Відділ організації та обслуговування основним фондом

Відділ створено в 1918 році

кафедра видачі літературиВідділ організаціі та обслуговування основним фондом здійснює комплекс робіт із питань обліку, зберігання та забезпечення фізичного збереження інформаційних ресурсів фонду основного зберігання (далі - ФОЗ)  Бібліотеки відповідно до визначених йому функцій бібліотечно-інформаційної роботи. Відділ також здійснює дослідження прикладних аспектів задоволення замовлень користувачів на документи з ФОЗ та впроваджує їхні позитивні результати в практичну діяльність.


Основні завдання
 • Формування‚ комплектування й організація документів у фонді основного зберігання й забезпечення їх використання.
 • Оперативне і якісне бібліотечно-інформаційне обслуговування всіх категорій користувачів НБУВ документами з фонду основного зберігання.
 • Забезпечення збереження документів з фонду основного зберігання у процесі їх зберігання.
 • Координація прикладних фондознавчих питань між структурними підрозділами НБУВ; надання методичної допомоги бібліотекам мережі НАН України щодо організації фондів та бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів.

Напрями діяльності

У галузі наукових досліджень:

 • дослідження структури, процесів формування, оптимізації складу фондів;
 • розробка організаційно-технологічних аспектів удосконалення процесів бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів документами з ФОЗ;
 • робота з питань удосконалення системи обслуговування користувачів шляхом впровадження новітніх інформаційних технологій;
 • узагальнення результатів досліджень за профілем діяльності відділу, розробка рекомендацій щодо їх впровадження в практику роботи відділу.

У галузі прикладної діяльності:

 • обґрунтована організація та облік документів, які надходять до ФОЗ та інших структурниз підрозділів Бібліотеки;
 • формування довідково-пошукового апарату шляхом відображення інформації про документи в топографічному каталозі Відділу;
 • виявлення лакун документів у фонді та вирішення питань щодо можливості їхнього доукомплектування;
 • перегляд фонду "de vizu", дослідження та оцінка його фізичного стану;
 • виконання замовлень користувачів на документи з ФОЗ та контроль за своєчасним поверненням їх на місця постійного зберігання;
 • систематичний моніторінг незадоволених замовлень користувачів на документи з ФОЗ;
 • проведення санітарно-гігієнічних заходів у приміщеннях книгосховища та документів, які в них зберігаються.
Бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування читачів

кафедра видачі літератури

 • Приймання замовлень встановленого зразку на документи з фонду основного зберігання від користувачів, консультантів, відділів та філій НБУВ.
 • Перевірка наявності екземплярів документів у підсобних фондах читальних залів.
 • Диспетчерський контроль за виконанням технологічної інструкції “Шлях замовлень документів користувачами в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського”.
 • Забезпечення обслуговування читачів документами з відділу організації основних фондів.
 • Організація та виконання комплексу заходів по забезпеченню збереження документів у процесі обслуговування користувачів.

Інформаційно-консультативне обслуговування читачів

 • Проведення консультативної роботи з читачами щодо замовлення та отримання документів з фонду основного зберігання.
 • Виконання усних бібліотечних довідок.
 • Продовження терміну користування документами.

Приймання замовлень

 • Приймання замовлень від користувачів здійснюється співробітниками на АРМі "Приймання замовлень".
 • Для отримання літератури з основного фонду зберігання заповнюється бланк замовлення встановленого зразка кульковою або чорнильною ручкою.
 • Кількість прийнятих замовлень від одного користувача щогодини не повинна перевищувати 7 замовлень, із них - два річних комплекти журналів, з розрахунку 12 номерів на одне замовлення.

Правила оформлення замовлень: на замовленні, що заповнюється користувачем, обов'язково вказується: № читацького квитка, дата, шифри зберігання документа у НБУВ, автор, назва, рік і місце видання, чітко прописується прізвище користувача.
Для замовлення періодичних видань слід додатково вказати том, №, випуск та серію журналу.

центральна кафедра приймання замовленьЗразок оформлення замовлень на книги
Зразок оформлення замовлень на періодичне видання

У суботу та неділю книгосховище не працює.


Завідувач відділу організації та обслуговування основним фондом Олена Починок.