Відділ комплектування бібліотечних фондів

Завдання
 • Відділ комплектування бібліотечних фондів (ВКБФ) є бібліотечним структурним підрозділом НБУВ. Основна діяльність Відділу спрямована на формування національного універсального зібрання вітчизняних і зарубіжних документів на різних видах носіїв інформації.

Діяльність
 • забезпечення максимальної повноти комплектування основних та спеціалізованих фондів НБУВ новими і ретроспективними друкованими вітчизняними та іноземними виданнями з використанням різних джерел надходження документів;
 • контроль за надходженням обов’язкового примірника видань України як основного джерела комплектування фондів НБУВ;
 • опрацювання дарів і колекцій;
 • здійснення документообміну з вітчизняними бібліотеками та науковими установами;
 • формування поточного обмінного фонду НБУВ для документообміну та розповсюдження літератури серед бібліотек та інших установ з науковою, інформаційною, благодійною та культурно-просвітницькою метою;
 • опрацювання документів на основі електронної технології у САБ “ІРБІС-64” згідно з технологічною інструкцією;
 • бібліотечний облік (індивідуальний та сумарний) нових надходжень документів до основних та спеціалізованих фондів;
 • складання статистичних звітів про обсяг, склад та рух бібліотечного фонду НБУВ.

Структура
 • Сектор національного бібліотечного ресурсу
 • Сектор статистичного аналізу бібліотечних інформаційних ресурсів

Завідувач відділу комплектування бібліотечних фондів Лариса Пестрецова.

+38 (044) 524-49-93

 

Контактна інформація

Обов'язковий примірник
+38 (044) 524-81-40
2-26 (внутрішній)
Вітчизняний документообіг
+38 (044) 524-49-93
+38 (044) 524-81-40
2-26 (внутрішній)
Приймання та опрацювання дарів
+38 (044) 524-45-97
3-74 (внутрішній, к. 221)
Облік бібліотечно-інформаційних ресурсів
+38 (044) 524-81-40
2-26 (внутрішній)
Експедиція
+38 (044) 524-81-40
2-79 (внутрішній, к. 115)