Вчена рада НБУВ

Звіти про результати науково-дослідної роботи обговорили на Вченій раді НБУВ

11 грудня 2015 року відбулося розширене засідання Вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, учасники якого обговорили проміжні звіти про виконання наукових проектів і заслухали інформаційне повідомлення щодо затвердження на Бюро Відділення історії, філософії та права НАН України заключних звітів про виконання в поточному році наукових проектів у межах цільових комплексних програм наукових досліджень НАН України.

Триває обговорення результатів виконання відомчих науково-дослідних проектів НБУВ

У Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського триває обговорення річних звітів про виконання відомчих науково-дослідних проектів. На черговому розширеному засіданні  Вченої ради НБУВ, що відбулося 1 грудня,  обговорили результати виконання у 2015 році двох відомчих науково-дослідних проектів. Учасники засідання також затвердили тему дисертаційного дослідження старшого наукового співробітника відділу джерелознавства Інституту рукопису НБУВ Вікторії Горєвої; заслухали звіт про результати атестації наукових працівників НБУВ (атестаційна комісія № 1); схвалили до друку низку рукописів та обрали на посади наукових працівників за конкурсом.

На засіданні Вченої ради НБУВ обговорили результати відомчого науково-дослідного проекту

У Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського відбулося чергове розширене засідання Вченої ради, під час якого обговорили кілька питань порядку денного: заключний звіт про науково-дослідну роботу в рамках відомчого проекту,  звіт атестаційної комісії за результатами атестації наукових працівників, схвалення до друку рукописи наукових праць та ін.

На засіданні Вченої ради НБУВ розглянули підсумки міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація»

17 жовтня 2015 року  відбулося розширене засідання Вченої ради Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, на якому розглянули підсумки Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація» (НБУВ, 6–8 жовтня 2015 р). Із повідомленнями виступили наукові керівники секцій, круглих столів та семінарів, що відбулися в рамках конференції. Доповідачі акцентували увагу членів Вченої ради на проблемних питаннях, обговорюваних у ході засідань, пропозиціях та рекомендаціях,  напрацьованих їх учасниками.

Затверджено нові організаційно-нормативні документи НБУВ

У вівторок, 7 липня, відбулося розширене засідання Вченої ради НБУВ, на якому затверджено проекти нормативних документів, що регулюють окремі аспекти діяльності бібліотеки; атестовано молодих вчених, стипендіатів Президента України та НАН України; рекомендовано до друку низку рукописів наукових праць, затверджено тему дисертаційного дослідження, а також розглянуто інші питання порядку денного.

 

На засіданні Вченої ради НБУВ обговорили стан формування фундаментальної електронної бібліотеки «Україніка»

Днями відбулося ролзширене засідання Вченої ради НБУВ, на якому обговорили стан та проблеми формування фундаментальної електронної бібліотеки «Україніка», розглянули та схвалили рукописи наукових праць, подані до друку, затвердили тему дисертаційного дослідження. З доповіддю з основного питання виступили генеральний директор НБУВ член-кореспондент НАН України Володимир Попик та керівник Центру бібліотечних електронних ресурсів і технологій, д-р наук із соціальних комунікацій Катерина Лобузіна.

На засіданні Вченої ради НБУВ обговорили результати та перспективи бібліотечно-інформаційної діяльності

25 березня відбулося розширене засідання Вченої ради НБУВ, на якому обговорили звіт про бібліотечно-інформаційну діяльність Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського у 2014 р., обрали на посади  наукових співробітників, затвердили тему дисертаційного дослідження, а також заслухали інформацію генерального директора НБУВ про результати засідання редакційної колегії науково-теоретичного та практичного журналу «Бібліотечний вісник» та про особливості  науково-інформаційної діяльності  бібліотеки в умовах жорсткої фінансової економії.

Міжнародні вимоги до наукових публікацій обговорили на засіданні Вченої ради НБУВ

10 лютого 2015 року відбулося засідання Вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, учасники якого заслухали інформацію про міжнародні вимоги до представлення наукових публікацій, затвердили теми дисертаційних досліджень аспірантам першого року навчання та обрали на посади наукових співробітників.

Про основні результати виконання в 2014 році відомчих проектів

16 грудня 2014 року відбулося розширене засідання Вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, учасники якого обговорили проміжні результати виконання в 2014 р. відомчих проектів, заслухали заключний звіт про реалізацію конкурсного науково-дослідного проекту, ознайомилися з результатами виконання в поточному році наукових проектів у межах цільових комплексних програм наукових досліджень НАН України, рекомендували до друку низку наукових видань.

На засіданні Вченої ради НБУВ обговорено результати виконання науково-дослідних робіт у 2014 році

2 грудня 2014 року відбулося розширене засідання Вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Його учасники заслухали звіти наукових керівників відомчих проектів НДР про результати роботи у поточному році та окреслили перспективи досліджень у 2015 році. 
 

Сторінки