Заходи, присвячені Дню слов'янської писемності і культури

Поділитися: 

24-26 травня 2011 року в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського відбудуться заходи, присвячені Дню слов'янської писемності і культури (програма заходів).

Організатори

Національна академія наук України; Український комітет славістів; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; Інститут археології; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського; Інститут української мови; Інститут мовознавства імені О. О. Потебні; Український мовно-інформаційний фонд; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"; Голосіївська районна у м. Києві Державна адміністрація.

Оргкомітет
 • О. С. Онищенко, академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН України, генеральний директор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, академік НАН України, доктор філософських наук, професор, голова Українського комітету славістів — голова оргкомітету
 • Л. І. Шевченко, завкафедри Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заступник голови Українського комітету славістів, професор, доктор філологічних наук (співголова)
 • В. А. Широков, директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, член-кореспондент НАН України, заступник голови Українського комітету славістів, доктор технічних наук, професор (співголова)
 • П. Ю. Гриценко, директор Інституту української мови НАН України, член Українського комітету славістів, доктор філологічних наук, професор — заступник голови оргкомітету
 • О. В. Афонін, президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів
 • Л. К. Вахніна, завідувач відділу мистецтва та народної творчості зарубіжних країн Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України, член Українського комітету славістів, кандидат філологічних наук
 • С. В. Віднянський, завідувач відділу Інституту історії України НАН України, член Українського комітету славістів, доктор історичних наук, професор
 • Л. І. Даниленко, старший науковий співробітник Інституту української мови ім. О. О. Потебні НАН України, учений секретар Українського комітету славістів, кандидат філологічних наук
 • Л. А. Дубровіна, директор Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, член-кореспондент НАН України, член Українського комітету славістів, доктор історичних наук, професор
 • П. Ф. Жук, заступник голови Голосіївської районної у м. Києві Державної адміністрації
 • Є. А. Карпіловська, завідувач відділу структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України, член Комісії зі слов'янського словотворення при Міжнародному комітеті славістів від України, доктор філологічних наук, професор
 • Н. Ф. Клименко, провідний науковий співробітник НАН України, Інституту української мови НАН України член-кореспондент НАН України, член Комісії зі слов'янського словотворення при Міжнародному комітеті славістів від України, доктор філологічних наук, професор
 • В. П. Коцур, ректор Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, академік Національної академії педагогічних наук України, доктор історичних наук, професор
 • О. В. Морозов, заввідділу культури слов'янських народів Державної наукової установи "Інститут исскуствоведения, этнографии и фольклора имени К. Крапивы" НАН Білорусі, член Білоруського комітету славістів, доктор філологічних наук, професор (Білорусь)
 • О. П. Моця, заввідділу давньоруської і середньовічної археології Інституту археології НАН України, член-кореспондент НАН України, член Українського комітету славістів, доктор історичних наук, професор
 • О. Г. Незнал, голова Голосіївської районної у м. Києві Державної адміністрації
 • В. Ю. Омельчук, завідувач відділу національної бібліографії Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, доктор історичних наук, професор
 • В. І. Попик, перший заступник Генерального директора Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидат історичних наук
 • Любінко Раденкович, директор Інституту балканістики Сербської Академії Наук, голова Комісії з дослідження слов'янського фольклору при Міжнародному комітеті славістів, доктор наук, професор (Белград, Сербія)
 • Р. П. Радишевський, завідувач кафедри полоністики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент НАН України, директор Міжнародної школи україністики, доктор філологічних наук, професор
 • Н. Г. Солонська, керівник Культурно-просвітницького центру Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, учений секретар Українського комітету славістів, кандидат історичних наук (координатор конференції)
 • О. П. Толочко, завідувач сектору "Київська Русь" Інституту історії України НАН України, член-кореспондент НАН України, професор доктор історичних наук.
Міжнародна рада
 • С. М. Азбєлєв, провідний науковий співробітник Інституту російської літератури (Пушкінський Дім), доктор філологічних наук, професор (Санкт-Петербург, Росія)
 • С. І. Богданов, декан Факультету філології і мистецтв Санкт-Петербурзького Державного університету, доктор філологічних наук, професор
 • В. М. Геєць, віце-президент НАН України, академік НАН України, доктор економічних наук, професор
 • М. Гюрчинов, голова Македонського комітету славістів, академік Македонської Академії Наук і Мистецтв, професор
 • М. Г. Жулинський, академік-секретар Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України, директор Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, академік НАН України, доктор філологічних наук, професор
 • В. П. Леонов, директор Бібліотеки Російської Академії Наук, доктор педагогічних наук, професор (Росія)
 • О. А. Земська, головний науковий співробітник Відділу сучасної російської мови Інституту російської мови ім. В. В. Виноградова Російської Академії Наук, доктор філологічних наук, професор (Росія)
 • О. М. Молдаван, директор Інституту російської мови ім. В. В. Виноградова РАН, голова Національного комітету славістів Російської Федерації, член Президії Міжнародного славістичного комітету, член-кореспондент Російської Академії Наук, доктор філологічних наук, професор
 • Р. С. Мотульський, директор Національної бібліотеки Білорусі, доктор педагогічних наук, професор (Білорусь)
 • Іво Поспішил, голова Чеського комітету славістів, завкафедри славістики філософського факультету Університету ім. Масарика, професор (Брно, Чеська Республіка) (Чехія)
 • Любінко Раденкович, директор Інституту балканістики Сербської Академії Наук, голова Комісії з дослідження слов'янського фольклору при Міжнародному комітеті славістів, доктор наук, професор (Белград, Сербія)
 • Г. Ф. Семенюк, директор Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор, доктор філологічних наук
 • В. Г. Скляренко, директор Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, академік НАН України, доктор філологічних наук, професор
 • Г. А. Скрипник, директор Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України, голова Міжнародної асоціації україністів, голова Українського комітету Міжнародної асоціації з вивчення та поширення слов'янських культур при ЮНЕСКО, академік НАН України, доктор історичних наук, професор
 • В. А. Смолій, директор Інституту історії України НАН України, академік НАН України, доктор історичних наук, професор
 • Блаже Ристовскі, голова оргкомітету Македонської академії наук і мистецтв з питань наукової співпраці з Національною академією наук України, академік Македонської академії наук і мистецтв, професор (Скоп'є, Македонія)
 • П. П. Толочко, директор Інституту археології НАН України, академік НАН України, доктор історичних наук, професор.

 • У рамках заходів передбачається розгорнути книжково-інформаційні виставки із фондів НБУВ та інші експозиції:

 • "Пересопницьке Євангеліє та рукописна традиція в історії та сьогоденні слов'янських культур"
 • "Софійська бібліотека як науковий і освітній центр Київської Русі";
 • "Шедеври давньоруської мініатюри". Із циклу: Шедеври світового мистецтва в репродукціях із фондів НБУВ.
  (Філія № 1, відділ образотворчих мистецтв, вул. Володимирська, 62).
 • експозицію художніх творів членів Національної спілки художників України;
 • фотовиставку членів Національної спілки фотохудожників України;
 • екскурсії по Бібліотеці за замовленнями учасників заходу.

  Початок роботи конференцій о 10:00 у приміщенні Бібліотеки за адресою: просп. 40-річчя Жовтня, 3.
  Тел. для довідок: 524-37-91; 524-81-38 (тел., факс)
  e-mail: Seredata@yandex.ru
  координатор: Культурно-просвітницький центр НБУВ; Солонська Наталія Гаврилівна