Навчальні матеріали

Робочі програми

  «Організаційні засади підготовки і впровадження дослідницького проєкту та засади академічної доброчесності»

  «Інформаційні технології в практиці наукових досліджень»

  «Суспільна інформація і соціальні науки»

  «Публікаційна активність і наукометричні системи»

  «Бібліотекознавство та бібліотечна діяльність в інформаційному суспільстві»

  «Педагогіка вищої освіти»

  «Архівознавство та документознавство»

  «Методологія та методи наукового пізнання»

  «Академічне письмо іноземною мовою»

  «Філософія науки»

  «Програма педагогічної практики»


Силабуси

«Національна бібліографія, довідково-бібліографічні системи»

«Книгознавчі дослідження, книжкова культура»

«Міжнародні інформаційно-бібліотечні програми та інформаційні системи»

«Інтелектуальна власність»

«Біобібліографічні дослідження в системі культурної спадщини та інформаційно-комунікаційних системах»


Вибіркові компоненти освітньо-наукової програми

Вибіркові компоненти освітньо-наукової програми