусна хвороба (COVID-19): нові виклики для стоматологічної практики (огляд літератури) [Електронний ресурс] / Н. Й. Потокій, В. В. Брич, А. М. Потапчук [та ін.]  // Сучасна стоматологія. – 2022. – № 1/2. – С. 14–20. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ss_2022_1-2_4.

67.       Поширені запитання щодо впливу COVID-19 на материнство та здоров’я новонароджених дітей [Електронний ресурс] // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2020. – Т. 10, № 2. – С. 12–18. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nkhpm_2020_10_2_4.

68.       Проблеми і перспективи української медицини у боротьбі з коронавірусною інфекцією [Електронний ресурс] // Здоров’я суспільства. – 2020. – Т. 9, № 3/4. – С. 171. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zdc_2020_9_3–4_19.

69.       Протокол «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)» [Електронний ресурс] // Практикуючий лікар. – 2021. – Т. 10, № 2. – С. 58–75. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PraktLik_2021_10_2_11.

Шифр НБУВ: Ж100796

70.       Рябоконь О. В. Коронавірусна хвороба у вагітних: сучасний стан питання [Електронний ресурс] / О. В. Рябоконь, В. В. Черкаський, Ю. Ю. Рябоконь // Інфекційні хвороби. – 2021. – № 1. – С. 45–52. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/InfKhvor_2021_1_8.

71.       Самчук О. О. Особливості перебігу коронавірусної хвороби при серцевій недостатності [Електронний ресурс] / О. О. Самчук, О. С. Капустинська, Є. Я. Скляров // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. – 2021. – № 3. – С. 153–156. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zkem_2021_3_28.

72.       Свистільник В. О. Скелетно-м’язові ураження в перебігу коронавірусної хвороби (COVID-19) у педіатричній практиці. Власне спостереження: клінічний випадок [Електронний ресурс] / В. О. Свистільник, О. С. Михнушева, К. Б. Савінова // Міжнар. неврол. журн. – 2021. – № 7. – С. 11–15. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnzh_2021_17_7_4.

Шифр НБУВ: Ж25223

73.       Свінціцький І. А. Серцево-судинні наслідки коронавірусної хвороби 2019: особливості клінічного перебігу, діагностики, лікування [Електронний ресурс] / І. А. Свінціцький // Практикуючий лікар. – 2021. – Т. 10, № 2. – С. 24–27. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PraktLik_2021_10_2_5.

Шифр НБУВ: Ж100796

74.       Тіхенко В. М. Підвищення вимог до якості та компетентності медичних лабораторій в умовах пандемії коронавірусу [Електронний ресурс] / В. М. Тіхенко, Н. М. Тіхенко // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2020. – № 4. – С. 41–45. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ssia_2020_4_10.

Шифр НБУВ: Ж16258

75.       Ткаченко О. В. Ураження нервової системи при коронавірусній інфекції COVID-19 [Електронний ресурс] / О. В. Ткаченко // Укр. неврол. журн. – 2020. – № 1/2. – С. 5–12. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UNJ_2020_1-2_3.

Мета роботи – вдосконалення діагностичних підходів до визначення основних характеристик ураження нервової системи в осіб молодого та середнього віку з хронічним гепатитом (ХГ) та цирозом печінки (ЦП). Обстежено 123 пацієнтів молодого та середнього віку зі встановленим діагнозом ХГ та ЦП. Проаналізовано основні скарги з боку нервової системи та неврологічні симптоми і досліджено їх частоту при ХГ та ЦП. Як у пацієнтів з ЦП, так і у пацієнтів з ХГ мала місце когнітивна дисфункція. За даними реоенцефалографічного та реогепатографічного обстеження виявлено порушення в артеріальній та у венозній ланках кровотоку, в головному мозку і печінці. Зроблено висновок, що у разі ХГ і ЦП наявні ураження як центральної, так і периферичної нервової системи. Доцільним є введення неврологічного та нейропсихологічного дослідження в комплексний план обстеження пацієнтів з ХГ та ЦП.

76.       Трепет Г. С. Ішемічний інсульт як наслідок коагулопатії при коронавірусній хворобі [Електронний ресурс] / Г. С. Трепет, Л. М. Трепет, Я. А. Гаврилюк // Міжнар. неврол. журн. – 2021. – № 2. – С. 25–30. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnzh_2021_17_2_6.

Шифр НБУВ: Ж25223

77.       Трихліб В. І. Ускладнення у хворих на COVID-19 [Електронний ресурс] / В. І. Трихліб // Інфекційні хвороби. – 2020. – № 1. – С. 37–46 : мал., табл. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/InfKhvor_2020_1_8.

78.       Хіміон Л. В. Коронавірусна хвороба: новий виклик людству і відомі підходи до лікування [Електронний ресурс] / Л. В. Хіміон // Сімейна медицина. – 2020. – № 1/2. – С. 18–21. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/simmed_2020_1–2_5.

