Вчена Рада

Вчена рада Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського є колегіальним органом управління науковою, науково-технічною та бібліотечно-інформаційною діяльністю Бібліотеки, який виконує консультативно-дорадчі функції.Вчена рада Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського є колегіальним органом управління науковою, науково-технічною та бібліотечно-інформаційною діяльністю Бібліотеки, який виконує консультативно-дорадчі функції.Вчена рада Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського є колегіальним органом управління науковою, науково-технічною та бібліотечно-інформаційною діяльністю Бібліотеки, який виконує консультативно-дорадчі функції.

Головою Вченої ради є генеральний директор Бібліотеки, член-кореспондент НАН України Л. А. Дубровіна, заступники голови — заступник генерального директора з наукової роботи, доктор історичних наук, професор  В. М. Горовий та директор Інституту книгознавства, доктор історичних наук, професор Г. І. Ковальчук, секретарем — учений секретар Бібліотеки, кандидат історичних наук В. В. Горєва.

Дубровіна Любов Андріївна

член-кореспондент НАН України (голова Ради)

Горовий Валерій Микитович

заступник генерального директора з наукової роботи, керівник Служби інформаційно-аналітичного забезпечення, доктор історичних наук, професор  (заступник голови Ради)

Ковальчук Галина Іванівна

директор Інституту книгознавства, доктор історичних наук, професор (заступник голови Ради)

Горєва Вікторія Володимирівна

учений секретар, кандидат історичних наук (секретар Ради)

Кількісний склад Вченої ради - 27 осіб.

Вчена рада НБУВ:

 • обговорює проекти національних програм, спрямованих на розвиток бібліотечної справи в Україні, інші програми, проекти науково-дослідних і бібліотечних робіт; стан та наслідки реалізації наукових досліджень, підготовки наукових кадрів;
 • організовує проведення нарад і конференцій;
 • затверджує кандидатури головних редакторів та членів редколегій наукових видань;
 • рекомендує до друку наукові роботи та до захисту кандидатські й докторські дисертації;
 • розглядає питання матеріально-технічного й фінансового забезпечення наукових досліджень та бібліотечної діяльності; питання, пов'язані з удосконаленням структури НБУВ; координації та наукового співробітництва з іншими організаціями та установами; річний звіт про наукову та бібліотечно-бібліографічну роботу НБУВ; питання міжнародного наукового співробітництва; науково-видавничої діяльності;
 • висуває видатні наукові праці для присудження премій та медалей, у тому числі міжнародних;
 • порушує клопотання про присвоєння працівниками НБУВ учених і почесних звань; висуває кандидатів у дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти Національної академії наук України; розглядає інші питання, передбачені Статутом Бібліотеки.

Персональний склад Вченої ради Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського,  затверджений постановою Бюро Відділення історії, філософії та права НАН України від 16.03.2023, протокол № 3

 1. Дубровіна Любов Андріївна генеральний директор НБУВ, член-кореспондент НАН України (голова Ради)
 2. Горовий Валерій Микитович заступник генерального директора з наукової роботи, керівник Служби інформаційно-аналітичного забезпечення, доктор історичних наук, професор  (заступник голови Ради)
 3. Ковальчук Галина Іванівна директор Інституту книгознавства, доктор історичних наук, професор (заступник голови Ради)
 4. Горєва Вікторія Володимирівна учений секретар, кандидат історичних наук (секретар Ради)
 5. Антонюк Тетяна Дмитрівна завідувач відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства, доктор історичних наук, доцент
 6. Вакульчук Ольга Анатоліївна завідувач відділу пресознавства, кандидат історичних наук
 7. Василенко Ольга Миколаївна директор Інституту бібліотекознавства,  кандидат  історичних наук
 8. Добко Тетяна Василівна завідувач відділу науково-бібліографічної інформації, доктор наук із соціальних комунікацій,  старший науковий співробітник
 9. Закіров Марат Борисович завідувач відділу політологічного аналізу Служби інформаційно-аналітичного забезпечення, доктор політичних наук, доцент
 10. Захарова Наталія Борисівна старший науковий співробітник відділу синтезу соціокультурних мережевих ресурсів Національної юридичної бібліотеки,  кандидат історичних наук, старший науковий співробітник,  голова профкому
 11. Івченко Лариса Василівна завідувач  відділу музичних фондів Інституту книгознавства, кандидат мистецтвознавства
 12. Кіраль Сидір Степанович завідувач відділу національної бібліографії,  доктор філологічних наук,  професор
 13. Коваль Тетяна Миколаївна в.о. заступника  генерального директора з наукової роботи,  кандидат історичних наук
 14. Ковтанюк Юрій Славович заступник генерального директора з наукової роботи,  кандидат історичних наук
 15. Лобузіна Катерина Вілентіївна директор Інституту інформаційних технологій, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник
 16. Мартинюк Олександр Миколайович молодший науковий співробітник відділу наукової організації електронних інформаційних ресурсів Інституту інформаційних технологій,  голова Ради молодих учених НБУВ
 17. Носкіна Наталія Миколаївна завідувач відділу формування та використання газетних фондів
 18. Онищенко Олексій Семенович почесний генеральний директор НБУВ,  голова Інформаційно-бібліотечної ради НАН України, академік НАН України
 19. Пестрецова Лариса Андріївна завідувач відділу комплексного формування бібліотечних ресурсів
 20. Половинчак Юлія  Миколаївна керівник Національної юридичної бібліотеки,  кандидат історичних наук,  старший науковий співробітник
 21. Попик Володимир Іванович директор Інституту біографічних досліджень  член-кореспондент НАН України
 22. Самохіна Наталія Федорівна завідувач  відділу наукової організації електронних інформаційних ресурсів  Інституту інформаційних технологій,  кандидат  технічних  наук,  старший науковий співробітник
 23. Симоненко Тетяна Василівна завідувач відділу бібліометрії і наукометрії Інституту інформаційних технологій, кандидат наук із соціальних комунікацій
 24. Солоіденко Галина Іванівна провідний науковий співробітник відділу теорії і методології бібліотечної справи Інституту бібліотекознавства,  учений секретар Інформаційно-бібліотечної ради НАН України,  кандидат історичних наук,  старший науковий співробітник
 25. Степченко Ольга Петрівна в. о. директора  Інституту рукопису,  кандидат історичних наук,  старший науковий співробітник
 26. Шекера Павло Іванович завідувач відділу комплексного опрацювання документів
 27. Яременко Лідія Миколаївна директор Інституту архівознавства, кандидат історичних наук,  старший науковий співробітник

Контактна інформація

Київ, 03039, Україна, просп. Голосіївський, 3.
Вчена рада: (044) 524-93-47