Фонд читального залу Інституту бібліотекознавства

Спеціалізований фонд читального залу бібліотекознавчої літератури нараховує понад 18500 док. Це офіційні видання (закони України та Постанови Верховної Ради, укази Президента, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів),  наукові (монографії, збірники наукових праць, матеріали науково-практичних конференції, автореферати дисертацій з питань книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства), виробничо-практичні (порадники, технологічна документація на бібліотечні цикли, процеси, операції), нормативні виробничо-практичні (стандарти, положення, правила, пам'ятки, інструкції), інформаційні (покажчики, реферативні та оглядові збірники), навчальні (підручники для ВНЗ, навчальні та методичні посібники), довідкові (енциклопедії, довідники,  термінологічні та мовні словники, путівники по бібліотекам).


Окреме місце у фонді займають фахові періодичні видання, які зберігаються в залі з початку їх заснування (історичні відомості). Ця частина фонду активно поповнюється як україномовними (52 назви), так і російськомовними (66 назв) періодичними та продовжуваними виданнями. Фонд залу містить 101 найменування іноземних періодичних та продовжуваних видань, які надходять з Австрії, Великобританії, Канади, Hімеччини, США, Польщі здебільшого через міжнародний книгобмін.


У фонді представлені електронні версії окремих видань та документи на CD: нормативні акти, стандарти, словники, матеріали міжнародних конференцій в бібліотечно-інформаційній галузі, часописи ВБУ “Бібліотечний журнал” (1925-1926 рр.), “Бібліотечний збірник” (1926-1927 рр.), праці видатних діячів в галузі бібліотечної справи, бібліографії та книгознавства.

Бази даних:
  • Бібліотекознавча література (інформація про фахові видання, автореферати докторських та кандидатських дисертацій з питань бібліотечної справи, бібліографо- та книгознавства; видання НБУВ),
  • Праці співробітників НБУВ  
     

Контактна інформація

Головний корпус по
просп. Голосіївський 3,
к. 333-335.
Відділ теорії та методології бібліотечної справи
+38 (044) 524-23-14
Відділ з охорони інтелектуальної власності
+38 (044) 524-19-92
Читальний зал: Фонд
+38 (044) 524-35-92