Історичні відомості

Історія становлення і розвитку діяльності зі збереження фондів у НБУВ нараховує більше восьмидесяти років і почалася практично з відкриття бібліотеки у 1918 р. Вже у 1928 — 1930 р. у бібліотеці планомірно проводилися обстеження рукописних і стародрукованих документів, також виконувалися профілактичні заходи, спрямовані на забезпечення збереження фондів. У наступні роки питання збереження документах бібліотеки набули подальшого розвитку і впровадження. Вирішувалися питання виготовлення або відновлення оправ, знепилювання та дезінфекційної обробки фондів, а також дослідження складу і вологості повітря. Системне вирішення завдань забезпечення збереження документів на різних матеріальних носіях у процесі їхнього формування, зберігання і використання розпочалося з вересня 1992 року, дати створення на базі відділів оправи та гігієни і реставрації Центру консервації і реставрації (ЦКР НБУВ).

На сьогодні ЦКР, як науково-виробничий підрозділ НБУВ, здійснює наукову розробку та впровадження технологічних, організаційних та методичних засад забезпечення фізичного збереження документних фондів НБУВ, що становлять національне надбання України, у процесі їх надходження, використання та зберігання, а також активізує міжнародне співробітництво з провідними науковими Центрами консервації документів з питань збереження інформаційних ресурсів у країнах СНД та світу.