Організація освітнього процесу

Положення

  Положення про приймальну комісію

  Положення про порядок обрання аспірантами дисциплін

  Порядок визначення академічної різниці

  Положення про атестацію аспірантів і докторантів

  Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти

  Положення про систему забезпечення якості освіти

  Положення про освітньо-наукову програму з підготовки докторів філософії

  Положення про педагогічну практику здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

  Положення про організацію освітнього процесу

  Положення про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій

  Положення про дистанційне навчання

  Нормативно-правові документи


Група забезпечення освітньо-наукової програми

  Група забезпечення


Навчальний процес

  Графік освітнього процесу 2023-2024 н.р.

  Графік освітнього процесу 2022-2023 н.р.

  Розклад занять аспірантів. 1 курс.  ІІ семестр 2023 н.р.

  Розклад занять аспірантів. 2 курс.  ІІ семестр 2023 н.р.

  Розклад занять аспірантів. 2 курс.  ІІІ семестр 2022/2023 н.р.

  Розклад занять аспірантів. 3 курс. V семестр 2022/2023 н.р.

  Освітньо-наукова програма "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа"

  Навчальний план

  Розклад занять аспірантів (І семестр 2022-2023 навчального року)

  Схема підготовки фахівців за освітньо-науковим рівнем "доктор філософії"

  Матеріально-технічне забезпечення для здійснення навчання за освітньо-науковою програмою


Рецензії

PDF icon  Рецензія Г. Боряка

PDF icon  Рецензія О. Збанацької

PDF icon  Рецензія О. Копієвської


Договори про співпрацю