Відділ комплексного опрацювання документів

Відділ створено у 2016 році


Загальні положення

каталогиДіяльність відділу комплексного опрацювання документів полягає у здійсненні комплексу робіт з аналітико-синтетичного опрацювання документів, що проходять централізований шлях опрацювання, наповнення електронного каталогу, а також вирішує завдання, спрямовані на вдосконалення правил і методики з каталогізації та систематизації; проводить дослідження з питань методики та технології комплексного опрацювання документів і сприяє впровадженню отриманих результатів у практику роботи НБУВ і наукових бібліотек України.


Основні завдання
 • Cистематизація і каталогізація документів, що  надходять до фонду Бібліотеки та переопрацювання (ретроспекція) існуючого фонду НБУВ.
 • Організація і ведення електронного каталогу НБУВ.
 • Забезпечення найповнішого, наукового і оперативного бібліографічного розкриття в електронному каталозі змісту фондів Бібліотеки та оперативного відображення нових надходжень документів.
 • Вдосконалення процесу каталогізації, систематизації та пошукових можливостей електронного каталогу.
 • Науково-дослідна і науково-методична робота з питань методики та технології аналітико-синтетичного опрацювання документів, удосконалення Універсальної десяткової класифікації (УДК) та Рубрикатора НБУВ.
 • Методична допомога підрозділам НБУВ, бібліотекам НДУ НАН України, іншим системам і відомствам з питань каталогізації та систематизації документів, використання алфавітних та систематичних каталогів.
 • Координація роботи відділів-фондоутримувачів НБУВ з питань каталогізації та систематизації.

Функції

У напрямку систематизації та каталогізації документів:

 •  індексування документів;
 •  складання бібліографічних записів документів, які проходять централізований шлях опрацювання і введення їх до електронного каталогу Бібліотеки;
 •  редагування рубрик, індексів та бібліографічних записів.

У галузі науково-дослідної та методичної роботи:

 • проведення наукових досліджень з оптимізації інформаційного забезпечення наукового опрацювання документів, аналіз шляхів розвитку методики каталогізування, бібліотечної технології наукової каталогізації та ретрокаталогізації документів;
 • удосконалення робочих таблиць класифікації НБУВ (Рубрикатора НБУВ);
 • приведення у взаємну відповідність індексів Рубрикатора НБУВ та індексів УДК;
 • удосконалення методики систематизації, каталогізації і розробляння інструктивно-методичних документів, що регламентують ці напрями діяльності;
 •  узагальнення результатів наукових досліджень за профілем діяльності Відділу, розробляння рекомендацій щодо їх впровадження в практику роботи НБУВ;
 • вивчення, узагальнення й поширення досвіду роботи вітчизняних і зарубіжних бібліотек відповідно до профілю діяльності Відділу;
 •  обмін досвідом, участь у наукових конференціях, семінарах, підготовка фахових наукових публікацій;
 • підготовка довідок, аналітичних матеріалів за профілем роботи Відділу;
 • здійснення науково-інформаційних заходів щодо підвищення фахового рівня співробітників Відділу;
 •  надання методичної допомоги підрозділам НБУВ,  бібліотекам мережі НДУ НАН України та науковим бібліотекам України з питань  каталогізації  документів, редагування та використання  алфавітних, систематичних, електронних  каталогів.

У напрямку забезпечення повного, оперативного  бібліографічного розкриття фондів Бібліотеки

 • наповнення інформативним масивом електронного каталогу Бібліотеки;
 • створення та редагування баз даних електронного каталогу НБУВ;
 • редагування систематичних та традиційних алфавітних та каталогів.

Структура відділу
 • Сектор систематизації документів
 • Сектор каталогізації книг
 • Сектор каталогізації періодичних та продовжуваних видань

Завідувач відділу комплексного опрацювання документів
Павло Шекера.

+38 (044) 524-44-53

 

Контактна інформація

Корпус по просп. Голосіївський, 3,
к. 216, 217, 219
+38 (044) 524-44-53
3-82 (внутрішній)
Сектор систематизації документів
2-65 (внутрішній, к. 219)
Сектор каталогізації книг
3-82 (внутрішній, к. 216)
Сектор каталогізації періодичних та продовжуваних видань
3-82 (внутрішній, к. 217)