Шифр НБУВ: Ж22874

79.       Хірургічні аспекти діагностики та лікування патології органів грудної клітки, спричиненої коронавірусною хворобою COVID-19, аналіз клінічних випадків [Електронний ресурс] / В. В. Яцків, В. В. Максим’юк, С. Е. Фрімет [та ін.] // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2020. – Т. 19, № 4. – С. 25–31. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kaoch_2020_19_4_7.

80.       Цимбалюк В. І. Цукровий діабет і COVID-19: сучасні погляди на патогенетичні питання клініки та терапії [Електронний ресурс] / В. І. Цимбалюк, М. Д. Тронько, Ю. Г. Антипкін, В. В. Попова // Ендокринологія. – 2021. – № 3. – С. 227–247. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/enkrl_2021_26_3_3.

Шифр НБУВ: Ж15058

81.       Юрко К. В. Клініко-лабораторна характеристика летальних випадків від пандемічного грипу А/Н1N1 порівняно з тяжкими формами COVID-19 [Електронний ресурс] / К. В. Юрко, Д. В. Кацапов, А. В. Бондаренко, П. В. Нартов // Інфекційні хвороби. – 2021. – № 3. – С. 21–26. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/InfKhvor_2021_3_5.

82.       COVID-19: епідеміологія, клініка, діагностика, лікування та профілактика [Електронний ресурс] / М. А. Андрейчин, Н. А. Ничик, Н. Г. Завіднюк [та ін.] // Інфекційні хвороби. – 2020. – № 2. – С. 41–55. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/InfKhvor_2020_2_8.

83.       COVID-19: що необхідно знати про пандемію коронавірусної інфекції [Електронний ресурс] // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2020. – № 2. – С. 18–20. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/klialin_2020_2_5.

 

Постковідний синдром

84.       Бурчинский С. Г. Депрессия и тревога у пациентов после перенесенного COVID-19: возможности комбинированной терапии [Електронний ресурс] / С. Г. Бурчинский // Журн. неврології ім. Б. М. Маньковського. – 2021. – № 1/2. – С. 15–21. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jorn_2021_9_1-2_4.

85.       Дуда О. К. Постковідний синдром – нова актуальна проблема сучасної медицини [Електронний ресурс] / О. К. Дуда, І. В. Манжелєєва, А. Р. Вега // Інфекційні хвороби. – 2020. – № 4. – С. 5–11 : мал. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/InfKhvor_2020_4_3.

86.       Кузнецова С. М. Постковідний стан центральної нервової системи [Електронний ресурс] / С. М. Кузнецова, В. В. Кузнецов, Н. О. Скачкова // Журн. неврології ім. Б. М. Маньковського. – 2021. – № 1/2. – С. 97. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jorn_2021_9_1-2_15.

87.       Проскура Т. О. Огляд стійкого постковідного синдрому [Електронний ресурс] / Т. О. Проскура // Практикуючий лікар. – 2021. – № 2. – С. 53–57 : мал., табл. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PraktLik_2021_10_2_10.

Шифр НБУВ: Ж100796

88.       Проскура Т. О. Потенційні органи-мішені постковідного синдрому [Електронний ресурс] / Т. О. Проскура // Журн. неврології ім. Б. М. Маньковського. – 2021. – № 1/2. – С. 22–28 : мал. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jorn_2021_9_1-2_5.

89.       Тронько М. Д. Клінічні прояви синдрому пост-COVID-19 / М. Д. Тронько, В. Л. Орленко, Ю. В. Курінна, К. Ю. Іваськіва // Ендокринологія. – 2021. – № 3. – С. 248–262. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/enkrl_2021_26_3_4.

Шифр НБУВ: Ж15058

90.       Черська М. С. Можливості корекції постковідного синдрому в рутинній клінічній практиці [Електронний ресурс] / М. С. Черська, Х. М. Кухарчук, О. А. Гайова // Практикуючий лікар. – 2021. – № 1. – С. 18–23 : мал. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PraktLik_2021_10_1_4.

Шифр НБУВ: Ж100796

 

Питання вакцинації

91.       Вакцини від COVID-19 в Україні короткі характеристики [Електронний ресурс] // Практикуючий лікар. – 2021. – № 2. – С. 76–77. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PraktLik_2021_10_2_12.

Шифр НБУВ: Ж100796

92.       Кальбус О. І. Особливості вакцинації проти COVID-19 хворим на міастенію [Електронний ресурс] / О. І. Кальбус // Журн. неврології ім. Б. М. Маньковського. – 2021. – № 1/2. – С. 94. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jorn_2021_9_1-2_13.

