Відділ музичних фондів

Спеціалізований музичний відділ у бібліотеці cтворено у 1928 р.,
завдяки ініціативі О. Т. Дзбанівського.

Напрями діяльності
музичний діяч

Дзбанівський
Олександр Тихонович
(1870-1938)

У галузі наукових досліджень - науково-дослідна робота з проблем музичної бібліографії та галузевого бібліотекознавства, музичного джерелознавства, національної музичної бібліографії.

У галузі науково-прикладної діяльності - забезпечення наукової організації, функціонування та використання музичного фонду НБУВ, введення музичних джерел в бібліографічний обіг (підготовка та видання наукових каталогів, ведення бібліографічних баз даних), створення резервних цифрових копій унікальних та рідкісних документів, популяризація музичної культури, в першу чергу української.

У галузі науково-методичної діяльності - розробка і підготовка методичних матеріалів з питань особливостей каталогізації та наукового бібліографічного опису нотних видань, впровадження інформаційних технологій у бібліотечно-бібліографічну діяльність музичних бібліотек.

Забезпечення інформаційного обслуговування користувачів НБУВ фондами Відділу та інформацією, що стосується широкого кола питань про музику і музичні джерела.

Здійснення міжнародних наукових і культурних зв'язків із бібліотеками, бібліотечними асоціаціями, науковими інституціями, видавництвами.

Результати діяльності
 • Серія наукових каталогів "З історії музичної спадщини України"
  Значна частина описаних нотних видань вводиться до наукового бібліографічного обігу вперше.

 • Підготовка та захист дисертацій

 • Впровадження інформаційних технологій у бібліотечно-бібліографічну діяльність музичних бібліотек

  • Адаптовано робоче місце та розроблено робочі листи з відповідним довідковим апаратом для каталогізатора нотних видань.

  • Закладено основи автоматизованої технології підготовки друкованих каталогів нотних видань на основі бібліографічних баз даних (сценарії сортування, формати стильового оформлення, автоматизована підготовка алфавітно-предметних покажчиків).

 • Створення музичних електронних інформаційних ресурсів

  • Розпочато роботу з створення електронного каталогу Відділу, що на сьогодні складається з окремих тематичних бібліографічних баз даних.

  • Започатковано каталогізацію та створення тематичного анотованого путівника музичних інформаційних ресурсів Інтернету, присвячених музичній культурі України та українській музиці у світі.

  • Закладено основи електронної колекції "Раритети Відділу формування музичного фонду НБУВ", що буде включати цифрові копії унікальних та старовинних нот, рідкісні портрети музикантів, автографи та ін., з метою забезпечення збереження пам'яток музичного мистецтва та надання інформації про них.

 • Забезпечення інформаційного обслуговування користувачів НБУВ

  • На початок 2008 р. фонд Відділу складає 232068 одиниць збереження.

  • Щорічно обслуговується 500 читачів (2000 відвідувань, 12000 замовлень), надаються довідки і професійні консультації.

 • Популяризація української музики та творчості українських музикантів

  • Підготовка та презентація виставок, присвячених видатним та ювілейним датам музичного життя України.

  • Періодичне проведення концертів "Музична вітальня" за участі постійних читачів.

 • Участь у діяльності міжнародних музичних організацій

  • У 2007 році вперше відділом було організовано самостійну секцію у рамках щорічної конференції НБУВ. Основною подією секції було проведення першого форуму музичних відділів національних бібліотек країн-учасниць Бібліотечної Асамблеї Євразії (БАЄ), у формі установчого засідання Комісії "Музично-бібліотечна співдружність".

  • Співробітництво з Міжнародною асоціацією музичних бібліотек (International Association Musical Libraries - IAML)

  • Участь у роботі міжнародного проекту "Міжнародний каталог музичних джерел" (Repertoire International des Sources Musicales - RISM)