Рада молодих учених

Рада молодих учених (далі Рада) Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (далі НБУВ) є дорадчим органом при дирекції НБУВ, який ставить за мету всебічне сприяння молодих спеціалістів у науковій діяльності. Рада одержує повноваження від колективу молодих вчених, веде аналіз і готує рекомендації щодо планування та виконання завдань, що виникають у науково-дослідній діяльності або які ставить Вчена рада НБУВ перед молодими вченими.

Пріоритетні завдання Ради:

 • сприяти професійному зростанню наукової молоді НБУВ;
 • представляти інтереси молодих вчених перед дирекцією, Вченою радою та профкомом НБУВ;
 • проводити наукові конференції, круглі столи, семінари молодих учених і спеціалістів;
 • організовувати та сприяти участі молоді НБУВ у різноманітних молодіжних конкурсах наукових робіт, у наукових конференціях, допомагати при поданнях на грантову підтримку молодим науковцями;
 • сприяти розв'язанню соціально-побутових умов життя молодих науковців;
 • здійснювати співробітництво з радами молодих учених і спеціалістів НАН України або споріднених структур інших наукових установ України.
Склад Ради молодих учени

Голова Ради
Удовик Володимир Миколайович, директор Фонду Президентів України, канд. іст. наук., тел. 525 - 54 - 70
Заступник Голови
Сербін Олег Олегович, заввідділу систематизації НБУВ, канд. іст. наук., тел. 525 - 81 - 17
Секретар
Амонс Юлія Вацлавівна, м.н.с. відділу бібліотекознавства, тел. 524 - 23 - 14

Члени Ради:
 1. Галаган Людмила Миколаївна, завідуюча інформаційно-аналітичного відділу Фонду Президентів України, канд. політ. наук.
 2. Індиченко Ганна Володимирівна, зав. відділу історії академічної науки Інституту архівознавства, канд. іст. наук.
 3. Ісаєнко Олександр Олександрович, н.с. відділу бібліотекознавства.
 4. Половинчак Юлія Миколаївна, заввідділу НЮБ, канд. іст. наук.
 5. Бодак Ольга Петрівна, керівник Центру комплектування бібліотечно-інформаційних ресурсів, канд. іст. наук.
 6. Лось Валенттина Едуардівна, н.с. відділу джерелознавства Інституту рукопису, канд. іст. наук.
 7. Шипко Людмила Василівна, н.с. відділу археографії Інституту архівознавства, канд. іст. наук.
 8. Поліщук Роман Валентинович, м.н.с. Філії № 2.