93.       Комісаренко С. В. Про участь вчених НАН України в протидії COVID-19. Створення вакцин проти SARS-CoV-2 та COVID-19 в Україні: стан, проблеми та перспективи : стенограма доп. на засіданні Президії НАН України 9 черв. 2021 р. [Електронний ресурс] / Сергій Васильович Комісаренко // Вісн. НАН України. – 2021. – № 8. – С. 51–55. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2021_8_7.

Зазначено, що в Інституті біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Інституті біології клітини НАН України, Інституті молекулярної біології і генетики HAH України, Інституті мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України активно ведуться роботи з розроблення прототипів вітчизняних РНК- та субодиничних вакцин проти коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає небезпечне вірусне захворювання COVID-19.

94.       Протидія COVID-19. Актуально про COVID-19 та вакцинацію від нього [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov.

95.       Чернишова Л. І. Порівняльна характеристика вакцин проти COVID-19 [Електронний ресурс] / Л. І. Чернишова, А. В. Чернишов // Актуальна інфектологія. – 2021. – № 2/3. – С. 13–17. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/akinf_2021_9_2_3.

Шифр НБУВ: Ж101103

 

Вплив пандемії коронавірусу на економіку і суспільство

96.       Вплив пандемії коронавірусу COVID-19 на права, свободи і безпеку людини в інформаційній сфері : матеріали наук.-практ. студент. конф., м. Київ, 12 трав. 2020 р. / упоряд.: В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського», Ф-т соціології і права, Каф. інформ. права та права інтелект. власності, НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 194 с. : рис.

Шифр НБУВ: ВА845293

97.       Вплив пандемії коронавірусу COVID-19 на права, свободи і безпеку людини в інформаційній сфері : матеріали другої наук.-практ. студент. конф., м. Київ, 18 листоп. 2020 р. / упоряд.: В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв, О. А. Самчинська ; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського», Навч.-наук. центр інформ. права та прав. питань інформ. технологій, Каф. інформ. права та права інтелект. власності, НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України. – Київ, 2020. – 95 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці ст.

Шифр НБУВ: ВА848344

98.       Матвеев В. И. «Шторм» над Черноморско-каспийским регионом: КНР и РФ в тисках «Трехморья» и нового «Великого Турана» за завесой коронавируса / Владимир Иванович Матвеев. – Киев : Твори, 2021. – 54, [1] с.

Шифр НБУВ: ВА846636

99.       Наслідки епідемії COVID-19 та карантинних заходів для провідних секторів економіки України. Дослідження за результатами глибинних інтерв’ю з власниками та топ-менеджерами українських компаній [Електронний ресурс] / авт. кол.: О. О. Давимука, Д. М. Дєнков, А. М. Каракуц, Ю. В. Щедрін ; Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні, Екон. правда, Центр приклад. дослідж. – Київ ; Харків : О. А. Мірошниченко, 2020. – 188 с. – Укр., англ. – Режим доступу: https://www.kas.de/documents/270026/8703904/UKR+2020+COVID-19_economics_ukraine.pdf.

100.     Почепцов Г. Коронавирус: как меняются наше сознание и будущее / Георгий Почепцов ; худож.-оформитель М. Мендор. – Харьков : Фолио, 2020. – 250 с. – (Сучасні технології).

Шифр НБУВ: ВА843465

101.     Проблеми розвитку соціологічної теорії: концептуальні стратегії дослідження соціальних наслідків пандемії COVID-19 : матеріали XVII Міжнар. наук.-практ. конф., 18–19 груд. 2020 р., м. Київ / [ред.: Л. Малес та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології [та ін.]. – Київ : Наук. столиця, 2021. – 154 с. : табл.

Шифр НБУВ: ВА847408

102.     Соціальний досвід пандемії COVID-19 в Україні: соціологічний вимір : матеріали кругл. столу, 20 листоп. 2020 р. / упоряд.: Ю. Сорока, В. Степаненко. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – 97 с. : рис., табл.

Шифр НБУВ: ВА846683

103.     Соціальні наслідки пандемії COVID-19: соціологічні аспекти : матеріали конф., 12 листоп. 2021 р. / НАН України, Ін-т соціології, упоряд.: В. Степаненко, Г. Чепурко. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – 100 с.

104.     Україна після коронакризи – шлях одужання : наук. доп. [Електронний ресурс] / [Я. А. Жаліло (керівник авт. кол.), Я. Б. Базилюк, С. В. Ковалівська та ін.] ; за заг. ред. Я. А. Жаліла ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІДС, 2020. – 302 с.

Охарактеризовано сутність глобальної кризи, спричиненої поширенням пандемії COVID-19, що розглядається як системний біологічно-суспільно-економічний феномен – коронакриза. Встановлено особливості впливу коронакризи на інституційні відносини та надано прогнозне бачення інституційного устрою глобальної економіки в післякризовий період.

Шифр НБУВ: ВА852100

Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-11/ukraina-pislya-koronakrizi_sait.pdf.

