Публікації Інституту бібліотекознавства

Монографії, автореферати

2012
 

Стрішенець Надія Володимирівна

Розвиток бібліотечно-інформаційної терміносистеми США (кінець ХХ – початок ХХІ ст..): автореф. дис... д-ра. іст. наук: 07.00.08  / Н.В.Стрішенець; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2010. — 40 с.

2011

Дем’янюк Людмила Миколаївна

Історія та сучасні тенденції розвитку бібліотечної справи в Ірані: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08  / Л.М.Дем’янюк; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2011. — 19 с.

(Шифр: РА385650)
 

2010

Захарова Наталія Борисівна

Культурно-просвітницька діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1918-2008) : .): автореф. дис... канд. іст. наук: 27.00.03 / Н. Б. Захарова ;  НАН України ; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. — К., 2010. — 19 с.

(Шифр: РА372311)

Пашкова  Валентина Степанівна

Еволюція національних бібліотечних асоціацій: автореф. дис... д-ра. іст. наук: 07.00.08  / В.С.Пашкова; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2010. — 40 с.

(Шифр: РА372506)
 

 2009

Ісаєнко Олександр Олександрович

Розвиток інноваційних бібліотечних технологій інформаційного обслуговування в Україні (1980 - 2007 рр.): автореф. дис... канд. іст. наук: 27.00.03 / О.О. Ісаєнко; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського НАН України. — К., 2009. — 20 с.

 

Сербін Олег Олегович

Бібліотечно-бібліографічні класифікації: історична еволюція та сучасні тенденції розвитку : монографія / О. О. Сербін ; НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. - Киiв : [НБУВ НАНУ], 2009. - 138 с.                                                         

(Шифр: Вс48306)

 

2008

Сербін Олег Олегович.

Історія, сучасний стан та перспективи розвитку бібліотечно-бібліографічних класифікацій в Україні: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського — К., 2008. — 16с.

(Шифр: РА357080)

Ярошенко Тетяна Олександрівна.

Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: друга половина ХХ – початок ХХІ ст..: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / Т.О.Ярошенко; НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського — К., 2008. — 20с.

(Шифр: РА357077)

 

2007

Василенко Ольга Миколаївна.

Бібліотечна статистика в Україні: (1992-2005 рр.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського — К., 2007. — 20с.

(Шифр: РА351630)

Новальська Тетяна Василівна.

Вивчення читача в українському бібліотекознавстві (друга половина ХІХ – початок ХХІ століття): автореф. дис... д-ра. іст. наук: 07.00.08  / Т.В.Новальська; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2007. — 40 с.

(Шифр: РА353973)

2006

Бейліс Леонід Ілліч.

Українська бібліотечна періодика 1991-2005 років: основні тенденції розвитку: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / Л.І.Бейліс; НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського — К., 2006. — 18с.
(Шифр: РА345198)

Кулаковська Тетяна Леонтіївна.

Бібліотечно-інформаційна система НАН України: (20-ті роки ХХ ст. - початок ХХІ ст.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського — К., 2006. — 20с.
(Шифр: РА348986)

 

Солоіденко Галина Іванівна.

 Розвиток бібліотечної термінології в Україні у другій половині ХХ століття: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського — К., 2006. — 20с.
(Шифр: РА348949)

 

2005

Коваль Тетяна Миколаївна.

Еволюція структури читацького складу наукової бібліотеки (у 90-хроках ХХ ст.) : Автореф. дис... канд. іст. наук / Т.М.Коваль ; НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. - К., 2005. - 19 с.                                                                        

(Шифр: Ра335221)

Яковенко Олена Григорівна.

Організаційно-технологічні аспекти використання інформаційних ресурсів у наукових бібліотеках (1918–2004 рр.): автореф. дис... канд. іст. наук / О.Г.Яковенко; НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. - К., 2005. - 20 с.                                                                         

(Шифр: Ра339891)

 2004

Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941-1943): Дослідження. Анотований покажчик. Публікації документів / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського ; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського ; Державний комітет архівів України ; Центральний держ. архів вищих органів влади та управління України / Олексій Семенович Онищенко (голова редкол.)Л.А. Дубровіна (уклад.), Н.І. Малолєтова (уклад.). — К., 2004. — 814с. — (Бібліотеки України під час Другої світової війни). — ISBN 966-02-3364-7.
(Шифр: ВС39705)

 

Воскобойнікова-Гузєва О.

Наукові видання у фонді національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / О. Воскобойнікова-Гузєва. - К. : НБУВ, 2004. - 179 с.

(Шифр: Ва658593)

 

2000

Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна

Наукові видання в структурі фонду Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (1918 - 1999 рр.) як об'єкт історико-бібліотекознавчого дослідження: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08  / О.В. Воскобойнікова-Гузєва; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2000. — 19 с.

