Рада молодих учених

Рада молодих вчених (далі Рада) Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (далі НБУВ) є дорадчим органом при дирекції НБУВ, який ставить за мету всебічне сприяння молодих спеціалістів у науковій діяльності. Рада одержує повноваження від колективу молодих вчених, веде аналіз і готує рекомендації щодо планування та виконання завдань, що виникають у науково-дослідній діяльності або які ставить Вчена рада НБУВ перед молодими вченими.

Пріоритетні завдання Ради:

  • сприяти професійному зростанню наукової молоді НБУВ;
  • представляти інтереси молодих вчених перед дирекцією, Вченою радою та профкомом НБУВ;
  • проводити наукові конференції, круглі столи, семінари молодих вчених і спеціалістів;
  • організовувати та сприяти участі молоді НБУВ у різноманітних молодіжних конкурсах наукових робіт, у наукових конференціях, допомагати при поданнях на грантову підтримку молодим науковцям;
  • сприяти розв'язанню соціально-побутових умов життя молодих науковців;
  • здійснювати співробітництво з радами молодих вчених і спеціалістів НАН України або споріднених структур інших наукових установ України.

СКЛАД РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ НБУВ

Голова Ради       

Мартинюк Олександр Миколайович, м. н. с. відділу наукової організації електронних інформаційних ресурсів Інституту інформаційних технологій, тел. 525-81-17

Заступник Голови       

Дзира Олеся Іванівна, зав. відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства, тел. 235-05-24

Секретар   

Земляна Олександра Володимирівна, провідн. перекладач

Члени Ради

Добрянська (Бургомістренко) Тетяна Андріївна, н. с. відділу кодикології та кодикографії Інституту рукопису

Вощенко Олена Іванівна, м. н. с. відділу інформаційно-комунікаційних технологій Інституту інформаційних технологій

Кукоба Лєна Іванівна, м. н. с. інформаційно-аналітичний відділ Фонду Президентів України