Дари НБУВ

Мицик Юрій Андрійович

Юрій Андрійович Мицик, відомий історик, доктор історичних наук, професор, протоієрей УПЦ Київського Патріархату, подарував відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ декілька польських видань: 1. Kochanowski J. Dzieła wszystkie: Psalterz Dawidow. Czesc 5. - Wroclaw, 1991. - 379 s. 2. Kochanowski J. Pieśni. - Wroclaw, 1991. - 850 s.

Мойсієнко Віктор Михайлович

Віктор Михайлович Мойсієнко, доктор філологічних наук, професор Житомирського державного університету імені Івана Франка, подарував відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ свою працю: Луцька замкова книга 1560-1561 рр. / Підготували В. М. Мойсієнко, В. В. Поліщук. — Луцьк, 2013. - 733 с. У повному обсязі публікується одна із перших повністю збережених актових книг – Луцька замкова книга за грудень 1560 та весь 1561 рік, яка нараховує 383 записи судових і нотаріальних справ, – фундаментальне історичне джерело з історії Волині, яка перебувала у складі Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського. Це перша сформована книга за врядування князя Богуша Федоровича Корецького на посаді луцького старости. Замкова книга є продуктом повноважень і справочинства судово-адміністративної установи (замкового уряду) у столиці Волинської землі. Матеріали справ відображають соціальну структуру та динаміку розвитку станового суспільства на Волині напередодні Люблінської унії 1569 р. – князів, панів, шляхти, бояр, слуг, селян. Відображені господарські, майнові та конфліктні відносини між шляхетськими маєтками, посадовими особами (урядниками), луцькими міщанами, купцями. Вичерпно представлена сфера судочинства. Текст пам’ятки є унікальним джерелом вивчення староукраїнської писемно-літературної мови в її північноукраїнському варіанті. Багато мовних та історичних фактів засвідчено вперше. Транслітерований текст супроводжує історичне, лінгвістично-палеографічне дослідження, покажчики слів і словоформ, іменний та географічний.

Перевозний Олексій Владиславович

Олексій Владиславович Перевозний, кандидат педагогічних наук, доцент Білоруського державного педагогічного університету ім. Максима Танка, подарував НБУВ свою працю: 1. Перевозный А. В. Дидактические основы дифференциации школьного образования / А. В. Перевозный. - Минск: ИВЦ Минфина, 2013. - 192 с.

Тимів Іван Миколайович

Іван Миколайович Тимів, завідувач Етнографічного музею Калущини, член Наніональної спілки краєзнавців України, подарував відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ власну монографію: 1. Тимів І. М. Пам'ятка українського книгодрукування XVII ст. з Етнографічного музею Калущини.- Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2013.- 64 с.

Український науковий інститут Гарвардського університету

Український науковий інститут Гарвардського університету (Harvard Ukrainian Research Institute) передав у дар НБУВ декілька видань Інституту: 1. Harvard Ukrainian Studies: Vol. 26-29, 31. - Cambridge, 2002-2010; 2. Poltava 1709: the battle and the myth / Edited by Serhii Plokhy; Harvard Ukrainian Research Institute. – Cambridge, 2012. – 703 p. – (Harvard papers in Ukrainian studies).

Пашкова Валентина Степанівна

Валентина Степанівна Пашкова, доцент, доктор історичних наук, віце-президент Української бібліотечної асоціації, заслужений працівник культури України, подарувала НБУВ декілька книг: 1. Meinander H. A History of Finland. - London, 2011. - 227 p. 2. Hungary in Maps. - Budapest, 2009. - 211 p. 3. Classy Finnish Restaurants. - Helsinki, 2010. - 228 p.

Янукович Віктор Федорович

Президент України Віктор Федорович Янукович передав до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського нове англомовне видання "Кобзаря" Т. Г. Шевченка з дарчим написом автора перекладу, американського поета, перекладача, журналіста та експерта з українознавства Петра Фединського: 1. Shevchenko T. The complete Kobzar : the poetry of Taras Shevchenko / transl. from the Ukr. by P. Fedynsky. - London : Glagoslav Publ., 2013. - XXIII, 492 p. : ill. http://books.glagoslav.com/kobzar/index.html

Пащенко Євген

Євген Пащенко, доктор наук, професор, завідувач кафедри української мови та літератури філософського факультету Загребського університету, передав у дар НБУВ декілька хорватських видань: 1. Zakarpats’ka Ukrajina: povijest – tradicija – identitet. - Zagreb, 2013. - 420 s. 2. Hrvatska ševčenkiana. - Zagreb : [Hrvatsko-ukrajinsko društvo], 2011. - 211 s. 3. Барщевський І. Мої зустрічі з отцем Дмитром Стефанюком. - Сібінь, 2013. - 83 s.

Гарзаніті М. (Garzaniti Marcello)

Garzaniti Marcello
Марчело Гарзаніті, професор, Голова італійського комітету славістів, подарував Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського свою працю «Die altslavische Version der Evangelien : Forschungsgeschichte und zeitgenössische Forschung». Цінний дарунок буде зберігатися у фондах Інституту рукопису НБУВ (Корпус № 2, вул. Володимирська, 62). Книга є ґрунтовним історіографічним дослідженням рукописної традиції слов’янського Євангелія Х–ХVI ст. Охоплено 2257 рукописних джерел, подано ілюстративний матеріал та бібліографію щодо слов’янського перекладу Євангелія та його рукописної традиції. Видання буде дуже корисним для роботи користувачів над давніми рукописними Євангельськими текстами, що зберігаються в Інституті рукопису. Garzaniti Marcello. Die altslavische Version der Evangelien : Forschungsgeschichte und zeitgenössische Forschung / von Marcello Garzaniti/ - Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau, 2001. – 795 s. Інформацію підготовлено Інститутом рукопису НБУВ

Литвиненко Анатолій Михайлович

Анатолій Михайлович Литвиненко, кандидат технічних наук, доцент кафедри "Безпеки життєдіяльності" Національного університету харчових технологій, подарував НБУВ фотокопію рідкісного видання 1941 р.: 1. Белов А. И. Акустические измерения / А.И. Белов. - Л. : Изд-е военной электротехнич. Академии красной армии им. С. М. Буденного, 1941. - 269 с.

Сторінки

Щорічні надходження