Документи до вступу до аспірантури

Вступники до аспірантури з 01 липня  до 10 вересня подають на ім’я генерального директора НБУВ такі документи:

 1. Заяву;
   
 2. Особовий листок з обліку кадрів;
   
 3. 2 фотокартки (3х4);
   
 4. Список опублікованих наукових праць (за наявності) або наукову доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності;
   
 5. Медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
   
 6. Копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;
   
 7. Посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності);
   
 8. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури з відривом від виробництва);

Паспорт і диплом про вищу освіту подаються вступниками особисто.

Документи подаються у картонній теці.

Заяви про прийом до аспірантури з усіма зазначеними вище документами подаються у відділ аспірантури (кімн. 330)  щодня, крім суботи та неділі, з 9-00 до 16-00.

Абітурієнти складають вступні іспити зі спеціальності, філософії та іноземної мови в обсязі програм вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації. Іспити проводяться з 12 вересня по 10 жовтня поточного року.

Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією НБУВ за результатами співбесіди вступника з передбачуваним науковим керівником, розгляду реферату або опублікованих наукових праць. Якщо поданий реферат не дає підстав рекомендувати претендента до вступу в аспірантуру, він (претендент) не допускається до вступних іспитів.

Особам, допущеним за рішенням приймальної комісії до вступних іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України (див. "Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів").

Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.

У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники:

 • які успішно закінчили магістратуру;
 • склали всі або декілька кандидатських іспитів;
 • мають наукові публікації, брали участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях тощо.

Аспіранти, які навчаються без відриву від виробництва та успішно виконують індивідуальний план роботи, користуються пільгами згідно з чинним законодавством України (див. "Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів").

Взаємозобов’язання аспірантури та аспіранта, який навчається за державним замовленням, визначаються в угоді, яку аспірант підписує з Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського протягом першого місяця навчання.

За грубе порушення правил внутрішнього розпорядку, вчинення протиправних дій, невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин аспірант може бути відрахованим з аспірантури з відшкодуванням вартості навчання в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва не перевищує  3 років, без відриву від виробництва  – 4 років.

Зарахування до аспірантури з 1 листопада.