105.     Феномен онлайн-причастя. Рефлексії. Полеміка. Перспективи / [за ред. Д. Горєвого, Т. Деркач ; керівник проєкту М. Бурдейна] ; Центр релігійної безпеки, Фонд пам’яті Блаженнішого митрополита Володимира. – Київ : Фонд пам’яті Блаженнішого митрополита Володимира, 2021. – 165 с. : іл. – (Серія "Церква і пандемія") (Бібліотека Cerkovarium). – Бібліогр. в знесках.

Пандемія коронавірусної хвороби COVID-19 внесла суттєві корективи в духовне життя людини. Дискусійні матеріали щодо онлайн-причастя.

Шифр НБУВ: ВА852100

106.     Балацька Н. Ю. Ресторанний бізнес в умовах пандемії коронавірусу: проблеми та напрями трансформації моделей розвитку [Електронний ресурс] / Н. Ю. Балацька // Інфраструктура ринку. – 2020. – Вип. 42. – С. 117–122. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ifrctr_2020_42_22.

107.     Беззубко Л. Удосконалення діяльності органів місцевого самоврядування під час пандемії коронавірусу [Електронний ресурс] / Л. Беззубко, Б. Беззубко // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2020. – Вип. 2. – С. 118–124. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadu_2020_2_16.

108.     Берча О. М. Вплив коронавірусу на малий бізнес Польщі [Електронний ресурс] / О. М. Берча // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія : Економіка. – 2020. – № 19. – С. 30–35. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2020_19_6.

109.     Бортніков Г. П. Заходи реагування центральних банків і банківської спільноти на епідемію коронавірусу [Електронний ресурс] / Г. П. Бортніков // Фінанси України. – 2020. – № 3. – С. 65–79. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2020_3_6.

110.     Бояринова К. О. Аналіз прогнозів впливу пандемії коронавірусу на економіку України та сусідніх країн [Електронний ресурс] / К. О. Бояринова, В. В. Дергачова, М. О. Кравченко, К. О. Копішинська [та ін.] // Бізнес Інформ. – 2020. – № 7. – С. 6–15. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2020_7_2.

111.     Варцаба В. І. Фінансова підтримка бізнесу: банківський сектор VS «КОРОНАВІРУСНА» криза [Електронний ресурс] / В. І. Варцаба, О. Г. Чубарь, В. О. Огородник // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2020. – Вип. 16 (1). – С. 47–58. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2020_16(1)__7.

112.     Вежель Л. М. Безпека бренду в умовах коронавірусної пандемії: контентні та комунікаційні аспекти [Електронний ресурс] / Л. М. Вежель // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. – 2020. – № 3. – С. 66–71. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2020_3_12.

113.     Вербицький І. Параліч і збитки. Як коронавірус вразив світовий спорт [Електронний ресурс] / Іван Вербицький // Український тиждень. – 2020. – № 13. – Режим доступу: https://tyzhden.ua/World/241947.

Про вплив пандемії коронавірусу на світову спортивну галузь.

114.     Вплив COVID-19 на аграрний сектор та продовольчу безпеку держави [Електронний ресурс] / О. В. Ходаківська, М. І. Пугачов, Н. І. Патика [та ін.] // Економіка АПК. – 2020. – № 12. – С. 6–21 : табл. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2020_12_4.

Шифр НБУВ: Ж14693

115.     Вплив пандемії коронавірусу на виробництво та медичне обслуговування [Електронний ресурс] / Н. С. Григор’єва, Л. О. Гуменюк, І. В. Марчук [та ін.] // Перспективні технології та прилади. – 2021. – Вип. 18. – С. 32–42. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptp_2021_18_7.

116.     Гарасимлюк М. В. Роль запровадження інновацій в діяльність підприємств готельно-ресторанного господарства у подоланні наслідків коронавірусної кризи [Електронний ресурс] / М. В. Гарасимлюк, О. А. Полівода // Причорноморські економічні студії. – 2020. – Вип. 58 (1). – С. 113–119. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2020_58(1)__21.

117.     Голованова М. Зміни маркетінгової стратегії ресторанного бізнесу в умовах пандемії [Електронний ресурс] / Майя Голованова, Зоя Каменєва, Ольга Ружаленко // Маркетинг в Україні. – 2021. – № 2. – С. 39–52. – Бібліогр.: с. 39–52. – Режим доступу: http://uam.in.ua/ukr/projects/marketing-in-ua/arhive.php.

118.     Гончар О. І. Кадрова політика торговельного підприємства в умовах викликів пандемії КОВІД-19 [Електронний ресурс] / О. І. Гончар, Л. І. Муравська // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Економічні науки. – 2020. – № 6. – С. 69–72. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2020_6_12.