(Шифр: РА308298)

 

1999

 Каліберда Надія Юріївна.

Система обслуговування читачів Національної бібліотеки України. Історія формування та тенденції розвитку (1918- початок 90-х років): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського — К., 1999. — 18с.
(Шифр: РА307161)

 

1998

 Коваль Тетяна Володимирівна.

Журнали України 1917-1928 рр. у фонді Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського як історико- книгознавче джерело: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського — К., 1998. — 16с.
(Шифр: РА303523)

 

Матусевич Вікторія Володимирівна.

Науково-дослідна комісія бібліотекознавства та бібліографіїВсенародної бібліотеки України (1925-1933): основні напрямидіяльності : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / В. В. Матусевич ; НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. - К., 1998. - 16 с.

(Шифр: Ра302680)

 

1996

Кириленко Олександр Григорович.

Еволюція наукових уявлень про бібліотечну технологію в Україні (80-90-ті роки) : Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / О.Г.Кириленко ; НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. - К., 1996. - 23 с.                                                   

(Шифр: РА292760)

 

1995

Слободяник Михайло Семенович.

Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій / НАН України; ЦНБ ім. В.І.Вернадського. — К. : Ред. жур. "Бібліотечн. вісник", 1995. — 268с.

(Шифр:  ВА562362)

 

1994

 Антоненко Ірина Петрівна.

Авторитетний контроль найменувань установ та організацій в інформаційних системах бібліографічного та археографічного типу: Автореф. дис...канд. іст. наук: 05.25.03 / НАН України; ЦНБ ім. В.І.Вернадського — К., 1994. — 23 с.
(Шифр: РА289547)

 

Ольховик Наталія Миколаївна.

Книговидавництво "В. І. Рапп і В. І. Потапов". Історія створення і діяльність : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 05.25.04 / Н.М.Ольховик ; НАН України, Центральна наукова бібліотека ім. В.І.Вернадського. - К., 1994. - 20 с.                                                                   

(Шифр: РА285135)

 

 

Збірники статей, довідники

 

Бібліотеки національної академії наук України : довідник / НАН України.  Національна бібліотекака України ім. В.І.Вернадського ; уклад. А. А. Свобода [et al.] ; наук. ред. О. С. Онищенко . - К., 1996. - 110 с.

(Шифр: Ва573484)

 

Бібліотеки України загальнодержавного значення: Історія і сучасність : зб. ст. / НАН України. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського ; Асоціація бібліотек України ;  редкол. : О. С. Онищенко та ін. -  К. : НБУВ,  2007. - 252 с.           

 Библиотеки национальных академий наук: Проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теор. сб. Вып. 1 / МААН, Совет директоров научн. б-к и информ. центров ; редкол. : А. С. Онищенко и др. - К. : НБУВ, 2000. - 211 с.               

(Шифр: Ж70678/1)

 

 Библиотеки национальных академий наук: Проблемы функционирования, тенденции развития : Науч.-практ. и теор. сб. Вып. 2 / МААН, Совет директоров научн. б-к и информ. центров ; редкол. : А. С. Онищенко и др. - К. : НБУВ, 2003. - 359 с.

(Шифр: Ж70678/2)

 

Библиотеки национальных академий наук: Проблемы функционирования, тенденции развития : Науч.-практ. и теор. сб. Вып. 3 / МААН, Совет директоров научн. б-к и информ. центров ; редкол. : А. С. Онищенко и др. - К. : НБУВ, 2005. - 363 с.

(Шифр: Ж70678/3)

 

Библиотеки национальных академий наук: Проблемы функционирования, тенденции развития : Науч.-практ. и теор. сб. Вып. 4 / МААН, Совет директоров научн. б-к и информ. центров ; редкол. : А. С. Онищенко и др. - К. : НБУВ, 2006. - 438 с.

(Шифр: Ж70678/4)

 

Библиотеки национальных академий наук: Проблемы функционирования, тенденции развития : Науч.-практ. и теор. сб. Вып. 5 / МААН, Совет директоров научн. б-к и информ. центров ; редкол. : А. С. Онищенко и др. - К. : НБУВ, 2007. - 446 с.

(Шифр: Ж70678/5)

 

Библиотеки национальных академий наук: Проблемы функционирования, тенденции развития : Науч.-практ. и теор. сб. Вып. 6 / МААН, Совет директоров научн. б-к и информ. центров ; редкол. : А. С. Онищенко и др. - К. : НБУВ, 2008. - 477 с.

(Шифр: Ж70678/6)

 

Библиотеки национальных академий наук: Проблемы функционирования, тенденции развития : Науч.-практ. и теор. сб. Вып. 7 / МААН, Совет директоров научн. б-к и информ. центров ; редкол. : А. С. Онищенко и др. - К. : НБУВ, 2009. - 380 с.

