Публікації співробітників відділу обслуговування основними фондами

  1. Шлях замовлень документів користувачами в Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського: Інструкція / Л. М. Беліна, Т. В. Галач, І. С. Гомельська, Н. Ю. Каліберда та ін. ; НАУ України, НБУВ. – К., 2001.
  2. Беліна, Л. М. Технологічні аспекти обслуговування користувачів НБУВ: сучасний стан та перспективи / Л. М. Беліна, І. В. Сіра // Наукові праці НБУВ. – К., 2002.– Вип. 8.
  3. Беліна, Л. М. Основні фактори впливу на створення професійного іміджу бібліотекаря відділу обслуговування / Л. М. Беліна // Наукові праці НБУВ. – К., 2003. – Вип. 11.
  4. Беліна, Л. М. Удосконалення організаційно–технологічних аспектів обслуговування користувачів документами з фондів основного зберігання / Л. М. Беліна // Звіт про науково-дослідну роботу. Технологія і організація формування та використання інформаційних ресурсів наукової бібліотеки (заключний) / НБУВ. – К., 2004. – Розділ 4.2.
  5. Беліна, Л. М. Оптимізація роботи із замовленнями користувачів / Л. М. Беліна // Наукові праці НБУВ. – К., 2005. - Вип. 14.
  6. Беліна, Л. М. Комплексна автоматизована система обслуговування користувачів: перспективи та здобутки / Л. М. Беліна, Ю. В. Голубєв, Л. В. Коновал // Наукові праці НБУВ. – 2007. – Вип. 19.
  7. Беліна, Л. М. Використання комп'ютерних технологій як невід'ємна складова бібліотечно-інформаційного обслуговування читачів наукової бібліотеки / Л. М. Беліна, Ю. В. Голубєв, Л. В. Коновал // Наукові праці НБУВ. – 2010. – Вип. 24.

Контактна інформація

+38 (044) 524-2679
voof@meta.ua
понеділок - субота: 9.15 - 20.00
неділя: 9.15 - 18.00