119.     Гуцман А. О. Вплив коронавірусу на зовнішньоекономічну діяльність країн світу [Електронний ресурс] / А. О. Гуцман // Соціально-гуманітар. вісн. – 2020. – Вип. 32–33. – С. 240–242. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2020_32–33_120.

120.     Довбенюк Д. А. Надання допомоги з часткового безробіття у період карантину на час пандемії коронавірусу COVID-19 як дієвий інструмент регулювання ринку праці регіонів [Електронний ресурс] / Д. А. Довбенюк // Наук. вісн. міжнар. гуманітарного ун-ту. Серія : Економіка і менеджмент. – 2020. – Вип. 46. – С. 65–75. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2020_46_10.

121.     Дьяченко О. Зовнішня торгівля України у період пандемії COVID-19 / Ольга Дьяченко, Олена Гончаренко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2020. – № 6. – С. 94–106 : табл. – Бібліогр.: с. 100–102. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2020_6_9.

Шифр НБУВ: Ж69762

122.     Жукорська Я. М. Пандемія COVID-19 та її можливі наслідки для системи ООН [Електронний ресурс] / Я. М. Жукорська // Часопис Київ. ун-ту права. – 2020. – № 2. – С. 444–447. – Режим доступу: http://kul.kiev.ua//images//A/Chasopis/CHAS20__2.pdf.

Шифр НБУВ: Ж23574

123.     Іваницька О. М. Управління фіскальними ризиками в умовах пандемії COVID-19 [Електронний ресурс] / О. М. Іваницька, Т. В. Кощук // Фінанси України. – 2020. – № 7. – С. 47–61. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2020_7_5.

124.     Іванов Ю. Б. Коронавірус проти децентралізації: ризики та виклики розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах пандемії [Електронний ресурс] / Ю. Б. Іванов, О. Ю. Іванова // Проблеми економіки. – 2020. – № 2. – С. 209–215. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2020_2_24.

Визначено основні проблеми втрат бюджетів об’єднаних територіальних громад через пандемію коронавірусу та антикризові заходи щодо підтримки населення та підприємництва.

125.     Іщук О. Актуальні страхи молоді, пов’язані з професійною діяльністю в умовах пандемії коронавірусу COVID-19: психологічний аналіз [Електронний ресурс] / О. Іщук // Організаційна психологія. Економічна психологія. – 2020. – № 2/3. – С. 60–71. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ophep_2020_2–3_8.

126.     Лібанова Е. М. COVID-19: соціально-економічні втрати 2020 року та потенційні ризики [Електронний ресурс] / Елла Марленівна Лібанова // Вісн. НАН України. – 2021. – № 6. – С. 42–46 : табл. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2021_6_6.

127.     Лободзинська Т. П. Пандемія коронавірусу як форс-мажорна обставина для малого та середнього бізнесу: Україна та світ [Електронний ресурс] / Т. П. Лободзинська, М. С. Білих, К. В. Чорна // Інфраструктура ринку. – 2020. – Вип. 42. – С. 35–38. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ifrctr_2020_42_8.

128.     Мамчур В. А. Економічні оцінки впливу Covid-19 на розвиток фермерських господарств [Електронний ресурс] / В. А. Мамчур, І. С. Ірклієнко // Економіка АПК. – 2020. – № 6. – С. 68–80 : табл. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2020_6_10.

Розкрито основні засади щодо протидії впливу обмежувальних заходів в умовах Covid-19, що дало змогу оцінити перспективи розвитку фермерських господарств, зокрема сімейних, а також здійснити прогнозні розрахунки політики підтримки цих форм господарювання.

Шифр НБУВ: Ж14693

129.     Марценюк Л. В. Напрями зниження негативного впливу пандемії коронавірусу на туристичну сферу [Електронний ресурс] / Л. В. Марценюк, К. С. Батмангліч // Наук. вісн. Дніпропетр. держ. ун-ту внутрішніх справ. – 2020. – № 3. – С. 214–221. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2020_3_36.

130.     Мірошниченко П. Концептуалізація страху в новинах про коронавірус [Електронний ресурс] / П. Мірошниченко // Scientific Notes of the Institute of Journalism. – 2020. – Т. 2. – С. 9–21. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2020_2_3.

131.     Могильний О. М. Вплив карантинних обмежень, пов’язаних із COVID-19, на ринок праці та зайнятість у сільській місцевості [Електронний ресурс] / О. М. Могильний, Н. І. Патика, О. Ю. Грищенко // Економіка АПК. – 2021. – № 4. – С. 51–67 : табл. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2021_4_8.

Оцінка впливів обмежувальних карантинних заходів 2020–2021 рр., пов’язаних з поширенням пандемії COVID-19, на ринок праці в сільській місцевості, рівень зайнятості та масштаби бідності сільського населення. Результати дослідження можуть бути враховані під час опрацювання першочергових заходів щодо підтримки мікро- і малого підприємництва та самозайнятих осіб аграрної сфери в екстремальних умовах життєдіяльності суспільства, подібних до пандемії.

