Дари НБУВ

Сергійчук Володимир Іванович

Володимир Іванович Сергійчук, історик, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік Академії наук вищої школи України, подарував НБУВ 18 сучасних наукових видань: монографій, матеріалів конференцій тощо. http://serhijchuk.unicyb.kiev.ua/

Ковальчук Галина Іванівна

Галина Іванівна Ковальчук, завідувач відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ, доктор історичних наук, професор, подарувала відділу декілька видань: 1. Баренбаум И. Е. История зарубежной книги: учеб. пособие / И. Е. Баренбаум ; Ленингр. гос. ин-т культуры им. Н. К. Крупской. - Ленинград, 1972. - Вып. 1: Франция. - 60 с. 2. Вспомогательные исторические дисциплины - источниковедение - методология истории в системе гуманитарного знания : материалы XX междунар. науч. конф. (Москва, 31 января - 2 февраля 2008 г.) : в 2 ч. / редкол.: М. Ф. Румянцева (отв. ред.) и др. ; Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ист.-арх. ин-т, Каф. источниковедения и вспомогат. ист. дисциплин. - М. : РГГУ, 2008. - Ч. 2. - 739 с.

Мудрий Микола Миколайович

Микола Миколайович Мудрий, народний художник України, член Національної спілки художників України, подарував НБУВ 13 власних видань, а також 4 картини власного авторства.

Лабинцев Юрій Андрійович

Юрій Андрійович Лабинцев, культуролог, славіст, доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту слов'янознавства Російської академії наук, професор, академік Державної академії слов'янської культури РФ, подарував відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ свою працю: Лабынцев Ю. Москвич Иван Белоусов - крупнейший популяризатор творчества Тараса Шевченко / Ю. Лабынцев, Л. Щавинская. - М., 2014. - 84 с.

Мошковська Олена Анатоліївна

Олена Анатоліївна Мошковська, кандидат економічних наук, доцент Київського національного торговельно-економічного університету, подарувала НБУВ 13 видань, присвячених дослідженню світових воєн, довідники з медицини, а також 17 періодичних видань.

Ромащенко Віль Миколайович

У рамках презентації, яка відбулася в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського 23 квітня 2014 р., Віль Миколайович Ромащенко, віце-президент Європейського Форуму Миру (Українська секція), кандидат історичних наук, професор, передав НБУВ книгу-пам’ятник «Альбом партизанської слави українського народу у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.». Це книжкове видання побачило світ у видавництві ГО «Об’єднання «Всесвіт» у 2012 р. за програмою «Українська книга» на замовлення Державного комітету телебачення та радіомовлення України. Видання містить значну добірку архівних фото та інформаційних матеріалів стосовно партизанського руху на теренах України під час Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр., що були надані державними архівними установами України та Комісією у справах колишніх партизан при Верховній Раді України. Соколенко О. Г. Альбом партизанської слави українського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. / Олександр Герольдович Соколенко. - К. : Видавництво ГО "Об'єднання Всесвіт", 2012. - 1430 с.

Козлов Дмитро Володимирович

Дмитро Володимирович Козлов, співробітник видавництва Європейського університету в Санкт-Петербурзі (РФ), передав до НБУВ 14 сучасних видань свого видавництва.

Астраханцев Веніамін Анатолійович

Веніамін Анатолійович Астраханцев, директор ТОВ "Лингвистика" (м. Москва, РФ), подарував НБУВ 15 сучасних російських видань.

Півторак Григорій Петрович

Григорій Петрович Півторак, український мовознавець, доктор філологічних наук, професор, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки, передав до НБУВ понад 100 видань з особистої бібліотеки. Видання присвячені дослідженню філологічних та музикознавчих проблем, історії та діалектології східнослов'янських мов, проблемам виникнення писемності у східних слов'ян і українсько-білоруських мовних зв'язків, історії білоруської мови.

Колоскова Нінель Миколаївна

Нінель Миколаївна Колоскова, історик, поет, дослідниця творчості Тараса Шевченка, подарувала НБУВ власну працю, яка містить цікавий матеріал про життя і творчість Т. Г. Шевченка: Колоскова Н. М. Скарби української душі / Нінель Колоскова. - К. : Друкарський двір Олега Федорова, 2013. - 88 с.

Сторінки

Щорічні надходження