Календар

22 Червень 2024

Національний архівний фонд поповнено документами української наукової спадщини

Дата події: 
19-06-2024

В Інституті архівознавства НБУВ відбулося чергове засідання Експертно-перевірної комісії НАН України. Комплекс архівних документів і науково-довідковий апарат до них, схвалені на засіданні ЕПК НАН України, будуть доступні дослідникам у наукових архівах установ НАН України, в Інституті рукопису НБУВ і відділі рукописів ЛННБ України імені В. Стефаника.