Шифр НБУВ: Ж14693

132.     Онищук М. Деякі тенденції книгодрукування та книгорозповсюдження у світі в умовах пандеміїї COVID-19 [Електронний ресурс] / Михайло Онищук, Лариса Татарінова // Вісн. Кн. палати. – 2021. – № 9. – С. 6–10. – Бібліогр.: 10 назв. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2021_9_4.

У статті узагальнено основні показники й тенденції розвитку індустрії книговидання у провідних країнах світу впродовж 2020–2021 рр. з метою підготовки даних для порівняння стану та перспектив розвитку галузі в умовах пандемії COVID-19 і викликів цифрової епохи в майбутньому.

133.     Петроє О. М. Зміни умов праці працівників державних організацій/установ під впливом заходів, запроваджених на запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) [Електронний ресурс] / О. М. Петроє, Ю. М. Піжук. // Демократ. врядування. – 2021. – Вип. 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2021_1_13.

134.     Петруха С. В. Сучасні виклики сталому розвитку аграрного сектору економіки України: теоретико-концептуальні аспекти [Електронний ресурс] / С. В. Петруха, Б. В. Стахов // АгроСвіт. – 2020. – № 8. – С. 49–71 : рис. – Бібліогр. 60 назв. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2020_8_9.

Шифр НБУВ: Ж23190

135.     Полякова Ю. В. Cтабілізаційна політика в Україні під час пандемії COVID-19 [Електронний ресурс] / Ю. В. Полякова, С. В. Сокуренко // Фінанси України. – 2021. – № 3. – С. 99–113. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2021_3_8.

136.     Ручка А. О. Сприйняття соціальних ризиків і проблем в часи коронавірусної пандемії [Електронний ресурс] / А. О. Ручка, Л. Г. Скокова // Вісн. Маріупол. держ. ун-ту. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. – 2021. – Вип. 21. – С. 93–103. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_fks_2021_21_13.

137.     Скидан О. В. Оцінка рівня соціальної безпеки в умовах поширення коронавірусної інфекції (COVID-19) [Електронний ресурс] / О. В. Скидан, О. М. Николюк, П. В. Пивовар, П. П. Топольницький // Наук. горизонти. – 2020. – № 6. – С. 7–18. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhnau_2020_6_3.

138.     Сперчун О. В. Оцінка стану криптовалютного ринку та його перспектив під впливом коронавірусу [Електронний ресурс] / О. В. Сперчун, Ж. В. Кудрицька // Економіка і управління. – 2020. – № 1. – С. 106–117. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econupr_2020_1_16.

139.     Степаненко А. В. Економіка коронавірусної епохи і глобальні зміни клімату [Електронний ресурс] / А. В. Степаненко, А. А. Омельченко // Економіка природокористування і сталий розвиток. – 2021. – № 9. – С. 13–20. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/epod_2021_9_5.

140.     Степаненко В. П. Соціальні наслідки пандемії COVID-19 у контексті суспільної трансформації в Україні: соціологічний підхід (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 14 квітня 2021 р.) [Електронний ресурс] / В. П. Степаненко // Вісн. НАН України. – 2021. – № 5. – С. 33–46. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2021_5_7.

Представлено соціологічні підходи до соціальної проблематики COVID-19 на основі огляду та узагальнення проміжних результатів дослідницького проєкту Інституту соціології НАН України. Окреслено виклики та можливості нового соціального досвіду в Україні в чотирьох соціальних вимірах: соціально-структурному, суспільно-політичному, соціально-психологічному та соціокультурному. Досліджено актуальні аспекти біополітики, проблематику соціальних та суспільно-психологічних ризиків пандемії. Розглянуто особливості коронавірусної кризи в Україні.

141.     Фурсова В. А. Актуалізація питання оцінювання ризику банкрутства торгових підприємств в умовах пандемії коронавірусу [Електронний ресурс] / В. А. Фурсова, Г. О. Гавриш, Г. Б. Тимохова // Наук. Вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія : Економ. науки. – 2020. – Вип. 40. – С. 68–72. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2020_40_14.

142.     Характеристика поведінкових факторів дітей та підлітків України в умовах впровадження карантинних заходів під час пандемії COVID-19 [Електронний ресурс] / О. Т. Єлізарова, Н. С. Полька, С. В. Гозак [та ін.] // Довкілля та здоров’я. – 2020. – № 4. – С. 14–20 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 19–20. – Режим доступу: http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua/env/97-0014.pdf.

143.     Циганенко О. І. Епідеміологічна проблема пандемії коронавірусу COVID-19 та її небезпека для здоров’я та спортивної діяльності спортсменів: шляхи вирішення [Електронний ресурс] / О. І. Циганенко, Я. В. Першегуба, Н. А. Склярова // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Сер. 15 : Наук.-пед. проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2020. – Вип. 6. – С. 106–109. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2020_6_25.