(Шифр: Ж70678/7)

 

Наукові бібліотеки України : довідник / НАН України. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського ;  уклад. : А.А. Свобода , Л. І. Загородня , Н. Б. Захарова , Н. В. Попович ,  О. В. Савченко ; редкол. : О. С.  Онищенко (відп. ред..) та ін. – К., 2004. – 472 с.

(Шифр: Ва656274)

 

Науково-методичні збірники, посібники, інструкції

 

Антоненко Ірина Петрівна

Каталогізація електронних ресурсів: наук.-метод. посіб. / І. П. Антоненко, О. В. Баркова ; О. В. Воскобойнікова-Гузєва (наук. ред..) ; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського НАН України. — К. : НБУ ім. В.І.Вернадського, 2007. — 116с. — Бібліогр.: с. 109-115.

(Шифр: СО27856)

 

Організація роботи бібліотеки науково-дослідної установи Національної Академії Наук України: Зб. документів і матеріалів / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського / А.А. Свобода (ред.), Н... Смаглова (уклад.). — К., 1997.
     Вип. 1 — К., 1997 — 36с.
(Шифр: В341921/1)

                               

Організація роботи бібліотеки науково-дослідної установи Національної Академії Наук України: Зб. документів і матеріалів / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського / А.А. Свобода (ред. ), Тетяна Леонідівна Кулаковська (уклад.). — К., 1997.
     Вип. 2 : Нормування праці. — К., 1999 — 30с.
(Шифр: В341921/2)

 

Організація роботи бібліотеки науково-дослідної установи Національної Академії Наук України: Зб. документів і матеріалів / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського / А.А. Свобода (ред.), Н.І. Смаглова (уклад.), Г.І. Солоіденко (уклад.). — К., 1997.

     Вип. 3 — К., 2000 — 72с.
(Шифр: В341921/3)

 

Організація роботи бібліотеки науково-дослідної установи Національної Академії Наук України: Зб. документів і матеріалів / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського / А.А. Свобода (ред. ), Т.Л. Кулаковська (уклад.). — К., 1997.

     Вип. 4 — К., 2006 — 153с.
(Шифр: В341921/4)

 

Організація роботи бібліотеки науково-дослідної установи Національної Академії Наук України: Зб. документів і матеріалів / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського / А.А. Свобода (ред. ), В.П. Здановська (уклад.), Н.І. Смаглова (уклад.). — К., 1997.

     Вип. 5 — К., 2009 — 128с.

(Шифр: В341921/5)

 

Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 1996 році: Інформаційний вип. 2 / Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко ;  відп. за вип. А. А. Свобода ; НАН України. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. — К.: НБУВ, 1997 — 8 с.

 

Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 1997 році: Інформаційний вип. 3 / Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко ;  відп. за вип. А. А. Свобода ; НАН України. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. — К.: НБУВ, 1998 — 15 с.

 

Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 1998 році: Інформаційний вип. 4 / Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко ;  відп. за вип. А. А. Свобода ; НАН України. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. — К.: НБУВ, 1999 — 15 с.

 

Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 1999 році: Інформаційно-аналітичний огляд. Вип. 5 / Т. Л. Кулаковська, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко ;  відп. за вип. А. А. Свобода ; НАН України. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. — К.: НБУВ, 2000 — 30 с.

 

Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 2000 році: Інформаційно-аналітичний огляд. Вип. 6 / А. А. Свобода, Т. Л. Кулаковська, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко ;  відп. ред. Т. П. Павлуша ; НАН України. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. — К.: НБУВ, 2001 — 66 с.

(Шифр: Ж69994/2000/6)

 

Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 2001 році: Інформаційно-аналітичний огляд. Вип. 7 / Т. Л. Кулаковська, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко ; НАН України. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. — К.: НБУВ, 2002 — 118 с.

(Шифр: Ж69994/2001/7)

 

Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 2002 році: Інформаційно-аналітичний огляд. Вип. 8 /  О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Т. Л. Кулаковська, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко ; НАН України. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. — К.: НБУВ, 2003 — 112 с.

(Шифр: Ж69994/2002/8)

 

Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 2003 році: Інформаційно-аналітичний огляд. Вип. 9 /  О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Т. Л. Кулаковська, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко ; відп. ред. О. В. Воскобойнікова-Гузєва;  НАН України. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. — К.: НБУВ, 2004 — 145 с.

(Шифр: Ж69994/2003/9)

 

Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 2004 році: Інформаційно-аналітичний огляд. Вип. 10 /  Т. Л. Кулаковська, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко ; відп. ред. О. В. Воскобойнікова-Гузєва;  НАН України. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. — К.: НБУВ, 2005 — 143 с.

