Відділ комплексного формування бібліотечних фондів

Загальні положення

Відділ комплексного формування бібліотечних фондів (далі – ВКФБФ) є науково-прикладним структурним підрозділом Центру формування бібліотечно-інформаційних ресурсів (ЦФБІР). Основна діяльність Відділу спрямована на формування національного універсального зібрання вітчизняних і зарубіжних документів на різних видах носіїв інформації.

Основні завдання і функції

 • науково-дослідна та науково-організаційна діяльність у галузі методики та технології формування і обліку бібліотечних фондів НБУВ та бібліотек НДУ НАН України;
 • комплектування основних та спеціалізованих фондів НБУВ новими і ретроспективними виданнями України та новими зарубіжними виданнями з урахуванням їхньої наукової, культурної та художньої цінності;
 • централізоване комплектування фондів бібліотек НДУ НАН України зарубіжними виданнями;
 • надання методичної допомоги бібліотекам НДУ НАН України з питань формування та обліку бібліотечних фондів;
 • здійснення вітчизняного та міжнародного документообміну;
 • статистичний аналіз бібліотечно-інформаційних ресурсів НБУВ.

Напрями діяльності:

 • Науково-дослідна, науково-методична та науково-організаційна робота:
 • комплекс наукових досліджень, спрямованих на вивчення особливостей та проблем формування бібліотечних фондів;
 • вивчення основних тенденцій розвитку книжкового та інформаційного ринку України та зарубіжних країн;
 • аналіз документно-інформаційного потоку України та зарубіжних країн;
 •  аналіз надходження обов’язкового примірника документів України як основного джерела комплектування фондів НБУВ;
 • аналіз нових напрямів фундаментальних досліджень НДУ НАН України для визначення критеріїв відбору відповідної тематики зарубіжних періодичних видань;
 • укладання інформаційних бібліографічних покажчиків обмінного фонду для  взаємовигідного обміну з партнерами НБУВ бібліотечно-інформаційними ресурсами.

Формування бібліотечних ресурсів:

 • забезпечення максимальної повноти комплектування основних та спеціалізованих фондів НБУВ новими і ретроспективними виданнями України та зарубіжними виданнями з урахуванням їхньої наукової, культурної та художньої цінності;
 • контроль за надходженням обов’язкових примірників всіх видів документів України;
 • забезпечення максимальної повноти комплектування архівного фонду друку України;
 • формування поточного обмінного фонду НБУВ з метою документообміну та розповсюдження літератури серед бібліотек та інших установ з науковою, інформаційною, благодійною та культурно-просвітницькою метою.

 Статистичний аналіз бібліотечно-інформаційних ресурсів:

 • бібліотечний облік надходжень документів до фондів НБУВ;
 • відстеження динаміки руху бібліотечних фондів НБУВ;
 • складання статистичних звітів про обсяг, склад та рух бібліотечного фонду НБУВ.

Контактна інформація

м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 3

    Телефони:

 • керівник відділу: (044) 524-49-93, 3-26;
 • обов’язковий примірник видань України, вітчизняний документообмін, облік – (044) 524-81-40, 2-26;
 • дари, міжнародний документообмін  – (044) 524-45-97, 3-74;
 • централізоване комплектування фондів бібліотек НДУ НАН України, митне оформлення документів – (044) 524-81-39, 2-71.

 Структура відділу

 • сектор національного бібліотечного ресурсу;
 • сектор іноземних бібліотечних ресурсів;
 • сектор статистичного аналізу бібліотечно-інформаційних ресурсів.
   

Контактна інформація

Голосіївський пр., 3
керівник відділу:
(044) 524-49-93,
3-26 (внутрішній);
обов’язковий примірник видань України, вітчизняний документообмін, облік:
(044) 524-81-40,
2-26 (внутрішній);
дари, міжнародний документообмін:
(044) 524-45-97,
3-74 (внутрішній);
централізоване комплектування фондів бібліотек НДУ НАН України, митне оформлення документів:
(044) 524-81-39,
2-71 (внутрішній).