144.     Швець В. Я. Фінансова стійкість пенсійного забезпечення під час пандемії Ковід-19 [Електронний ресурс] / В. Я. Швець // Європейський вектор економічного розвитку. – 2020. – № 2. – С. 94–103. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ever_2020_2_11.

145.     Шмагина В. В. Анализ развития авиационной отрасли сквозь призму современных тенденций и проблем в период коронавируса [Електронний ресурс] / В. В. Шмагина, А. С. Гончар // Молодий вчений. – 2020. – № 11 (2). – С. 220–225. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_11(2)__23.

146.     Шпикуляк О. Г. Розвиток аграрного сектору економіки України в умовах впливу пандемії COVID-19 / О. Г. Шпикуляк, О. В. Ходаківська, М. І. Пугачов, О. Ю. Грищенко // Економіка АПК. – 2021. – № 6. – С. 26–41 : рис. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2021_6_6.

Результати дослідження можуть бути враховані при розробленні пріоритетних напрямів і перспектив розвитку аграрного сектору економіки України в умовах інституційної нестабільності ринку й деформації господарського механізму через запровадження обмежень для стримування пандемій.

Шифр НБУВ: Ж14693

 

Освіта в умовах пандемії коронавірусу

147.     Дистанційне навчання як альтернатива безперервної освіти в умовах пандемії COVID-19 [Електронний ресурс] / Л. Д. Тодоріко, І. О. Сем’янів, О. В. Підвербецька [та ін.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2020. – № 4. – С. 98–104. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tlkhvil_2020_4_14.

Шифр НБУВ: Ж100471

148.     Жарая С. Проблеми і перспективи дистанційного та онлайн-навчання державних службовців в умовах нових викликів і пандемії коронавірусу в Україні [Електронний ресурс] / С. Жарая, К. Герасимюк, Л. Києнко-Романюк // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2020. – Вип. 2. – С. 125–133. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadu_2020_2_17.

149.     Зайцева І. Специфіка дистанційного навчання за умов пандемії коронавірусу [Електронний ресурс] / І. Зайцева, А. Заслужена // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2020. – Вип. 34 (2). – С. 265–271. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2020_34(2)__43.

150.     Лісецька І. С. Дистанційна форма навчання студентів-медиків як виклик сьогодення / І. С. Лісецька // Сучасна педіатрія. Україна. – 2020. – № 7. – С. 81–86. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sped_2020_7_15.

151.     Малиш Н. А. Освітня політика в умовах пандемії COVID-19 / Н. А. Малиш, С. О. Москаленко // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Серія: Державне управління. – 2021. – № 2. – С. 69–73. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaddy_2021_2_11.

152.     Неформальна освіта – наша відповідь COVID-19 / підгот. Світлана Ковальчук // Маркетинг в Україні. – 2020. – № 2. – С. 41–45 : фот. – Режим доступу: http://uam.in.ua/ukr/projects/marketing-in-ua/arhive.php.

В умовах сучасних викликів і пересторог, коли карантин позбавив нас можливості бути присутніми в аудиторіях, одним з напрямів отримання цікавої і корисної інформації, поряд з дистанційним навчанням, стала неформальна освіта.

153.     Проблеми і переваги інтеграції онлайн-навчання у вищих навчальних закладах в умовах пандемії COVID-19 [Електронний ресурс] / О. С. Шевченко, Л. Д. Тодоріко, В. І. Петренко, Р. С. Шевченко // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2020. – № 4. – С. 91–97. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tlkhvil_2020_4_13.

Шифр НБУВ: Ж100471

 

Мовознавство

154.     Весна Т. В. Лексичні інновації періоду коронавірусної пандемії [Електронний ресурс] / Т. В. Весна, Т. В. Телецька // Зап. з романо-герман. філології. – 2020. – Вип. 1. – С. 82–89. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zrgf_2020_1_11.

155.     Кобзар О. І. Особливості запозичень з англійської в німецькомовному глосарії часу пандемії КОВІД-19 [Електронний ресурс] / О. І. Кобзар // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Філологічні науки. – 2020. – № 4. – С. 59–66. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2020_4_8.

156.     Ковбасюк Л. А. Коронавірус COVID-19 та номінативний склад сучасної німецької мови [Електронний ресурс] / Л. А. Ковбасюк // Вчені зап. Таврійськ. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. – 2020. – Т. 31 (70), № 2 (2). – С. 113–118. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2020_31(70)_2(2)__22.

Шифр НБУВ: Ж70795:Филол.Соц.ком.

157.     Красавіна В. Неологізація лексики в час пандемії коронавірусу (на матеріалі інтернет-видань та соціальних мереж) [Електронний ресурс] / В. Красавіна // Культура слова. – 2020. – Вип. 92. – С. 203–215. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kuls_2020_92_19.