(Шифр: Ж69994/2004/10)

 

Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 2005 році: Інформаційно-аналітичний огляд. Вип. 11 /  А. А. Свобода, Т. Л. Кулаковська, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко ; відп. ред. О. В. Воскобойнікова-Гузєва;  НАН України. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. — К.: НБУВ, 2006 — 121 с.

(Шифр: Ж69994/2005/11)

 

Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 2006 році: Інформаційно-аналітичний огляд. Вип. 12 /  Т. Л. Кулаковська, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко ; відп. ред. О. В. Воскобойнікова-Гузєва;  НАН України. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. — К.: НБУВ, 2007 — 132 с.

(Шифр: Ж69994/2006/12)

 

Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 2007 році: Інформаційно-аналітичний огляд. Вип. 13 /  В. П. Здановська, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко ; відп. ред. Г. І. Солоіденко, А. А. Свобода ;  НАН України. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. — К.: НБУВ, 2008 — 169 с.

(Шифр: Ж69994/2006/13)

 

Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 2008 році: Інформаційно-аналітичний огляд. Вип. 14 /  В. П. Здановська, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко ; відп. ред. Г. І. Солоіденко, А. А. Свобода ;  НАН України. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. — К.: НБУВ, 2009 — 176 с.

(Шифр: Ж69994/2006/14)

 

Рубрикатор Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського [Текст] ; Таблиці територіальних типових поділів / І. І. Багрій [та ін.] ; голов. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського ; . - К. : НБУВ, 2005. - 26 с. - Альтернативна назва : Таблиці територіальних типових поділів (назва обкл. та тит. арк.)

(Шифр: Р103827)

 

Рубрикатор Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського [Текст] ; Таблиці територіальних типових поділів / І. І. Багрій [та ін.] ; голов. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського ; . - К. : НБУВ, 2004. - 768 с. - Альтернативна назва : Таблиці територіальних типових поділів (назва обкл. та тит. арк.). - Бібліогр.: с. 765-768.

(Шифр: СО25962)

 

Рубрикатор Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського [Текст] ; К Технологія металів. Машинобудування. Приладобудування: розділ / Н. О. Артюшенко [и др.] ; голов. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського ; . - К. : НБУВ, 2005. - 586 с. - Альтернативна назва : К Технологія металів. Машинобудування. Приладобудування (назва обкл.). - Бібліогр.: с. 585-586.

(Шифр: СО26778)

 

Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського [Текст] ; Таблиця етнічних типових поділів / авт.-уклад. А. Г. Бровкін, Л. В. Головіна, І. А. Зарічняк ; голов. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського ; . - К. : НБУВ, 2007. - 284 с. - Альтернативна назва : Таблиця етнічних типових поділів (назва обкл. та тит. арк.). - Бібліогр.: с. 278-280.

(Шифр: ВС44790)

 

Рубрикатор Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського [Текст] ; М Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка: розділ ; М8 Поліграфічне виробництво: підрозділ / Н. О. Артюшенко [и др.] ; гол. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського ; . - К. : [б.в.], 2008. - 196 с. - Альтернативна назва : М8 поліграфічне виробництво (назва обкл. на тит. арк.). - Бібліогр.: с. 194-195.

(Шифр: СО28300)

 

Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського [Текст] ; Розділ "М Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка" ; Підрозділ "М9 Фотокінотехніка" / А. Г. Бровкін [и др.] ; голов. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського ; . - К. : [б.в.], 2009. - 227 с. - Альтернативна назва : Підрозділ "М9 Фотокінотехніка". - Бібліогр.: с. 225-225.

(Шифр: СО28998)

 

Шлях документів у процесі бібліотечного опрацювання в Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського: Інструкція:У 3 ч. / НАН України Національна бібліотека України ім.. В.І.Вернадського ; Анатолій Григорович Бровкін (уклад.), Ірина Петрівна Антоненко (уклад.). — К. : НБУВ, 1999.
     Ч. 1 : Шлях документів, що проходять централізоване опрацювання. — К. : НБУВ, 1999 — 89с.+ 8 схем
(Шифр: В346718)

 

Шлях замовлень документів користувачами в Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського: Інструкція / НАН України / НАН України Національна бібліотека України ім. В. І.Вернадського ; уклад. : А. Г. Бровкін, Л М. Бєліна, Т. В. Гомельська, Н. Ю. Каліберда, В. В. Матусевич, Т. П. Павлуша, І. В. Сіра, В. М. Чуприна, Б. П. Якушко. — К. : НБУВ, 2001. – 87 с.
 

 

 

Контактна інформація

Корпус по просп. Голосіївський, 3,
к. 333-335
+38 (044) 524-23-14
+38 (044) 524-35-92 (читальний зал)
Інститут бібліотекознавства