Сектор картографічних видань

Заснований 1919 року
українським істориком, картографом і бібліографом, членом Тимчасового Комітету з організації Національної Бібліотеки Української держави у м. Києві
Веніаміном Олександровичем Кордтом
Сектор входить до складу
відділу комплексного бібліотечного обслуговування

Завдання
 • Оперативне бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів документами підсобного фонду картографічних видань.
 • Формування картографічного та спеціалізованого підсобного книжкового фонду відповідно до профілю комплектування.
 • Організація, ведення та редагування ДПА на документи підсобного фонду картографічних видань.
 • Консультативно-методична допомога користувачам щодо роботи з ДПА підсобного фонду картографічних видань: каталогами, картотеками та БД ЕК НБУВ.
 • Популяризація підсобного фонду картографічних видань шляхом організації традиційних та електронних тематичних виставок та виставок нових надходжень.
 • Раціональне розміщення підсобного фонду картографічних видань та забезпечення його збереження.
 • Організація бібліотечно-інформаційних заходів  щодо найповнішого розкриття змісту підсобного фонду картографічних видань та оперативного повідомлення користувачів про нові надходження документів.
 • Вивчення бібліотечно-інформаційних запитів користувачів з метою підвищення ефективності використання підсобного фонду картографічних видань та оптимізації якості обслуговування.

Напрями діяльності
 • Оперативно обслуговує читачів друкованими картографічними документами і виданнями з підсобного книжкового фонду.
 • Надає до читацького використання рукописні та стародруковані картографічні документи (за наявності у читача листа-клопотання з місця роботи або навчання).
 • Надає консультативно-методичну допомогу читачам щодо роботи з ДПА картографічного фонду: каталогами, картотеками та БД ЕК НБУВ.
 • Виконує усні і письмові бібліотечно-інформаційні довідки за  допомогою ДПА  картографічного фонду та БД ЕК НБУВ.
 • Систематично вивчає читацький попит на документи фонду з метою виявлення найбільш актуальної його частини, а також документів, що втратили свою актуальність.
 • Проводить маркетингові, моніторингові та інші дослідження бібліотечно-інформаційних запитів читачів та надає пропозиції щодо поліпшення ефективності та якості обслуговування
 • Популяризує рідкісні картографічні документи шляхом організації тематичних виставок і оглядів картографічних видань, виставок нових надходжень, проведення екскурсій по картографічних фондах.
 • Здійснює комплектування підсобного картографічного фонду книгами, періодичними та продовжуваними виданнями, а також довідковими матеріалами за профілем фонду.
 • Виконує комплекс робіт по веденню алфавітного, систематичного та топографічного каталогів фонду.
 • Забезпечує збереженість та здійснює документальну перевірку наявності фонду.
 • Організує оптимальне розміщення та пересування фонду.
 • Організує комплекс робіт, пов’язаний з реставрацією картографічних видань та оправою книг; передає найбільш цінні старовинні картографічні документи на виготовлення копій.