158.     Сандига Л. О. Англійські неологізми коронавірусної кризи [Електронний ресурс] / Л. О. Сандига, Т. В. Свиридюк, С. В. Романчук // Лінгвіст. дослідж. – 2020. – Вип. 53. – С. 117–126. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2020_53_13.

159.     Харченко С. В. Новотвори періоду коронавірусної пандемії в медійному просторі України [Електронний ресурс] / С. В. Харченко // International Journal of Philology. – 2020. – Vol. 11, № 4. – С. 104–110. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/intjouph_2020_11_4_19.

160.     Хода Л. Д. Мова реклами в часи пандемії коронавірусу COVID-19 (на матеріалі українських та словацьких текстів) [Електронний ресурс] / Л. Д. Хода // Південний архів. Філол. науки. – 2020. – Вип. 82. – С. 130–134. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2020_82_24.

161.     Юхно Є. В. Коронавірус як прецедентна одиниця в сучасному інформаційному просторі [Електронний ресурс] / Є. В. Юхно // Лінгвіст. дослідж. – 2020. – Вип. 53. – С. 55–62. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2020_53_7.

 

Бібліографічні посібники

162.     Коронавірусна хвороба: дослідження, лікування, вплив на суспільство : бібліогр. зарубіж. літ. / уклад. А. О. Жабін ; відп. ред. Т. В. Добко. – Київ : НБУВ, 2022. – 419 с. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004194.

До покажчика включено бібліографію зарубіжних наукових публікацій щодо коронавірусної хвороби Covid-19, які відображені в електронних базах даних. Бібліографічний список публікацій англійською мовою, систематизовано за абеткою авторів. Покажчик має універсальний характер та охоплює широке коло праць з медицини, економіки, психології, освіти та інших сфер, пов’язаних з життєдіяльності людини в умовах пандемії. До посібника включено 626 бібліографічних записів. Це статті з наукових журналів, опубліковані у 2020–2021 рр., що мають статус "відкритого доступу".

163.     Дистанційне навчання як важливий складник сучасної освіти : рек. бібліогр. список / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: О. В. Литовченко, М. Х. Лапада. – Київ, 2020. – 10 с. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/Distance_learning_as_component_of_education-2020.pdf.

164.     Законодавче та нормативно-правове забезпечення сфери освіти України для протидії поширенню COVID-19 : (реком. бібліогр. список) / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: В. В. Вербова, Н. А. Горбенко. – Київ, 2020. – 9 с. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Legislative_support_for_counteracting_COVID-19.pdf.

165.     Освіта та навчання в контексті пандемії COVID 19 : наук.-допом. бібліогр. покажч. [авт. статей: О. М. Топузов, О.  І. Локшина ; авт.-упоряд. С.  М. Кравченко ; наук. ред. О.  І. Локшина ; бібліогр. ред. Л.  Є. Корнілова] / НАПН України, Ін-т педагогіки НАПН України.  – Київ : Авторитет, 2020.  – 76 с. – Режим доступу: https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/10/Covid_Very_New_web_ost..pdf.

Представлено зарубіжну літературу з актуальних питань трансформації освіти та навчання в контексті пандемії COVID 19 (статті, опубліковані в наукових збірниках, матеріали наукових конференцій, публікації в періодичних зарубіжних виданнях, інформаційні й аналітичні матеріали ЮНЕСКО).

Зміст: Від упорядника; Освіта в контексті пандемії COVID 19 / О. М. Топузов; Про діяльність відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України в умовах пандемії COVID 19 / О. І. Локшина); Траєкторія розвитку суспільства після COVID-19 (анотована бібліографія); ЮНЕСКО в протидії COVID-19; Освіта в період COVID-19; Освітнє лідерство; Навички ХХІ століття; Список скорочень; Додаток. Рамкові настанови щодо відповіді освіти на пандемію COVID-19 2020 року.

166.     COVID-19 COVID-19 Resource Center // CIDRAP – Center for Infectious Disease Research and Policy / University of Minnesota, Minneapolis, MN. – URL: https://www.cidrap.umn.edu/infectious-disease-topics/covid-19.

167.     Global research on coronavirus disease (COVID-19) / World Health Organization. – URL: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov.

Cвітова література, відображена в базі даних ВООЗ про COVID-19, оновлюється щодня на основі пошуку в бібліографічних базах даних, традиційного пошуку та додавання інших наукових статей, рекомендованих експертами. Це універсальне багатомовне джерело поточної літератури з даної теми.

 

Виконавці:

Т. В. Добко,
Л. П. Мацкевич,
П. М. Штих

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3, кім. 203.
+38 (044) 524-2596
vnbi@nbuv.gov.ua
Зал каталогів:
+38 (044) 524-8503
пн - пт: 9.15 - 17.45
сб - нд: вихідні