Наукові звіти

Короткий звіт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського про наукову діяльність у 2023 році

Протягом 2023 року НБУВ здійснювала дослідження за 12 науково-дослідними темами (10 за відомчою тематикою, 2 за програмно-цільовою та конкурсною тематикою НАН України, 5 фундаментальних, 7 прикладних; 3 наукові проєкти завершено).

Короткий звіт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського про наукову діяльність у 2022 році

Протягом 2022 року НБУВ здійснювала дослідження за 12 науково-дослідними темами (10 за відомчою тематикою, 2 за програмно-цільовою та конкурсною тематикою НАН України, 6 фундаментальних, 6 прикладних; 4 наукові проєкти завершено).

Короткий звіт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського про наукову діяльність у 2021 році

У 2021 р. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (далі – НБУВ, Бібліотека) здійснювала дослідження за 12 науково-дослідними темами (9 за відомчою тематикою, 3 за програмно-цільовою та конкурсною тематикою НАН України, 6 фундаментальних, 6 прикладних; 7 наукових проєктів завершено).

Короткий звіт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського про наукову діяльність у 2020 році

Дата події: 
24-11-2021

У 2020 р. НБУВ здійснювала дослідження за такими науковими напрямами:

  • теоретичні, методичні та інформаційно-технологічні проблеми управління знаннями в бібліотеках і формування фондів та бібліотечних баз знань, інтеграція та використання інформаційних ресурсів;
  • розвиток національного інформаційного простору;
  • вивчення, збереження і видання рукописної, книжкової та документальної спадщини України;
  • створення національної бібліографії та біобібліографії, розвиток української біографістики;
  • проблеми розвитку інформаційного суспільства, глобальної інформатизації та соціальних комунікацій, інформаційної безпеки України.

Виконувалося 9 відомчих науково-дослідних фундаментальних та прикладних тем, 3 наукових проекти завершено.

Короткий звіт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського про наукову діяльність у 2019 році

Дата події: 
13-04-2020

У 2019 р. НБУВ здійснювала дослідження  за такими науковими напрямами:

– теоретичні, методичні та інформаційно-технологічні проблеми управління знаннями у бібліотеках і формування фондів та бібліотечних баз знань, інтеграція та використання інформаційних ресурсів;

– розвиток національного науково-інформаційного простору, активне включення в  систему інформаційних обмінів сучасного суспільства, у підвищення ефективності використання  інформаційних  ресурсів національного  розвитку;

– дослідження, збереження, опрацювання і публікація рукописної, книжкової та документальної спадщини України;

– створення національної бібліографії та біобібліографії, розвиток української біографістики;

– проблеми розвитку інформаційного суспільства, глобальної інформатизації та соціальних комунікацій, інформаційної безпеки України.

Виконувалося 10 відомчих науково-дослідних фундаментальних та прикладних тем, 3 наукових проекти завершено.

Короткий звіт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського про наукову діяльність у 2018 р.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ) здійснювала дослідження за 12 науково-дослідними фундаментальними та прикладними темами (десятьма відомчими, двома програмно-цільовими; сім наукових проектів завершено) з актуальних наукових напрямів: книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, кодикології та кодикографії; архівознавства та документознавства; наукометрії; інформаційно-комунікаційних технологій; біографістики; збереження, консервації та реставрації документів.

Короткий звіт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського про наукову діяльність у 2017 р.

У 2017 р. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ) здійснювала дослідження за 11 науково-дослідними фундаментальними та прикладними темами (дев’ятьма відомчими, двома програмно-цільовими; чотири наукових проекти завершено) за такими основними науковими напрямами:

– теоретичні, методичні та інформаційно-технологічні проблеми управління знаннями в бібліотеках і формування фондів та бібліотечних баз знань, інтеграція та використання інформаційних ресурсів; розвиток національного інформаційного простору;

–  вивчення, збереження і видання  рукописної, книжкової та документальної спадщини України; створення національної бібліографії та біобібліографії, розвиток української біографістики;

–   проблеми розвитку інформаційного суспільства, глобальної інформатизації та соціальних комунікацій, інформаційної безпеки України.

Короткий звіт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського про наукову діяльність у 2016 р.

У 2016 році НБУВ здійснювала дослідження за 13 науково-дослідними фундаментальними та прикладними темами (десятьма відомчими, двома програмно-цільовими, один проект виконувався за грантом Президента України для підтримки молодих учених; шість наукових проектів завершено). Ученими і спеціалістами НБУВ досліджено особливості  функціонування інформаційного простору на Донбасі і в Криму. Визначено роль інформаційних технологій у забезпеченні національного консенсусу, гармонійного розвитку України на основі євроорієнтирів, що реалізуються на рівні демократичних процесів інформаційного суспільства.

Короткий звіт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського про наукову діяльність у 2015 р.

У 2015 році проведено дослідження, спрямовані на всебічну підтримку та розвиток української ідентичності та зменшення негативного впливу інформаційної пропаганди у вітчизняних та іноземних ЗМІ. Також теоретичні напрацювання НБУВ дозволили виробити ефективну модель формування консолідованого національного науково-інформаційного ресурсу, яку реалізовано у розбудові на головному інформаційному порталі Бібліотеки комплексу електронних бібліотечних ресурсів загальнонаціонального значення, забезпеченого новітніми системами інтелектуального пошуку, а також засобами інтеграції ресурсів бібліотек наукових установ та вищих навчальних закладів.

 

Короткий звіт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського про наукову діяльність у 2014 р.

У 2014 р. дослідження проводилися за 14 науково-дослідними темами (відомчими, програмними і конкурсним, шість завершено) з проблем формування засад соціокомунікаційного та культурологічного напряму розвитку українського суспільства в галузі бібліотекознавства, бібліографознавства, історії книжкової культури, джерелознавства, документознавства, архівознавства, біографістики, розвитку електронних інформаційних ресурсів та формування національного інформаційного простору, збереження, консервації і реставрації документів.

Сторінки