Сектор універсального підсобного фонду і каталогів

Сектор створено  2010 року
Сектор входить до складу

відділу комплексного бібліотечного обслуговування

Універсальний підсобний фонд (УПФ) є складовою частиною  фонду основного зберігання НБУВ, який обслуговує науковців, фахівців, аспірантів, студентів ВНЗ та учнів загальноосвітніх заходів документами гуманітарного та природничо-технічного профілю.


Завдання
 • Оперативне бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів документами універсального підсобного фонду (УПФ).
 • Формування УПФ відповідно до профілю комплектування.
 • Організація, ведення та редагування довідково-пошукового апарату (ДПА) на документи УПФ.
 • Консультативно-методична допомога користувачам щодо роботи з ДПА УПФ: каталогами, картотеками та БД ЕК НБУВ.
 • Популяризація УПФ шляхом організації традиційних та електронних тематичних виставок та виставок нових надходжень.
 • Раціональне розміщення УПФ та забезпечення його збереження.
 • Організація бібліотечно-інформаційних заходів  щодо найповнішого розкриття змісту УПФ та оперативного повідомлення користувачів про нові надходження документів.
 • Вивчення бібліотечно-інформаційних запитів користувачів з метою підвищення ефективності використання УПФ та оптимізації якості обслуговування.

Діяльність
 • Комплектує УПФ вітчизняними та іноземними виданнями  у відповідності з профілем комплектування.
 • Організує комплекс робіт щодо оперативного обслуговування користувачів актуальними документами універсального  профілю.
 • Надає консультативно-методичну  допомогу користувачам щодо роботи з ДПА УПФ: каталогами, картотеками та БД ЕК НБУВ.
 • Організує оптимальне розміщення та пересування УПФ.
 • Проводить комплекс заходів щодо збереження УПФ.
 • Розкриває зміст УПФ шляхом організації тематичних виставок  та виставок нових надходжень (у традиційному та електронному вигляді).
 • Виконує усні та тематичні бібліотечно-інформаційні довідки за допомогою ДПА УПФ та БД ЕК НБУВ.
 • Збирає, аналізує та систематизує статистичні дані щодо професійного складу користувачів та використання УПФ  шляхом проведення вибіркового обліку.
 • Систематично вивчає читацький попит на документи УПФ з метою виявлення найбільш актуальної його частини, а також документів, що втратили свою актуальність.
 • Проводить маркетингові, моніторингові та інші дослідження запитів читачів та надає пропозиції щодо поліпшення ефективності та якості обслуговування.

 

Інформаційний потенціал УПФ нараховує близько 27 500 примірників документів.
Хронологічно УПФ охоплює наукові, науково-дослідні, науково-популярні, навчальні, науково-інформаційні та літературно-художні видання, що вийшли друком упродовж останніх десяти років.

У фонді сформувалася мобільна частина, яка складається із найновітніших видань та усталена, де представлені видання, котрі не втратили наукову, інформаційну та культурно-історичну цінність і протягом багатьох десятирічь становлять інтерес для фахівців: класичні роботи стародавніх та сучасних філософів, монографії, які розкривають сутність філософських течій і категорій, твори класиків економіки, психології, соціології, літератури, мистецтва тощо. Серед них:  Аристотель, Платон, Іммануїл Кант, Вільгельм Гегель, Зигмунд Фрейд, Джон Локк, Давид Рікардо, Адам Сміт, Микола Бердяєв, Василь Розанов, Володимир Соловйов, Феофан Прокопович, Памфіл Юркевич, Дмитро Чижевський, Іван Франко, Григорій Сковорода, та ін. Природничо-технічний напрям  представлений класичними та сучасними творами у наступних галузях знань: біологія, хімія, фізика, математика, медицина  та ін.

В УПФ зберігається колекція релігійно-філософського видавництва «ІМКА-ПРЕС». Сформована 1991 р., вона налічує 200 примірників документів. Репрезентує твори філософської, історичної, теологічної тематики, художньої літератури та мистецтва.


Універсальний підсобний фондЗал знаходиться:
третій поверх головного корпусу Бібліотеки,
кімната 310

До послуг користувачів:

 • фонд  книжкових видань з гуманітарних та
  природничо-технічних наук;
 • обслуговування документами, замовленими за МБА;
 • обслуговування документами на електронних носіях (СД-ромах);
 • консультації в доборі документів та користуванні ДПА УПФ;
 • консультативно-методична допомога в роботі з  БД ЕК НБУВ;
 • тематичний добір документів УПФ на читацькі замовлення;
 • надання усних бібліотечно-інформаційних довідок (в тому числі  телефоном);
 • надання документів УПФ на ксеро- та фотокопіювання.

Довідково-пошуковий апарат

Каталоги:

 • алфавітний (у тому числі латинським шрифтом);
 • систематичний;
 • БД ЕК НБУВ.