Сектор універсального підсобного фонду і каталогів

третій поверх головного корпусу Бібліотеки
(кімната 310)

Універсальний підсобний фондФонди

Універсальний підсобний фонд Відділу комплексного бібліотечного обслуговування Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського – складова частина  фонду Бібліотеки, який обслуговує науковців, фахівців, аспірантів, студентів ВНЗ. Користувачі обслуговуються документами гуманітарного та природничо-технічного профілю.

Універсальний підсобний фонд. Інформаційний потенціал універсального підсобного фонду налічує близько 45 000 примірників документів.

Хронологічно охоплює видання, що вийшли друком упродовж останніх десяти років. Це наукова, науково-дослідна, науково-популярна, навчальна, науково-інформаційна, художня література тощо. У фонді сформувалася мобільна частина, яка складається із найновітніших видань та усталена, де представлені видання, котрі не втратили наукову, інформаційну та культурно-історичну цінність і протягом багатьох десятиріч становлять інтерес для фахівців: класичні роботи стародавніх та сучасних філософів, монографії, які розкривають сутність філософських течій і категорій, твори класиків економіки, психології, соціології, літератури, мистецтва тощо. Серед них — Аристотель, Платон, Іммануїл Кант, Вільгельм Гегель, Зигмунд Фрейд, Джон Локк, Давид Рікардо, Адам Сміт, Микола Бердяєв, Василь Розанов, Володимир Соловйов, Феофан Прокопович, Памфіл Юркевич, Дмитро Чижевський, Іван Франко, Григорій Сковорода, та ін.

Природничо-технічний напрям  представлений класичними творами в таких галузях знань, як:

 • біологія: ( Дарвин Ч.  Происхождение видов путем естественного отбора);
 • хімія: ( Менделеев Д. Периодический закон);
 • фізика: (Пьер и Мария Кюри Избранные труды);
 • ядерна фізика: (Курчатов И.В. Собрание научных трудов);
 • космонавтика: (Циолковський К. Э.  Промышленное освоение космоса) та ін.
В універсальному підсобному фонді представлено:

Колекція релігійно-філософського видавництва "ІМКА-ПРЕС". Сформована у 1991 р. Налічує 300 примірників документів. Репрезентує твори філософської, історичної, теологічної тематики, художньої літератури та мистецтва.

Колекція "Пушкінський проект" Сформована у 1999 р. завдяки мегапроекту "Пушкінська бібліотека. Книжки для російських бібліотек". Налічує 1000 примірників документів. Складається з монографій, творів російських класиків та сучасності гуманітарної тематики.

Фонд продовжуваних видань. Налічує близько 100 примірників документів. Репрезентує твори філософської, історичної, теологічної тематики, художньої літератури та мистецтва.

До послуг читачів:
 • фонд  видань з гуманітарних та природничо-технічних наук;
 • обслуговування літературою, замовленої за МБА;
 • користування документами на електронних носіях (СД-ромах);
 • консультації в доборі документів та користуванні довідково-пошуковим апаратом;
 • Виставковий стенд консультативно-методична допомога у роботі з базами даних електронного каталогу;
 • тематичний добір документів на замовлення читачів;
 • надання усних бібліотечно-інформаційних довідок (в тому числі за телефоном);
 • надання документів на копіювання;
 • інформаційні продукти (тематичні виставки та виставки нових надходжень у традиційному вигляді та у віртуальному режимі).
Довідково-пошуковий аппарат:

Каталоги:

 • алфавітний (у тому числі латинським шрифтом);
 • систематичний;
 • нових надходжень;
 • БД ЕК.