Рада молодих учених

Рада молодих вчених (далі Рада) Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (далі НБУВ) є дорадчим органом при дирекції НБУВ, який ставить за мету всебічне сприяння молодих спеціалістів у науковій діяльності. Рада одержує повноваження від колективу молодих вчених, веде аналіз і готує рекомендації щодо планування та виконання завдань, що виникають у науково-дослідній діяльності або які ставить Вчена рада НБУВ перед молодими вченими.

Пріоритетні завдання Ради:

  • сприяти професійному зростанню наукової молоді НБУВ;
  • представляти інтереси молодих вчених перед дирекцією, Вченою радою та профкомом НБУВ;
  • проводити наукові конференції, круглі столи, семінари молодих вчених і спеціалістів;
  • організовувати та сприяти участі молоді НБУВ у різноманітних молодіжних конкурсах наукових робіт, у наукових конференціях, допомагати при поданнях на грантову підтримку молодим науковцям;
  • сприяти розв'язанню соціально-побутових умов життя молодих науковців;
  • здійснювати співробітництво з радами молодих вчених і спеціалістів НАН України або споріднених структур інших наукових установ України.

СКЛАД РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ НБУВ

Голова Ради       

Гарагуля Сергій Сергійович, в. о. зав. відділу наукового формування національних реферативних ресурсів Інституту інформаційних технологій, к. н. із соц. комунікацій, тел. 524-31-16

Заступник Голови       

Булгаков Юрій Володимирович, с. н. с. відділу археографії Інституту архівознавства, к. і. н., тел. 244-44-31

Секретар   

Пестрецова Ольга Олександрівна, м. н. с. аналітично-прогностичного відділу Національної юридичної бібліотеки, тел. 524-17-70

Члени Ради

Лук’янець Олексій Анастасович, н. с. відділу історії академічної науки Інституту архівознавства, к. і. н.

Дзира Олеся Іванівна, н. с. відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства, к. і. н.

Павленко Денис Вікторович, н. с. відділу організації та використання документального фонду Фонду Президентів України, к. юр. наук

Струнгар Валерія Валеріївна, зав. відділу політологічного аналізу Служби інформаційно-аналітичного забезпечення, к. н. із соц. комунікацій

Трохименко Олександра Олександрівна, м. н. с. відділу пошуку та обліку документів Фонду Президентів України, к. і. н.

Перенесієнко Ігор Петрович, м. н. с. відділу інформаційно-комунікаційних технологій Інституту інформаційних технологій, к. н. із соц. комунікацій