Наукові видання НБУВ

Фахівці Інституту рукопису НБУВ презентували свій новий доробок – каталог архівної спадщини Андрія Білецького і Тетяни Чернишової

Авторський колектив фахівців Інституту рукопису НБУВ презентував плід свого багаторічного біографічного дослідження – науковий каталог архівної спадщини видатних українських філологів-елліністів Андрія Білецького і Тетяни Чернишової, що зберігається у фондах Інституту. У заході, який нещодавно відбувся у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського, взяли участь найближчі друзі, вчені-елліністи й учні талановитого подружжя, їх донька Марія Грекова, представники грецьких товариств міста Києва, а також студенти й викладачі столичних вишів.

Схвалено до друку рукописи видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

На засіданні Вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, що відбулося 17 вересня цього року,  схвалено до друку ряд рукописів, що репрезентують результати наукових досліджень фахівців бібліотеки

Яценко О. М., Любовець Н. І. Українські персональні бібліографічні покажчики (1856–2013)

Дослідженно процеси виникнення, становлення, розвитку та сучасного стану українських персональних бібліографічних покажчиків; розроблено періодизацію поступу цього виду бібліографії в Україні та окреслено її хронологічні межі; встановлено, які форми персональної бібліографії активізувалися в той чи інший період та який внесок здійснили окремі організації і фахівці у її розвиток; подано аналіз термінологічних проблем в ділянці біобібліографії; зроблено спробу класифікації персональних бібліографіч­них покажчиків; визначено причини стрімких темпів розвитку в сучасній Україні процесів їх підготовки та видання.

Горовий В. М. Національні інформаційні процеси в умовах глобалізації : монографія (2015)

Вийшла друком монографія заступника генерального директора з наукової роботи НБУВ, керівника Центру досліджень соціальних комунікацій НБУВ, д-ра іст. наук, професора Валерія Горового «Національні інформаційні процеси в умовах глобалізації», в якій розглянуто основні тенденції еволюції вітчизняного інформаційного простору в контексті відчутнішого прояву загальних закономірностей розвитку інформаційного суспільства.

Схвалено до друку рукописи наукових праць Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

На засіданні вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського 7 липня 2015 року схвалено до друку ряд рукописів, що репрезентують результати наукових досліджень фахівців бібліотеки. 

Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку : тези доповідей Міжнар. наук. конф. до Дня слов'янської писемності і культури (Київ, 21 травня 2015 р.)

Опубліковано збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції "Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку" до Дня слов'янської писемності і культури (Київ, 21 травня 2015 р.).

Інформує обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Відділ комплексного формування бібліотечних фондів Центру формування бібліотечно-інформаційних ресурсів спільно з відділом обмінно-резервних фондів НБУВ з метою залучення широкого кола партнерів для взаємовигідного обміну документами продовжує випуск науково-інформаційного бібліографічного покажчика «Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського».

Схвалено до друку рукописи наукових праць Національної бібліотеки України імен В.І. Вернадського

15 травня 2015 року на засіданні Вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського схвалено до друку рукописи, що репрезентують результати наукових досліджень фахівців бібліотеки.

Книгу про золотий вік української гравюри презентовано в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського

14 травня цього року Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського та Видавничий дім «Академперіодика» презентували науковий каталог «Мідні гравірувальні дошки українських друкарень XVII–XIX ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського».

Схвалено до друку збірник «Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку»

На засіданні Вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського схвалено до друку збірник тез доповідей міжнародної наукової конференції «Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку», яка відбудеться 21 травня 2015 р. в рамках Всеукраїнського фестивалю науки та на відзначення  Дня слов’янської писемності і культури.

Сторінки