Структура відділу обмінно-резервних фондів

Завідувач відділу:   Кірданова Олена Юріївна

       e-mail:         orf@nbuv.gov.ua   kirdanova@nbuv.gov.ua

Сектор організації обмінного та резервного фондів і каталогів

       Завідувач сектору:  Биценко Юлія Миколаївна

       e-mail:  orf@nbuv.gov.ua

            Основні функції сектору:

  • комплектування та збереження резервного та обмінного фондів;
  • ретроспективне доукомплектування основних і спеціалізованих фондів бібліотеки;
  • поточний книгообмін з бібліотеками та науковими організаціями країни;
Сектор депозитарного бібліотечного фонду

      Завідувач сектору: Ткаченко Анна Олексіївна

       e-mail: depozit@nbuv.gov.ua

            Основні функції сектору:

  • координує роботу по організації депозитарних фондів з галузевими депозитаріями України;
  • забезпечує формування максимально повних депозитарних фондів вітчизняних і зарубіжних книг, документів та інших носіїв інформації з різних галузей знання шляхом перерозподілу між бібліотеками системи або за її межами;
  • проводить організаційну, бібліотечно-бібліографічну та методичну роботу по ретроспективному комплектованню депозитарного бібліотечного фонду;