Вимоги до реферату

Реферат зі спеціальності подається разом з документами.

Реферат повинен являти собою самостійне дослідження і включати:

  1. обґрунтування вибору теми та її актуальність;
  2. аналіз літератури з обраної теми;
  3. виклад суті питання;
  4. теоретичне узагальнення і науково обґрунтовані висновки;
  5. список використаної літератури;
  6. текст реферату подається в роздрукованому вигляді (1 примірник)
    (Times New Roman, шрифт 14, поля 2,5х1,8, міжрядковий інтервал 1,5);
  7. обсяг реферату до 25 сторінок.

Приклад оформлення титульної сторінки реферату для складання вступного іспиту.

Приклад оформлення титульної сторінки реферату для складання кандидатського іспиту.

Контактна інформація

Корпус по просп. Голосіївський, 3,
к. 314, 315
+38 (044) 524-35-92
Інститут бібліотекознавства

Контактна інформація

Київ, 03039,
Голосіївський пр., 3
(044)524–8144
aspirantura@nbuv.gov.ua