Відділ міжбібліотечного абонемента

Відділ міжбібліотечного абонемента (далі – ВМБА) є прикладним структурним підрозділом Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі – НБУВ).

Діяльність відділу спрямована на задоволення інформаційних потреб користувачів НБУВ шляхом надання різних видів бібліотечних послуг та інформаційних продуктів.

Напрями діяльності:

  • Інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування віддалених користувачів оперативною інформацією, введеними в обіг документами або такими, що відсутні у фондах НБУВ, на основі міського, міжміського, міжнародного міжбібліотечних (далі – МБА, ММБА) абонементів та користувачів НБУВ (персональних абонентів-науковців);
  • Впровадження комп’ютерних технологій, забезпечення технічного супроводу процесів функціонування служби МБА із залученням сучасних засобів електронної доставки документів (далі – ЕДД) та формування баз даних (далі – БД) ВМБА у САБ ІРБІС;
  • Надання бібліотечних  послуг за допомогою засобів ЕДД.
  • Максимальне задоволення потреб користувачів НБУВ у різних видах інформації через забезпечення їм доступу до інформаційно-бібліотечних ресурсів  бібліотечних установ та інформаційних центрів України та інших країн;
  • Забезпечення оперативної доставки документів віддаленим користувачам (міжбібліотечні абоненти) з використанням традиційних та сучасних телекомунікаційних технологій.

Контактна інформація

Персональний абонемент та
міський МБА

10:00 - 19:00 (понеділок - п’ятниця)
10.00 - 17.45 (субота)
неділя: вихідний
+38(044) 524-2914
abon@nbuv.gov.ua
МБА, ММБА, ЕДД
9:00 - 18:00 (понеділок - п’ятниця)
сб, нд: вихідний
+38(044) 524-3398
mba@nbuv.gov.ua