Дари НБУВ

Колоскова Нінель Миколаївна

Нінель Миколаївна Колоскова, історик, поет, дослідниця творчості Тараса Шевченка, подарувала НБУВ власну працю, яка містить цікавий матеріал про життя і творчість Т. Г. Шевченка: Колоскова Н. М. Скарби української душі / Нінель Колоскова. - К. : Друкарський двір Олега Федорова, 2013. - 88 с.

Стеценко Катерина Олександрівна

Катерина Олександрівна Стеценко, заступник директора з наукової роботи Інституту світової літератури ім. О. М. Горького Російської академії наук, подарувала НБУВ видання: 1. История литературы США : Т. 6, кн. 1: Литература между двумя мировыми войнами / отв. ред. Е. А. Стеценко ; Рос. акад. наук, И-т мировой лит-ры им. А. М. Горького. - М. : ИМЛИ РАН, 2013. - 856 с. 2. История литературы США : Т. 6, кн. 2: Литература между двумя мировыми войнами / отв. ред. Е. А. Стеценко ; Рос. акад. наук, И-т мировой лит-ры им. А. М. Горького. - М. : ИМЛИ РАН, 2013. - 967 с. В шестом томе издания прослеживаются особенности развития американской литературы в период между двумя мировыми войнами. Эта эпоха была отмечена социальным и интеллектуальным подъемом и напря­женными творческими исканиями. В 20-30-е годы завершилось становление национальной литературы: достигли литературной зрелости все регионы стра­ны, утвердились все роды литературы, вышли на высокий уровень этнические культуры. В центре исследования находится творчество таких крупных писателей, как У. Фолкнер, Э. Хемингуэй, Т. Драйзер, Г. Стайн, Ф.С. Фицджеральд, Дж. Дос Пассос, Дж. Стейнбек, Т.С. Элиот, Э. Паунд, Ю. О'Нил.

Козак Сергій Борисович

Сергій Борисович Козак, літературознавець, публіцист, головний редактор газети "Літературна Україна", член Національної спілки письменників України, подарував НБУВ 2 прим. видання: Українська еміграція: сторінками газети "Українські вісті" : Зб. 2. / Упоряд. Сергій Козак. - К. : Літ. Україна, 2014. - 472 с. До книги увійшли матеріали, надруковані в еміграційній газеті "Українські вісті". Це другий збірник матеріалів цього унікального друкованого видання, яке виходило за кордоном у 1945—2000 роках і висвітлювало головні події суспільно-політичного, економічного та культурного життя української еміграції. Публікації, зібрані під цією обкладинкою, охоплюючи період майже у три десятиліття (1950-ті — 1970-ті роки), розповідають про перебування українців у різних країнах світу після Другої світової війни і становлять своєрідний літопис цієї важливої сторінки в історії українства.

Мицик Юрій Андрійович

Юрій Андрійович Мицик, відомий історик, доктор історичних наук, професор, протоієрей УПЦ Київського Патріархату, подарував відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ видання: Мицик Ю. А. Петро Могила / Ю. А. Мицик, В. М. Нічик, З. І. Хижняк; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Укр. Православ. Церква Київ. Патріархату, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." . - К., 2014. - 399 c. На підставі дослідження опублікованих і архівних джерел висвітлено життєвий шлях св. Петра Могили - одного з найвидатніших церковних, культурних і політичних діячів України XVII ст. Проаналізовано найважливіші риси його світогляду. Увагу приділено особливостям мовної концепції та освітньої реформи Петра Могили. Висвітлено його роль у боротьбі за зміцнення православної церкви.

Ласкажевська Ханна (Hanna Łaskarzewska)

Ханна Ласкажевська (Hanna Łaskarzewska), завідувачка Лабораторії документування історичних книжкових фондів Національної бібліотеки Польщі (Biblioteka Narodowa w Warszawie), магістр, подарувала відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ сучасне польське видання: Kustosze księgozbiorów polskich za granicą / red. H. Łaskarzewska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2013. - 276 p.

Мошковська Олена Анатоліївна

Олена Анатоліївна Мошковська, кандидат економічних наук, доцент Київського національного торговельно-економічного університету, подарувала НБУВ 34 сучасні видання, присвячені дослідженню історії авіації Другої світової війни, українську краєзнавчу літературу, а також періодичні та продовжувані видання.

Разумов Анатолій Якович

Анатолій Якович Разумов, старший науковий співробітник, керівник Центру "Возвращенные имена" при Російській національній бібліотеці (м. Санкт-Петербург, РФ), подарував НБУВ декілька видань, присвячених пам'яті жертв політичних репресій у СРСР: 1. Ленинградский мартиролог. Т. 12: 1937-1938 /Ред. А. Я. Разумов. - СПб. : Изд. "Рос. нац. б-ка", 2012. - 800 с. 2. Левашовское мемориальное кладбище : 4-е изд., перераб. и доп. / Текст и сост. А. Я. Разумов; Центр "Возвращенные имена" при Рос. нац. б-ке. - СПб. : Изд. "Рос. нац. б-ка", 2012. - 45 с. (5 прим. видання рос., англ., нім., франц. та фін. мовами). http://zh-repr.narod.ru/index/0-7

Мельник Віктор Іванович

Віктор Іванович Мельник, поет, прозаїк, перекладач, літературний критик, член Національної спілки письменників України та Асоціації українських письменників, подарував НБУВ збірку власної поезії у перекладі болгарською мовою: Мелник В. Ескизи върху водата : поезия / Виктор Мелник. - Варна : Славянська литературна и артистична академия, 2013. - 96 с. : портр.

Мицик Юрій Андрійович

Юрій Андрійович Мицик, відомий історик, доктор історичних наук, професор, протоієрей УПЦ Київського Патріархату, подарував відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ видання: Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр. Т. 2: 1650–1651 рр. / Упор. Ю. Мицик. – К., 2013. – 704 с.

Гінзбург Зоя Давидівна

Зоя Давидівна Гінзбург, вдова художника Бориса Наумовича Гінзбурга, подарувала НБУВ 96 прим. ілюстрованого альбому Н. Белічко "Борис Гинзбург. Короткой жизни яркий след. 1933-1963". У виданні, яке присвячене життю і творчості київського графіка Бориса Наумовича Гінзбурга, вперше зібрано всю творчу спадщину художника. Беличко Н. Ю. Борис Гинзбург. Короткой жизни яркий след. 1933-1963 / Наталия Беличко. - К., 2013. - 248 с., илл.

Сторінки

Щорічні надходження

 

Контактна інформація

  • Відділ комплексного формування бібліотечних фондів
  • Група дарів та колекцій
  • +38 (044) 524-45-97