Роль інституту президентства у кризові часи

Поділитися: 
Дата події: 
4-10-2022

4 жовтня 2022 року в рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» з ініціативи Фонду президентів України було проведено круглий стіл «Роль інституту президентства у кризові часи: український та зарубіжний досвід».

Під час роботи круглого столу було виголошено 16 доповідей, тематика яких спрямована на розкриття актуальних проблем інституту президентства в Україні на сучасному етапі, віддзеркалення його діяльності в стратегічних комунікаціях та подолання викликів, зумовлених військовою агресією, а також дослідження зарубіжних практик діяльності інституту президенства у кризових ситуаціях.

Директор Фонду президентів України, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник В. М. Удовик у своїй доповіді висвітлив діяльність інституту президентства у кризових ситуаціях та проаналізував специфіку відображення цієї інституції у ЗМІ.

Цікавою була доповідь старшої наукової співробітниці інформаційно-аналітичного відділу Фонду президентів України, кандидатки філософських наук М. Б. Кушнарьової про звернення президента країни до народу як складову стратегічних комунікацій. Вона співставила застосування практики звернень до співвітчизників Президентом США Ф. Д. Рузвельтом і Президентом України Володимиром Зеленським, стисло проаналізувала періодичність виступів цих діячів, їх тривалість, тематику тощо. Доповідач зробила висновок, що застосування цієї практики В. Зеленським заслуговує на детальний прискіпливий аналіз, котрий би ґрунтувався на моніторингу як самих звернень, так і реакції на них громадян, а також розглядав зазначені виступи у контексті подій, що відбувалися.

В. Ф. Рибаченко, доцент кафедри зв’язків з громадськістю, журналістики та кібербезпеки Київського національного університету культури та мистецтв, у своїй доповіді підкреслив факти політичної та іміджевої боротьби навіть в умовах війни; вказав на значимість репутаційно-іміджевого аспекту інституту президентства в умовах кризи та ролі персонального іміджу в комунікації глави держави з цільовими аудиторіями, а також дійшов висновку, що кон’юнктурні іміджеві атаки є малоефективними у випадках, коли діяльність президента спрямована на захист базових потреб і цінностей суспільства.

Л. Г. Дем’яненко, старша наукова співробітниця інформаційно-аналітичного відділу Фонду президентів України, кандидатка філологічних наук, охарактеризувала роль інституту президентства в діяльності та розвитку бібліотек. Відзначила, що саме президентські бібліотеки виступають як спеціалізовані центри, котрі функціонують також як сховища документів, записів, колекцій та інших історичних матеріалів, котрі належать президентам у тій чи іншій країні.

Продовжив засідання круглого столу А. Г. Федорчук, науковий співробітник відділу формування інформаційних ресурсів Фонду президентів України, який розглянув та охарактеризував доцільність і ефективність використання інструментів моніторингу інтернету в дослідженнях інформаційних потоків з питань функціонування інституту президентства в Україні та країнах світу.

Також помітним внеском у роботу круглого столу, відзначилися фахівці відділу формування інформаційних ресурсів Фонду Президентів України: С. М. Польовик (доповіла про інституційно-конституційні перетворення в системі президентської влади в Республіці Гамбія в її еволюційному розвитку), Я. А. Дейнека (доповів про автократичні та демократичні наративи президентської влади в центральноафриканських країнах), О. І. Макарова (розглянула персоналізацію повноважень і влади президентури в країнах Латинської Америки та їх роль у кризові періоди), Н. О. Моршна (дала короткий звіт про інститут президентства Республіки Білорусь у кризові часи).

Крім того, було заслухано доповіді співробітників інформаційно-аналітичного відділу Фонду президентів України: Є. В. Глущук, О. Г. Бойко, Л. І. Кукоби, М. М. Степченко. Увага доповідачів була присвячена актуальним проблемам інституту президентства в сучасному інформаційному просторі; проаналізовано репрезентативний потенціал сучасних соціальних медіа в контексті діяльності структур інституту президентства; досліджено функціональні можливості систем моніторингу та їх можливе використання інститутом президентства крізь призму публічної політики.

Зарубіжний досвід інституту президентства у відновленні територіальної цілісності своєї країни висвітлив у своїй доповіді кандидат історичних наук, доцент О. Р. Купчик, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Завершив засідання круглого столу М. М. Хилько, завідувач інформаційно-аналітичного відділу Фонду президентів України, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, який докладно розкрив та проаналізував розбудову стратегічних комунікацій в Україні з акцентом на роль Президента України. Він відзначив особливості стратегічних комунікацій у міжнародній діяльності Президента України у кризові часи, зазначивши, що Президент В. Зеленський запровадив нові комунікаційні акценти у міжнародні відносини України, у його виступах перед аудиторією помітно більше людиноцентричності, більше акцентів на спільних, близьких кожному моментах, а у його спілкуванні зі світовими лідерами велике значення має встановлення міжособистісних довірчих відносин. Інший новий аспект стратегії комунікації із зарубіжними партнерами, що з’явився за Президента В. Зеленського і став певним розвитком його лінії, – це чітке публічне артикулювання очікувань України від її міжнародних партнерів.