Читальний зал Інституту архівознавства

читальний залЧитальний зал Інституту архівознавства НБУВ забезпечує оперативне інформаційне обслуговування користувачів унікальними за змістом і науковим та культурним значенням документами особових архівних фондів видатних вчених України та науково-дослідною і науково-організаційною документацією низки установ НАН України.

До послуг користувачів підручний фонд науково-довідкової бібліотеки, який налічує понад 1500 примірників книг, підручників, брошур, періодичних видань і акумулює літературу теоретичного та нормативно-методичного характеру з архівознавства і документознавства; видання, присвячені історії НАН України та її установ і видатним вченим.

Інформацію про фонди читачі отримують через систему науково-довідкового апарату в картковому та друкованому вигляді:

  • Видатні вчені Національної академії наук України. Особові архівні та рукописні фонди академіків та членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918–1998) : Путівник. – К., 1998. – 307 с.
  • Фондова картотека
  • Описи справ фондів
  • Іменний каталог
  • Іменний міжфондовий покажчик "Листування в особових фондах ІА НБУВ"
  • Фондова картотека

За документами фондів надаються тематичні, бібліографічні довідки та консультації, а також архівні довідки соціально-правового характеру (щодо трудового стажу, заробітної плати тощо) за документами фондів ліквідованих установ НАН України.

Читальний зал Інституту архівознавства НБУВ знаходиться у корпусі НБУВ по вул. Володимирська, № 62, 4-й поверх, кімната 416; надання архівних довідок – 1-й поверх, кімната № 104.
 

Режим роботи читального залу

9.15 - 18.00

(понеділок - п'ятниця)

Кожен останній робочий день місяця - санітарний.

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62,
4-й поверх, к. 416;
надання архівних довідок - 1-й поверх, к. № 104.